Partnerská dohoda (zľava doprava): Michael Scheu, nákup Koenig & Bauer, Konstantin Schmidtke, riaditeľ rozvoja v hubergroup, Frank Nowak, vedúci servisu Koenig & Bauer a Dirk Winkler, vedúci technológie tlače a produktového manažmentu v Koenig & Bauer.

Koenig & Bauer a hubergroup vytvorili strategické globálne partnerstvo s cieľom ponúknuť používateľom hárkových ofsetových strojov Rapida konvenčné tlačové farby s pečaťou kvality „Odporúčané Koenig & Bauer“.

Pred podpísaním zmluvy boli vykonané rozsiahle testy s použitím tlačových farieb hubergroup. Farby boli optimalizované pre vysokovýkonnú tlač na strojoch Rapida, a ich pokračujúce používanie v Koenig & Bauer CEC (Customer Experience Centre) znamená, že podliehajú neustálym procesom monitorovania kvality.

Partnerstvo vzniklo s cieľom optimalizovať produkty oboch výrobcov a zabezpečiť čo najlepšiu kompatibilitu. To je dôvod, prečo Koenig & Bauer odporúča výhradné používanie týchto testovaných a certifikovaných tlačových farieb na hárkových ofsetových strojoch Rapida po celom svete.

Používatelia strojov Rapida, ktorí používajú tlačové farby hubergroup, budú ťažiť zo skúseností Koenig & Bauer s týmito farbami. Ku každému novému stroju Rapida, ktorý si objednajú, dostanú štartovaciu sadu tlačových farieb. Tieto farby sa použijú na uvedenie tlačového stroja do prevádzky – a dodávajú sa so zárukami týkajúcimi sa výkonu a kvality tlače. Po dokončení fázy uvedenia stroja do prevádzky a testovania si používatelia, ktorí majú záujem naďalej používať odporúčané farby, môžu ich objednať z predajných systémov oboch spoločností.

Dirk Winkler, vedúci tlače v Koenig & Bauer-Sheetfed

„Silné stránky vidím v optimálnom výkone a stabilnej rovnováhe farby a vody. Okrem toho sa kombinácia tlačového stroja a farby vyznačuje veľmi dobrou farebnou brilantnosťou, vysokým kontrastom tlače a vynikajúcou tlačou plných plôch. Rozhodujúca je však spolupráca pri vývoji nových farebných systémov a ich štandardizácii a samozrejme, spoločná podpora užívateľov, napríklad v oblasti tlače obalov a balenia potravín.“

Thomas Kleps, vedúci predaja pre Európu v hubergroup

„Naši zákazníci vždy oceňovali špeciálne služby hubergroup v oblasti aplikačnej technológie a optimalizácie procesov. Úzka spolupráca s Koenig & Bauer toto know-how ďalej rozšíri a naši spoloční zákazníci budú priamo profitovať v oblasti rozvoja podnikania. Bude im zaručená rovnako vysoká kvalita štandardných a priamych farieb vo všetkých segmentoch hárkovej ofsetovej tlače na celom svete – či už ide o komerčnú tlač, obaly, balenie potravín alebo etikety.“

Koenig & Bauer Sheetfed spolupracuje s hubergroup v globálnom meradle v oblastiach predaja, školení zákazníkov a vývoja produktov. Okrem toho si odborníci z oboch spoločností pravidelne vymieňajú názory na strategických workshopoch.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo