Největší velkoformátový archový ofsetový stroj na světě: Rapida 205.

Společnost KBA-Sheetfed Solutions je již několik desetiletí jedničkou na trhu v oblasti velkoformátových archových ofsetových strojů. Toto platí obzvláště, ale ne výhradně pro obalový tisk. Od uvedení nově vyvinuté generace velkoformátových strojů Rapida v roce 1995 na trh dodal saský závod firmy Koenig & Bauer AG 1 500 velkoformátových strojů. Od přelomu tisíciletí to bylo více než 6 000 tiskových jednotek ve třídách formátů 910 x 1 300 až 1 510 x 2 050 mm.

Velkoformátové archové ofsetové stroje

Velkoformátové archové ofsetové stroje s modulární konstrukcí jsou v závodě v Radebeulu vyráběny již od roku 1968. K přechodu z robustní řady Varimat na řadu Rapida, která byla od začátku vysoce automatizovaná a výkonná, došlo na veletrhu drupa v roce 1995. Se zcela nově vyvinutými velkými stroji Rapida byl položen základní kámen pro úspěch saského závodu ve třídách velkých formátů. Díky krátkým přípravným časům a vysoké flexibilitě s ohledem na použitelné potiskované materiály a individuální konfigurace tyto stroje od poloviny 90. let minulého století postupně vytlačily z trhu stroje s převzatým pětiválcovým systémem.

S možností vysoce automatizované techniky pro podstatně rychlejší výměnu zakázek zažil velkoformátový archový ofsetový tisk v klasických oblastech použití, jako jsou tisk knih a obalový tisk, ale i akcidenční a ilustrační tisk, renesanci.

Rapida 142 ve společnosti Anzpac v Sydney/Austrálie
Obr.: Rapida 142 s 13 tiskovými a lakovacími jednotkami ve společnosti Anzpac v Sydney/Austrálie.

Velkoformátové stroje ze Saska již od roku 1968

Navzdory rostoucí konkurenci v této třídě formátů se společnosti KBA-Sheetfed s tržním podílem v oblasti nových instalací ve výši 60 % podařilo obhájit 1. místo ve třídě velkoformátových strojů i v posledních letech. Sečteme-li všechny velkoformátové stroje ze závodu v Radebeulu – včetně strojů řady Varimat – dostaneme se na číslo vyšší než 3 000 strojů, z toho 1 500 strojů Rapida.

Společnost KBA-Sheetfed v současné době velkoformátové stroje Rapida dodává ve čtyřech řadách: Rapida 145, Rapida 164, Rapida 185 a Rapida 205. Tyto řady pokrývají třídy formátů od 106 x 145 cm do 150 x 205 cm.

Stále delší stroje

Velkoformátové stroje Rapida určují měřítka i u dodávaných konfigurací strojů. Jedné evropské obalové tiskárně tak byl nedávno dodán dosud nejdelší velkoformátový stroj na světě: Rapida 145 o délce 42 m se 14 tiskovými a lakovacími jednotkami. Za 1. tiskovou jednotkou následují lakovací věž a dvě jednotky pro mezisušení, automaticky přestavitelné obracení archů, šest dalších tiskových jednotek, druhá lakovací věž a dvě další jednotky pro mezisušení, třetí lakovací věž a trojnásobné prodloužení vykladače.

Díky vysokému stupni automatizace s automatizovanou logistikou stohu, souběžnou výměnou tiskových a lakovacích desek, systémem CleanTronic Synchro pro souběžné procesy mytí a průběžnou regulací barevnosti přímo v tiskovém stroji lze dobře ovládat i takovéto obry.

Obr.: Dosud nejdelší velkoformátový stroj se 14 tiskovými a lakovacími jednotkami společnost KBA-Sheetfed nedávno dodala jednomu evropskému obalovému koncernu.

V mezinárodním obalovém tisku a tisku knih jako doma

Velkoformátové stroje Rapida v tiskárnách knih a obalových a akcidenčních tiskárnách v Evropě, Americe, Asii, Austrálii a částečně i Africe zdomácněly. V segmentu obalového tisku přitom podíl dlouhých strojů s 10, 11, 12 nebo dokonce 13 tiskovými, lakovacími a sušicími jednotkami díky rostoucí poptávce po zušlechťování přímo v tiskovém stroji v oblasti potisku skládaných krabic výrazně vzrostl. Takovéto stroje budou v tomto roce dodány mimo jiné do USA, Švédska, Španělska, Mexika, Brazílie a Chile. Po přelomu tisíciletí se velkoformátové stroje Rapida průměrně skládaly z pěti tiskových a lakovacích jednotek, dnes se tento počet zvýšil průměrně na sedm.

Stroj Rapida 205, který společnost KBA-Sheetfed vyrábí od roku 2003, je stroj s největším formátem archů na světě – 3 m2 potištěné plochy na jedné straně archu. Tyto stroje supervelkého formátu jsou používány zejména v oblasti potisku prezentačních displejů a tisku plakátů, občas ale i v oblasti potisku skládaných krabic pro velké obaly. Jako o něco menší verzi těchto supervelkých strojů společnost vyrábí stroj Rapida 185. Jeden tento stroj se dvěma lakovacími věžemi a 12 jednotkami o délce 38,5 m byl již nainstalován.

Kromě potisku kartonu, vlnité lepenky a fólií zvládají velkoformátové stroje Rapida i tisk akcidencí, knih, časopisů a katalogů. V této oblasti jsou kromě strojů pro lícový tisk se čtyřmi nebo pěti tiskovými jednotkami a lakovací věží používány i dlouhé stroje s obracením s osmi tiskovými jednotkami pro produkci 4/4. Mírně modifikované tiskové jednotky strojů Rapida jsou kromě toho používány i ve strojích pro potisk plechu od společnosti KBA MetalPrint.

Technické přednosti

Vedoucí pozici v některé třídě formátů si výrobce strojů může trvale udržet pouze tehdy, pokud stroje disponují technickými a technologickými přednostmi. U strojů Rapida k těmto přednostem patří důsledná realizace technologie samostatných pohonů DriveTronic u nakladače, systému nakládání archů (DriveTronic SIS) a tiskových a lakovacích jednotek a automatizace orientovaná na praxi. Obě tyto přednosti vedou ke kratším přípravným časům, snadnější obsluze a vyšší efektivitě. U průmyslově provozovaných strojů pro potisk obalů patří k běžné výbavě stále častěji i zvláštní příslušenství, jako jsou návleky rastrových válců rychle vyměnitelné jedním zaměstnancem obsluhy.

Odpojitelné barevníky patří u velkých strojů Rapida ke standardní výbavě již několik desetiletí. K dalším přednostem patří bezpaletová logistika od 220 g/m2, řezačka kotoučů, modul pro ražbu fólií za studena a vykladač se dvěma stohy. Automatizace, jako jsou systém CleanTronic Synchro (souběžné procesy mytí), regulace barevnosti přímo v tiskovém stroji, nástroj InstrumentFlight pro vyvážení šedé nebo inspekce archů, usnadňují obsluze práci, zkracují přípravné časy a snižují makulaturu.

Extrémně vysoká produktivita

Se svými špičkovými výkony 18 000 archů za hodinu (Rapida 145) a 16 500 archů za hodinu (Rapida 164) dokáží velkoformátové stroje Rapida za hodinu potisknout a zušlechtit až 30 000 m2 plochy. To odpovídá celkové výrobní a skladovací ploše větší obalové tiskárny.


Obr.: Výkon až 18 000 archů za hodinu není pro stroj Rapida 145 s vysokorychlostním balíčkem – zde na veletrhu drupa 2016 – žádný problém.

Společnost Koenig & Bauer AG (KBA)
Společnost založili Andreas Bauer a Friedrich Koenig 9. srpna v roce 1817 v německém Würzburgu. V současnosti Koenig & Bauer AG je druhým největším výrobcem tiskových strojů na světě. V světovém žebříčku je KBA na prvním místě v tisku novin (weboffset), na druhém místě v plošném ofsetovém tisku a na prvním místě v archovém ofsetu velkých formátů. Kromě toho je KBA významným hráčem v segmentu výroby obalů, segmentu bezpečnostní tisku a digitálního tisku. Společnost je lídrem v inovacích a nabízí nejširší sortiment strojů a zařízení v polygrafickém odvětví na světě. Více o společnosti: http://www2.kba.com/gb/kba-group/

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo