Dirk Winkler, vedoucí oddělení metodiky postupů ve společnosti Koenig & Bauer v Radebeulu, v úvodu praktické části představil 13 tiskových zakázek v detailu.

Začátkem září ukázala společnost Koenig & Bauer velkoformátový archový ofset ve velkém stylu. Tentokrát však nešlo o tisk obalů, ale o vysoce hospodárnou akcidenční produkci, Web-to-Print a online aplikace.

Byl předveden osmibarvový stroj Rapida 145 s obracecím zařízením pro produkci 4/4. K nejzajímavějšímu vybavení stroje patřilo sušení LED-UV, což je ve velkoformátovém oboustranném tisku pro okamžité další zpracování světová premiéra, vybavení velkoformátovým nakladačem kotouč-arch nejnovější generace Quantum, vysoký výkon produkce 15.000 archů/h v provozu s obracením, stejně jako zcela autonomní tisk několika signatur a zakázek s aplikací ErgoTronic AutoRun.

Koenig & Bauer
Obr.: Zařízení pro řezání materiálu kotouč-arch v plné akci při maximálním výkonu stroje 15.000 archů/h.

S ohledem na všeobecné a aktuální požadavky tiskového trhu, jako jsou nejkratší přípravné časy, nízká makulatura, nejvyšší kvalita a tiskový výkon, prezentoval Dirk Winkler, vedoucí oddělení metodiky postupů ve společnosti Koenig & Bauer v Radebeulu, řešení automatizace a jedinečné prodejní znaky archového ofsetového stroje Rapida speciálně pro akcidenční trh a online tisk.

K tomu patřily jednotlivé komponenty systému DriveTronic, které na strojích umožňují simultánní procesy a výrazně přispívají ke zkrácení přípravných časů. Také mycí zařízení CleanTronic pro paralelní a na konkrétní aplikace optimalizované procesy mytí. Vysoce výkonná a rychlá technika inline měření a regulace (QualiTronic) přímo ve stroji, široké spektrum sušicích systémů VariDry a integrované digitální Workflow rovněž přispívají k mimořádně úsporným tiskovým procesům.

Výhody produkce LED-UV

Kromě obecných výhod, jako je rychlé další zpracovatelnost, vyšší kvalita tisku obzvláště na přírodním papíru, absence zápachu a zahřívání, snížení makulatury a úspora energie oproti jiným procesům sušení, redukce používání pudru a ochranného laku, nebo zkrácení doby čištění strojů na další zpracování, má proces LED-UV právě u strojů s obracením několik dalších předností. K nim patří:

  • zvýšení tiskového výkonu
  • absence samostatné sušicí jednotky před obracením
  • nulové riziko vytvrdnutí barvy na tiskových válcích
  • žádné speciální potahy odpuzující barvu na tlakových válcích za obracením
  • minimální přípravné časy i při častých změnách formátu
  • optimální kontrola kvality přímo v tiskovém stroji (inline) díky optimálnímu umístění kamer QualiTronic ColorControl pro oboustranný tisk

Uvedený osmibarvový tiskový stroj Rapida 145 měl jednu LED UV lampu na zásobníkovém válci obracecího zařízení a druhou ve stoupání vykladače. Kromě toho byl vybaven nakládáním archů bez tažné náložky systémem DriveTronic SIS, simultánní výměnou desek DriveTronic SPC včetně funkce Plate Ident. Mycí zařízení CleanTronic Synchro (včetně CleanTronic UV) zajišťovalo souběžné a tím i nejkratší procesy mytí.

Koenig & Bauer
Obr.: Návštěvníci akce z řad odborné veřejnosti před ukázkovým strojem. Na galerii je možné vidět vždy jeden arch z 13 tiskových zakázek.

Letmá výměna zakázek v praxi

Ukázka tisku začala produkcí vnitřních složek časopisu na papír 80 g/m². Přitom byl použit kotoučový papír, který byl při plném výkonu produkce 15.000 archů/h rozřezáván v nakladači kotouč-arch. Odborná veřejnost poté viděla živě rychlou přípravu nakladače na produkci archů. Následně probíhala produkce obálky časopisu na lesklý papír 150 g/m².

U následující zakázky se jednalo o 3 signatury kuchařky. Vyráběly se při opakované výměně materiálu na matném papíru 115 g/m². Výměna jednotlivých signatur probíhala plně automaticky v procesu AutoRun. Od posledního dobrého archu staré zakázky k prvnímu dobrému archu nové zakázky tak uplynulo pouze 1,5 minuty. Následovala znovu obálka na lesklý papír 200 g/m² a dvě signatury cestovního průvodce na lesklý papír 135 g/m².

Koenig & Bauer
Obr.: Alexander Stern, projektový manažer a specialista na pracovní postupy, současně s tiskem vysvětluje, jak probíhá sběr všech strojních dat do systému LogoTronic Professional a na základě toho jsou živě zjišťovány všechny ekonomické ukazatele.

Na závěr prezentace bylo předvedeno pět typických zakázek online tiskových procesů. Nejdříve tři sběrné formy bez koridoru s letáky v nákladu pouhých 300 výtisků. V procesu AutoRun byly vyrobeny tak rychle, že pomocník u stroje v daném čase stačil jen odstranit staré tiskové desky a nové zase umístit. Měnily se zakázky s vysokým a nízkým plošným pokrytím, aby byly vidět výhody procesu LED-UV i při produkci sběrných tiskových forem. Nakonec pak dvě další sběrné tiskové formy s vizitkami a pohlednicemi na kartonu 350 g/m². Pro produkci tiskaři stisknutím tlačítka odpojili tři barevníky, takže mohli tisknout barevně 4/1 bez mytí barevníku a bez použití oleje na válce.

Koenig & Bauer
Obr.: Díky technologii LED-UV okamžitě suché: odborníci důkladně prozkoumali všechny vzorky tisku.

Data zakázky živě

V průběhu prezentací tisku viděla odborná veřejnost živě nejen tiskový stroj Rapida 145. Na externích monitorech bylo možné současně sledovat, jak se zobrazují provozní data stroje v systému PPS LogoTronic Professional a jak se převádějí do MIS. Na pultu LogoTronic se objevovaly všechny důležité parametry produkce, jako třeba čistý výkon produkce i při několika výměnách zakázky 13.000 archů/h. Byly dokumentovány všechny přípravné časy, dále se zjišťoval a zobrazoval ukazatel OEE (Overall Equipment Effectiveness). Specialisté ze společnosti Koenig & Bauer objasnili postup JDF/JMF-Workflow a použití MIS Optimus Dash v každodenní praxi akcidenčního a online tisku.

Další přednášky byly věnovány datovým systémům Connected Services, podpoře Visual PressSupport a použití aplikací Rapida LiveApps při decentralizované obsluze strojů, údržbě, stejně jako správě skladu a sledování šarží.

Shrnutí výsledku akce: podle příslušného objemu zakázek se tiskový stroj Rapida 145 s obracením hodí jak pro zakázky s vysokým nákladem, tak pro tiskové zakázky s pouhými 250 archy. Díky vysokému výkonu tisku lze vysokonákladové zakázky zpracovat obzvláště efektivně, rychlé výměny zakázek s využitím procesu AutoRun zase umožňují vysoce úspornou produkci menších zakázek.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo