Celmacch bude pôsobiť pod názvom Koenig & Bauer Celmacch po tom, čo spoločnosť Koenig & Bauer získala 49-percentný podiel.

Koenig & Bauer, výrobca tlačových strojov s najširším produktovým portfóliom v odbore, a Celmacch Group Srl, jeden z popredných výrobcov “high board line” flexotlačových strojov a rotačných výsekových strojov na výrobu vlnitej lepenky, podpísali zmluvu, ktorá položila základy spolupráce na vývoji a marketingových aktivitách na rastúcom trhu vlnitej lepenky. 

Týmto krokom Koenig & Bauer pokračuje v stratégii produktového portfólia, ktorá je súčasťou jej firemnej DNA. Celmacch bude odteraz pôsobiť pod názvom Koenig & Bauer Celmacch Srl.

Vlnitá lepenka: Multitalent na atraktívnom trhu obalov

Vlnitá lepenka ponúka bezkonkurenčnú všestrannosť pre širokú škálu baleného tovaru a predstavuje z hľadiska hodnoty najväčší podiel na celkovom trhu. Popri klasických krabiciach z vlnitej lepenky sú dôležitými odbormi pre obalový priemysel rôzne formy sekundárnych a terciárnych obalov. A ich význam vďaka e-commerce stále rastie.
Vlnitá lepenka je navyše pútavým reklamným nosičom v mieste predaja. Zároveň je šetrná k životnému prostrediu, ľahko sa likviduje a ide o príkladný cirkulárny produkt s priemernou kvótou recyklácie 80 percent.

Dr. Andreas Pleßke, CEO spoločnosti Koenig & Bauer

„Vlnitá lepenka je v súlade so zvyšujúcimi sa požiadavkami obalového priemyslu na udržateľnosť, v neposlednom rade v kontexte európskeho Green Deal, a je preto tiež výrazom našej stratégie ‚Exceeding Print‘.“

Celmacch zhromaždil viac ako 40 rokov skúseností na rastúcom trhu s vlnitou lepenkou, čo je segment, ktorý Koenig & Bauer zabezpečuje aj svojimi ďalšími strojmi CorruCUT a CorruFLEX.
Od znovuuvedenia produktovej rodiny Chroma, konkrétne v roku 2019, si Celmacch vybudoval vynikajúce postavenie ako vývojár a výrobca „high board line“ flexotlačových strojov a rotačných výsekových strojov spĺňajúcich náročné technologické požiadavky a už dodáva mnohým významným medzinárodným výrobcom obalov, predovšetkým na svojich lokálnych trhoch.

Luca Celotti, generálny riaditeľ Celmacch

„Celmacch hľadal partnera pre dlhodobú spoluprácu a našiel ho v spoločnosti Koenig & Bauer. So súčasným produktovým portfóliom máme veľmi dobrú pozíciu pre ďalší rast.
Koenig & Bauer nám poskytuje prístup k celosvetovej predajnej a servisnej sieti s viac ako 2 000 zamestnancami. Táto kombinácia nám umožní vytvoriť viac medzinárodnú a teda škálovateľnú prítomnosť na trhu. Ako zakladateľská rodina chceme spoločne s naším novým partnerom túto cestu aktívne utvárať a ďalej zvyšovať výrobné kapacity v závode Desenzano del Garda.“

Jedinečné portfólio flexotlačových strojov pre priemysel vlnitej lepenky

Rad Chroma Evo od spoločnosti Celmacch predstavuje pre podniky konkurencieschopný východiskový bod do sveta modulárnych rotačných výsekových strojov a flexotlačových strojov, zatiaľ čo modely Chroma High Tech spĺňajú požiadavky na vysokú úroveň automatizácie.

Stroje CorruCUT a CorruFLEX od spoločnosti Koenig & Bauer predstavujú vysoký výkon pri výrobe vysekávaných krabíc z vlnitej lepenky aj potlačených hárkov vlnitej lepenky a definujú štandardy z hľadiska automatizácie a výkonu.

Existujú plány na zjednotenie všetkých rôznych modelov pod spoločným názvom produktu Chroma. Vďaka tomu bude Koenig & Bauer Celmacch jediným dodávateľom so strojmi pokrývajúcimi všetky cenové a výkonové triedy.

„Prišli sme na trh pre priamy post-print na vlnitú lepenku. Partnerstvo so spoločnosťou Celmacch nám umožní pokračovať v podpore inovácií v tomto segmente a ďalej posilňovať našu pozíciu na trhu,“ hovorí člen predstavenstva Koenig & Bauer Christoph Müller.

Dr. Stephen Kimmich, CFO spoločnosti Koenig & Bauer

„Od začiatku 90. rokov si Koenig & Bauer svojimi akvizíciami buduje silnú pozíciu na rastúcom trhu obalov. Som presvedčený, že naše dve spoločnosti sa odborne skvele dopĺňajú. Naša partnerská spolupráca je najlepším predpokladom pre úspešné rozšírenie nášho spoločného podnikania na trhu vlnitej lepenky.“

|Celmacch Group|

Celmacch Group je finančne zdravá spoločnosť a od opätovného uvedenia produktu na trh v roku 2019 zvýšila svoj obrat na približne 20 miliónov EUR. V prvej fáze partnerstva sa bude klásť dôraz na spoločné predajné a servisné aktivity, ďalší vývoj produktov a expanziu montážnych kapacít spoločnosti. Koenig & Bauer si zaistil opcie na postupné navyšovanie svojho podielu v Celmacch Group Srl nad pôvodných 49 percent.
Kancelárie Koenig & Bauer Celmacch a jeho cca. 50 zamestnancov zostane v talianskom Desenzane.

Nadobudnutie akcií spoločnosti Celmacch Group Srl naďalej podlieha oficiálnemu schváleniu talianskymi orgánmi, ktoré dohliadajú na priame zahraničné investície. Strany sa dohodli, že nebudú zverejňovať ďalšie podrobnosti transakcie. Konečné uzavretie obchodu sa očakáva v septembri 2022.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo