Jan Korenc, konateľ spoločnosti KBA CEE informuje o hospodárských výsledkoch a cieľoch spoločnosti Koenig & Bauer.

Ďalšie z pravidelných stretnutí so zástupcami odborných médií z Českej republiky a Slovenska usporiadala 17. januára 2018  spoločnosť KBA CEE v sídle svojej organizačnej zložky v Prahe.

Na stretnutí vystúpili konateľ KBA CEE a vedúci jej organizačnej zložky Praha Ing. Jan Korenc, MBA a riaditeľ predaja a servisu KBA CEE Ing. Hynek Grebeň, ktorí v rámci svojich prezentácií informovali o novinkách a trendoch druhého najväčšieho výrobcu tlačových strojov na svete Koenig & Bauer a jeho hospodárskych výsledkoch.

Koenig & Bauer - Praha

Smelé plány na roky 2018 až 2021

Ako v úvode informoval Ing. Jan Korenc, uplynulý jubilejný rok v ktorom oslávili 200-výročie od vzniku firmy bol pre spoločnosť Koenig & Bauer veľmi úspešný. Následne informoval o plánoch a cieľoch spoločnosti na roky 2018 až 2021, ktoré počítajú s štvorpercentným medziročným rastom za predpokladu, že sa nezmení tržné prostredie. Snahou spoločnosti bude upevniť súčasný stav a znižovať riziko vyplývajúce z meniaceho sa trhu.

„Zvyšovanie podielu služieb na celkovom obrate, prísnejšie sledovanie skladových zásob, vymáhanie pohľadávok a ďalšie kroky, by mali smerovať k prosperite a zvyšovaniu hodnoty v prospech akcionárov, zamestnancov spoločnosti aj celkovej spokojnosti zákazníkov“ zdôraznil Jan Korenc.

KBA CEE – výsledky a ciele

V stredoeurópskom regióne KBA CEE Sp. z o.o. Praha, pôsobí na trhoch v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Podľa makroekonomických analýz Česká republika 4,7%, Slovensko 3,4% a Poľsko 5,1% v porovnaní s eurozónou 2,5% dosahujú tieto krajiny momentálne veľmi dobré výsledky rastu. Aj výhľady na rok 2018 sú relatívne pozitívne, čo navodzuje určitý optimizmus aj pre rezort polygrafie.

KBA CEE - Praha
Z hľadiska obratu predaja strojov a technológií rok 2017 bol pre KBA CEE mimoriadne úspešný. V porovnaní so zastúpeniami vo svete sa KBA CEE umiestnila na štvrtom mieste za USA, Čínou a Francúzskom. Z hľadiska objemu služieb, ktoré poskytuje v regióne (ČR, SK, Poľsko) má KBA CEE na svojom konte viac než 500 inštalácií hárkových, kotúčových a flexotlačových strojov, ktoré aj servisne zabezpečuje.

Koenig & Bauer - Praha
KBA CEE momentálne zamestnáva 45 pracovníkov z nich väčšina zabezpečuje servisné a zákaznícke služby a spolu s externými spolupracovníkmi disponuje kapacitou 40 profesionálne vyškolenými servisnými technikmi všetkých profesií(mechanici, elektrikári, tlačiari, školitelia). Firma poskytuje zákazníkom na území CCE hotline servis 7/24 celý rok s výnimkou 5 dní v roku.

KBA CEE - PrahaVďaka aktivitám tímu KBA CEE sa v minulom roku 2017 predalo 14 hárkových strojov, 2 flexotlačové stroje, 5 postpressových zariadení a 3 manažérske informačné systémy Cicero. KBA CEE získala ocenenie „Best Agent 2017“ za dosiahnuté výsledky, čo podčiarkuje úspešnosť a aktivitu zohraného tímu.

Výzvy na rok 2018

Snahou vedenia je udržať rast firmy konštatoval Jan Korenc. V tomto roku sa budeme v KBA CEE koncentrovať na nové produkty v rámci skupiny Koenig & Bauer, a to v oblasti postpressu a flexotlače a podporíme ich predaj. Výsekové ploché automaty, rotačné výsekové stroje sú nové technológie, ktoré chceme umiestniť na trh. Naše rozšírené portfólio na poľskom trhu obsahuje aj flexotlačové stroje (široká dráha), na ktoré poskytujeme aj servis. V súčasnej dobe sa inštaluje už tretí takýto flexotlačový stroj v Poľsku. Spoločnosť KBA CEE na stredoeurópskom trhu prispieva k vnímaniu značky Koenig & Bauer ako tržného a technologického lídra.

„Záväzkom firmy je orientácia na zákazníka, jeho spokojnosť a jeho lojalitu, ktorá je založená na férových obchodných vzťahoch a poskytovaní kvalitného servisu“ konštatoval Jan Korenc v závere svojho vystúpenia.

Inovácie a novinky z kuchyne Koenig & Bauer

V druhej časti programu vystúpil Ing. Hynek Grebeň riaditeľ predaja a servisu KBA CEE pre Českú republiku a Slovensko. Svoj príspevok zameral na hárkový ofset a inovačné zmeny, ktoré v poslednom období Koenig & Bauer realizoval a ďalšie bude priebežne realizovať.

KBA CEE - Praha, Hynek Grebeň
Ide hlavne o inovácie pri tlačových strojoch Rapida, účelom ktorých je kontrola, zefektívnenie tlačového procesu a skrátenie časov potrebných procesov pri zmene na novú zákazku. V rámci inovácie už nebude potrebné ohýbať tlačové platne, čo prinesie úsporu času. Pri poloautomatickej výmene platní (SAPC – Semi Automatic Plate Change) v polovičnom formáte pri stroji Rapida 75 (štyri agregáty) sa celkový čas skráti z pôvodných 3:55 minút na 3:15 minút v praxi to predstavuje 20%. Pri automatickom systéme FAPC je to len 2:42 minúty.

„Stroje majú hlavne tlačiť a nie slúžiť len k príprave na margo toho podotkol Hynek Grebeň.“

Ďalším podstatným faktorom zefektívňovania tlačového procesu je meranie a kontrola farebnosti. Výrobca ponúka užívateľom inovovanú generáciu meracieho a riadiaceho systému QualiTronic ColorControl.

Systém prichádza s novou hardvérovou platformou, ktorá prináša efektívnejšie riešenie kvality a inline kontroly tlače (kontrolný prúžok). Systém QualiTronic ColorControl sa dá rozšíriť v rámci opcie o inšpekčný systém QualiTronic Print-Check respektíve QualiTronic PDF-Check alebo QualiTronic PDF HighRes , ktorý umožňuje kontrolu celého hárku (formou snímania celého hárku kamerami s vysokým rozlíšením 4K/8K).

Kvalita tlače je ovplyvňovaná spôsobom sušenia a vytvrdzovania. Spoločnosť Koenig & Bauer v rámci aplikácii UV technológií má svoj VariDry UV Concept, ktorý ponuka tri vlastné technologické riešenia. Okrem klasického VariDry UV systému aj energetický úsporné a pre životné prostredie priaznivé vytvrdzovacie systémy VariDry HR-UV a VariDry LED-UV. Výhodou konštrukčného riešenia a vlastnej výroby je jednoduchá výmena a zameniteľnosť jednotlivých modulov.

Inteligentné systémy uľahčujú prácu obsluhy

Automatizácia jednotlivých procesných krokov v tlačovom procese je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V mnohých ohľadoch je to jediný spôsob, ako dosiahnuť ďalšie výrazné zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti. S technológiou ErgoTronic AutoRun dokážu užívatelia automatizovať celý tlačový proces.

Program výmeny zákaziek na ovládacom pulte ErgoTronic disponuje jasnou a logickou štruktúrou. Obsluha sleduje kľúčové nastavenia a výmenu zákazky spustí stlačením jediného tlačidla (One Button Job Change). Na interaktívnom zozname zákaziek obsluha vidí všetky naplánované zákazky. Môže kedykoľvek zmeniť ich poradie.

Funkcia ErgoTronic AutoRun spustí automatický zmenu úlohy ihneď po dokončení predchádzajúcej tlačovej úlohy. Tento cyklus sa potom opakuje znovu a znovu, pokiaľ tlačiar nezruší funkciu automatického spustenia, alebo ak nebudú vytlačené všetky úlohy na pripravenom zozname úloh.

KBA CEE - Praha

Konzola je mobilná s aplikáciou Rapida LiveApp

Prevádzkovatelia tlače dokážu byť oveľa flexibilnejší, pokiaľ ide o monitorovanie výrobného procesu. Teraz môžu mať vo vrecku mobilnú ovládaciu konzolu. S inteligentným telefónom a aplikáciou Rapida LiveApp sú vždy v kontakte so svojím tlačovým strojom.
Okrem stavu tlače poskytuje aplikácia rad živých informácií z bežnej výroby. Je možné sledovať spotrebný materiál, ako je papier, tlačové farby a priradiť k príslušnej úlohe.
Všetky údaje sú k dispozícii na účely sledovania alebo riadenia zásob – okamžite a bez ďalšieho zásahu. Údaje sa posielajú z mobilného zariadenia do konzoly a automaticky sa odovzdávajú prostredníctvom softvéru LogoTronic Professional a JMF do informačného softvéru na správu spoločnosti.

ErgoTronic AutoRun a Rapida LiveApp sú príklady moderných riešení. Zvyšujú konkurencieschopnosť tlačiarenských spoločností, ktoré ich vedia využiť.

„Vývojári spoločnosti Koenig & Bauer každoročne vnášajú do výroby tlačových strojov ďalšie a ďalšie inovácie,“ konštatoval na záver Hynek Grebeň.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo