Keďže väčšina premiér vlajkových lodí v rokoch 2020 a 2021 bola odložená alebo zrušená, mnohí z odvetvia sa tešili na Hunkeler Innovationdays, ktoré sa mali uskutočniť vo februári 2022. Žiaľ, podujatie bolo odložené na február 2023.

„Po zvážení všetkých možností a rizík a po intenzívnych diskusiách s našimi najväčšími vystavovateľmi a obchodnými partnermi sme dospeli k záveru, že neistoty a súvisiace riziká v dôsledku Covid-19 sú jednoducho príliš veľké,“ zdôrazňuje Stefan Hunkeler, predseda predstavenstva zodpovedný za Innovationdays.

„Naším cieľom je zorganizovať úspešné podujatie. Nejasný vývoj ochorenia COVID 19 v rôznych krajinách naďalej obmedzuje cestovanie. Pravidlá a predpisy súvisiace s pandémiou sú dynamické a v niektorých prípadoch regulované na miestnej úrovni a naďalej sťažujú medzinárodné cestovanie. Rôzni vystavovatelia sú navyše konfrontovaní s celosvetovo známymi problémami dodávateľského reťazca, ktoré ešte viac sťažujú usporiadanie takéhoto podujatia“.

Hunkeler Innovationdays sú už takmer plne obsadené, čo sa týka vystavovateľských miest. Dopyt zúčastniť sa ako vystavovateľ na Hunkeler Innovationdays sa zvyšuje. V odvetví, kde sú komplexné vysokovýkonné riešenia digitálnej tlače prezentované tak koncentrovane, nie je nič porovnateľné. „Po konzultácii s hlavnými vystavovateľmi teraz posúvame podujatie o jeden rok na rok 2023, ale všetky rezervácie stánkov zostávajú v platnosti,“ opakuje Stefan Hunkeler.

Spoločnosť Hunkeler AG by rada oslávila svoje 100. výročie spolu so svojimi zákazníkmi a partnermi na Innovation Days. Bezpečnosť je však na prvom mieste. Hunkeler Innovationdays sa budú konať v termíne od 27. februára do 2. marca 2023 ako zvyčajne v Lucerne (Švajčiarsko). Na ďalšom ročníku sa opäť zameriame na tému automatizácie a ako obvykle bude vidieť veľa inovácií a premiéry.

Zdroj: Hunkeler AG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo