Najväčší svetový výrobca ofsetových strojov Heidelberg prijíma rozsiahly balík opatrení na preorientovanie podnikania, ktorý podľa neho predstavuje „radikálny krok“, ktorý bude zahŕňať určité „bolestivé“ zmeny, aby sa zabezpečila dlhodobá budúcnosť spoločnosti.

  • Dôsledné zameranie na ziskový základ podnikania Heidelbergu
  • Uzavretie nerentabilných firiem, ako aj výrazné zníženie výrobných a štrukturálnych nákladov – zastaví sa výroba digitálneho stroja „Primefire 106“ a „veľkoformátových ofsetových hárkových tlačových strojov Speedmaster Xl 145 a 162.“
  • Balík opatrení obsahuje globálne zníženie až o 2 000 pracovných miest
  • Zameranie sa na vedúce postavenie v oblasti technológií v hlavnom podnikaní s dôrazom na pokrok v digitalizácii.

Heidelberg bude implementovať rozsiahly balík opatrení na nové usporiadanie spoločnosti. V tomto smere je spoločnosť schopná budovať na silnej značke a nasmerovať svoje budúce zameranie na ziskové podnikanie s priemernou maržou EBITDA vyššou ako 8 percent.

Heidelberg preruší výrobu niektorých zariadení, ktoré zarábajú príliš málo a významne ovplyvňujú ziskovosť spoločnosti, pričom ročná strata dosahuje približne 50 miliónov EUR. Napríklad v oblasti digitálnej tlače sa trh s hárkovým tlačovým strojom Primefire 106 rozrástol oveľa pomalšie, ako sa očakávalo, z dôvodu zložitého priemyselného a trhového prostredia. Podobne aj pri ofsetovej hárkovej tlači sortiment veľkoformátových strojov nedosahuje ciele predaja, pretože v tomto podsegmente došlo k zásadnej zmene štruktúry trhu. S cieľom čo najskôr zlepšiť celkovú ziskovosť je potrebné ukončiť výrobu najneskôr do konca roku 2020. Cieľom je neustále sa zameriavať na ziskové činnosti s cieľom zabezpečiť silný prevádzkový výkon a ziskovosť vlastnou silou.

Ako už bolo oznámené, preorientovanie Heidelbergu je sprevádzané komplexným zefektívnením výrobných nákladov a štrukturálnych nákladov. Celkovo plánované opatrenia ovplyvnia až 2 000 pracovných miest na celom svete. To môže zahŕňať aj zatváranie podnikov. Toto zníženie je nevyhnutnou súčasťou dlhodobého plánovaného balíka opatrení na preorientovanie Heidelbergu, a to nezávisle od súčasnej veľmi komplikovanej obchodnej situácii v dôsledku korónovej pandémie.

Rainer Hundsdörfer, generálny riaditeľ spoločnosti Heidelberg

„Rozhodnutie je pre našu spoločnosť radikálnym krokom, ktoré zahŕňa aj niektoré bolestivé zmeny. Tak ťažké, ako to bolo pre nás, urobiť toto rozhodnutie, je nevyhnutné, aby sme našu spoločnosť vrátili späť k úspechu. Zastavenie nerentabilných výrobkov nám umožňuje zamerať sa na naše silné a ziskové jadro. Naďalej rozširujeme vedúce postavenie Heidelbergu na trhu využívaním možností pre digitalizáciu. V budúcnosti budeme našim zákazníkom na celom svete naďalej poskytovať technologicky špičkové digitálne riešenia a služby.“

https://www.heidelberg.com/global/en/about_heidelberg/press
_relations/press_release/press_release_details/press_release_135168.jsp

Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo