Dobrý rast tržieb v treťom štvrťroku.

Podľa údajov za prvých deväť mesiacov sa Koenig & Bauer AG postupne zotavuje so silným tretím štvrťrokom 2021. Objednávky výrobcu tlačiarenských strojov vzrástli v tomto období o 37,3 % na 978,6 milióna eur. Prispel k tomu najmä nárast v segmente Special o 54,0 %. Vo všetkých oblastiach tohto segmentu došlo k nárastu objednávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to najmä vďaka obchodu s cennými papiermi.

Celkovo objednávky Koenig & Bauer vzrástli v 3. štvrťroku o 56,2 % ako v predchádzajúcom roku

Segment hárkového ofsetu dokázal opäť zvýšiť príjem objednávok a dosiahol nárast o 35,5 %, z čoho väčšinu možno pripísať rýchlo rastúcemu trhu s potlačou obalov, ktorý je odolnejší voči pandémiám. Napriek tomu niektoré nové investície zákazníci odkladajú vzhľadom na neistoty vyplývajúce z pandémie Covid-19.

VariJET 106
VariJET 106 – kombinuje digitálnu atramentovú a klasickú ofsetovú tlač: to najlepšie z oboch svetov.

V treťom štvrťroku sa tiež objavili „prvotné známky oživenia“ prichádzajúcich objednávok v segmente Digital & Webfed: na konci júla 2021 sa celkovo predalo päť strojov zo série CorruCut. Stroje sú určené na vysoko produktívnu výrobu krabíc rotačným výsekom z vlnitej lepenky.

Kumulatívne za prvých deväť mesiacov roku 2021 sa konsolidované tržby zvýšili o 3,0 % na 787,4 milióna EUR, a teda po prvýkrát v roku 2021 oproti predchádzajúcemu roku. Len v treťom štvrťroku sa podarilo dosiahnuť 294,2 milióna eur, čo zodpovedá nárastu o 18,2 % v predchádzajúcom roku.

Program efektívnosti P24x už po deviatich mesiacoch dosiahol plánovaný cieľ úspor na rok 2021

Pozitívny vývoj tržieb sa odráža aj vo výnosoch, pretože EBIT dosiahol hodnotu 16,7 milióna EUR po -74,1 milióna EUR v predchádzajúcom roku. V treťom štvrťroku bol dosiahnutý EBIT vo výške 10,3 milióna EUR, čo zodpovedá zlepšeniu o 64,6 milióna EUR v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka.

Úspory z „programu efektívnosti P24x“ boli po deviatich mesiacoch približne 31 miliónov EUR. To znamená, že cieľ hrubých úspor > 30 % na rok 2021 bol dosiahnutý už po deviatich mesiacoch. Konsolidovaný výsledok sa k 30. septembru 2021 zvýšil z -86,9 milióna EUR v predchádzajúcom roku na 5,5 milióna EUR.

Prognózy a najbližší vývoj

Okrem toho sa pandémia ukázala ako akcelerátor mnohých megatrendov, napríklad hrubý predaj tovaru v elektronickom obchode vzrástol v roku 2020 o 14,6 % na 83,3 miliardy EUR. Spotrebitelia: Predovšetkým spotrebitelia nakupovali na internete podstatne viac každodenných predmetov, ako sú potraviny, drogistický tovar a lieky. Podľa priemyselného združenia BEVH sa tento vývoj už nezvráti a je jasným dôkazom toho, že koncové trhy, na ktoré sa zameriava Koenig & Bauer, ako je trh vlnitej lepenky a tlače obalov, sú v podstate nedotknuté a majú tiež potenciál rastu vďaka pandémie.

CorruCUT
CorruCUT – vysoko produktívny stroj pre rotačné vysekávanie krabíc z vlnitej lepenky.

Napriek budúcim dopadom pandémie Covid-19 na ekonomické prostredie skupiny Koenig & Bauer, ktoré je ťažko predvídať, spoločnosť očakáva v roku 2021 mierne pozitívny obchodný vývoj. Táto prognóza je založená na predpoklade, že nevzniknú ďalšie sprísnenia a obmedzenia v porovnaní so súčasným stavom v boji proti pandémii. Okrem toho spoločnosť naďalej zaťažujú problémy s dodávkami a s tým spojený nárast cien materiálu.

Zdroj TS: Koenig & Bauer AG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo