Mondi SCP pravidelne podporuje enviromentálne projekty

Od roku 2011 najväčší výrobca celulózy a papiera na Slovensku pravidelne podporuje environmentálne projekty v rámci programu „Mondi SCP, náš najlepší sused“ sumou 50 000 EUR ročne.

19 environmentálnych projektov v regióne dolného Liptova

Počas posledného Environmentálneho dňa, ktoré spoločnosť Mondi SCP dvakrát ročne organizuje pre starostov okolitých obcí, zástupcov štátnej správy, neziskových organizácií a občianskych združení, bola otvorená aj nová výzva na predkladanie projektov pre rok 2016.

logo_mondiscp-susedZ celkového počtu 32 podaných projektov bolo vybraných 19, ktoré získajú podporu.
„O podporu sa mohli uchádzať obce, školy, občianske a neziskové združenia a organizácie dolného Liptova“, vysvetľuje Marianna Matajová, riaditeľka životného prostredia v Mondi SCP. „Podmienkou podpory je spolufinancovanie projektu, čiže každý žiadateľ musí získať časť finančných prostriedkov aj z iných zdrojov. Chceme tým poukázať, aká dôležitá je spolupráca komunity a nášho závodu pri takej téme, akou je životné prostredie okolo nás,“ dodala pani Matajová.

Trvalo udržateľní. Každý deň.

Mondi SCP v roku 2016 podporí tieto projekty:

1. Zveľadenie školského areálu a revitalizácia školskej záhradky na ZŠ Lúčky (osveta v oblasti podpory a ochrany včiel, nákup včelích úľov a potrebných pomôcok)
2. Zlepšenie prostredia v obci Stankovany (zakúpenie lisu na PET fľaše a ALU plechovky, nákup hnojiva a postreku proti burine pre futbalové ihrisko)
3. Zlepšenie prostredia v obci Ľubochňa (vyčistenie a oprava fontány, trávne úpravy a kvetinová výzdoba)
4. Ochrana prírodného prostredia vysadením pôvodných druhov rýb do Váhu Slovenským rybárskym zväzom v Ružomberku (obnova pôvodného genofondu a posilnenie populácií rýb)
5. Odpadové hospodárstvo v Ivachnovej (zakúpenie kontajnerov na triedený odpad, vybudovanie plôch na kontajnery)
6. Skrášlenie prostredia v obci Liptovský Michal (vysadenie zelene, vytvorenie zberných miest na separovaný odpad, nákup smetných košov na psie exkrementy)
7. Vytvorenie oddýchovo-relaxačnej zóny pre rodiny v Bešeňovej (vysadenie zelene a kvetov, nákup hracích zostáv pre deti)
8. Vytvorenie environmentálneho prostredia s pozitívnym vplyvom na výkonnosť žiakov na Diagnosticko-psychologickom oddelení v Ružomberku (výsadba rastlín do veľkých
kvetináčov, nákup lavičiek)
9. Skrášlenie a skvalitnenie životného prostredia v okolí cintorína v Štiavničke (úprava terénu, výsadba okrasných stromov)

scp_7137
10. Vytvorenie priestoru pre relaxáciu v obci Turík (vytvorenie záhradného altánku v obecnej záhrade, tienistej plochy s lavičkami a vytvorenie bylinkovej záhrady)
11. Zlepšenie a skvalitnenie školských priestorov pre Ružomberský katolícky kruh (nákup okrasných rastlín, zatrávnenie záhrady, úprava chodníkov)
12. Triedenie odpadu na ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku (zakúpenie nádob na separovaný odpad, environmentálne vzdelávanie na vyučovacích hodinách)
13. Vytvorenie relaxačno-náučnej zóny v Materskej škole Š.Moyzesa v Ružomberku (nákup multifunkčných stolov a učebných pomôcok, úprava areálu, výsadba drevín)
14. Vybudovanie eko-záhradky v Liskovej (vykonanie terénnych úprav, zakúpenie lavičiek, vybudovanie chodníka)
15. Spríjemnenie prostredia v okolí domu smútku, cintorína a kostola v Liptovskej Lúžnej (nákup lavičiek, kvetov a drevín)
16. Oddychová zóna v Partizánskej Ľupči (nákup lavičiek, preliezok, okrasné dreviny)
17. Vybudovanie školského akvária vo vestibule ZŠ Klačno v Ružomberku (vybavenie akvária a nákup rybičiek pre vzdelávanie žiakov)
18. Vybudovanie eko-altánku na podporu environmentálneho povedomia u detí v ZŠ a MŠ v Liptovských Revúcach (nákup altánku a jeho zariadenia)
19. Premena zastaralého asfaltového ihriska na multifunkčné športové ihrisko pre deti z detského domova z občianskeho združenia Nezábudka v Ružomberku (Oprava
ihriska, nákup lavičiek, inštalácia osvetlenia, výsadba zelene)

„Budeme aj naďalej pokračovať v podpore regiónu, v ktorom pôsobíme a som rád, že môžeme pomôcť urobiť prostredie okolo nás krajším prostredníctvom projektov, ktorých výsledok je viditeľný a praktický pre ľudí žijúcich v okolí Ružomberka“, dodal Bernhard Peschek, prezident spoločnosti Mondi SCP.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo