Udržateľnosť je pre podniky zásadná.

Nový výskum poukazuje na to, že povedomie o klimatickej zmene zásadným spôsobom nezodpovedá závažnosti situácie.

46 % respondentov verí, že sa počas ich života ľudstvu podarí klimatickú krízu odvrátiť

Pred blížiacou sa novembrovou konferenciou COP 26 vo Veľkej Británii oznámila spoločnosť Epson výsledky prieskumu s názvom Climate Reality Barometer, ktorý sa týka klimatických zmien. Výskum spoločnosti Epson odhaľuje potenciálne nebezpečný rozdiel medzi skutočnou klimatickou situáciou a tým, ako ľudia jej katastrofické následky vnímajú. Prieskum zachytáva globálne skúsenosti a názory na klimatické zmeny od 15 264 respondentov v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike.

Cieľom prieskumu, ktorý môže byť užitočný počas diskusií v rámci konferencie COP 26, je zvýšiť informovanosť verejnosti o dopadoch klimatických zmien, ovplyvniť zásadné obchodné rozhodnutia a lepšie informovať tých, ktorí majú rozhodovacie právomoci.

Nedostatočné povedomie o klimatickej situácii: Optimizmus verzus dôkazy

Prieskumu sa zúčastnili respondenti z Austrálie, Brazílie, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Indonézie, Talianska, Japonska, Singapuru, Južnej Kórei, Španielska, Taiwanu, Veľkej Británie a USA. Pri otázke, či je podľa nich možné klimatickú krízu počas ich života odvrátiť, takmer polovica respondentov (46 %) uviedla, že sú v tomto ohľade „veľmi“ alebo „pomerne“ optimistickí. To je výrazne viac ako len 27 % respondentov, ktorí sú „veľmi“ alebo „pomerne“ pesimistickí.

Medzi najčastejšie dôvody pre spomínaný optimizmus patrí rastúca informovanosť verejnosti o zmene klímy (32 %), vedecké a technologické riešenia (28 %) a posun smerom k obnoviteľným energiám (19 %). Celosvetovo 5 % respondentov neverí, že klimatická kríza vôbec existuje. Na zozname respondentov, ktorí krízu popierajú, vedie USA (11 %), Nemecko (7 %) a Veľká Británia (6 %).

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) uvádza, že odvrátenie niektorých človekom spôsobených klimatických zmien môže trvať aj niekoľko tisícročí a vzhľadom na množstvo globálnych javov – vrátane najteplejšieho júla, ktorý bol kedy zaznamenaný, divokých požiarov v Európe, Severnej Amerike a Ázii a záplav v Číne, Kolumbii a Nemecku – zistenia prieskumu spoločnosti Epson naznačujú, že optimizmus víťazí nad dôkazmi a informovanosťou o alarmujúcej klimatickej kríze.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť, Epson Europe

„Súčasná klimatická kríza sa zhoršuje pred našimi očami. Obávame sa, že mnoho ľudí jej existenciu nerozpoznáva alebo dokonca aktívne popiera. Ide o výzvu pre všetkých – vlády, firmy i jednotlivcov – aby v tomto ohľade spolupracovali, aby v rámci konferencie COP 26 došlo k novým rozhodnutiam a aby konferencia bola inšpiráciou k ďalším krokom s cieľom zmierniť klimatické zmeny.“

Stret s realitou: porozumenie verzus akcia

Prieskum naznačuje, že dôvodom k optimizmu môže byť to, že ľudia s klimatickou zmenou nie sú úplne oboznámení a neuvedomujú si preto jej rozsah. Zhruba tri štvrtiny respondentov si uvedomujú súvislosť medzi klimatickou zmenou a rastúcimi globálnymi teplotami (77 %), extrémnym počasím (74 %) a ničivými požiarmi (73 %). Oproti tomu v súvislosti s javmi, ako je hladomor (57 %), hromadná migrácia (55 %) a nadmerný výskyt hmyzu (51 %), klesá informovanosť na polovicu. Môžeme zaznamenať výrazné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi – napríklad informovanosť týkajúca sa hladomoru je najvyššia na Taiwane (72 %) a najnižšia v USA (44 %).

Podľa mnohých respondentov by za boj s klimatickou krízou mal byť zodpovedný štát a priemyselné podniky. Viac ako jeden zo štyroch (27 %) respondentov považuje za „najviac zodpovednú“ vládu a 18 % respondentov zodpovednosť prisudzuje podnikom. Takmer 18 % respondentov si uvedomuje svoju vlastnú osobnú zodpovednosť – Indonézia zaznamenáva najvyššiu (30 %), zatiaľ čo Čína a Nemecko najnižšiu úroveň osobnej zodpovednosti (obe krajiny 11 %). Pozitívne však je, že najväčší počet respondentov sa domnieva, že by táto zodpovednosť mala byť kolektívna (31 %).

Zatiaľ čo ľudia sú v rámci boja proti klimatickej kríze ochotní privítať zmeny životného štýlu, niektorí z nich reagujú príliš pomaly. Na základe prieskumu je 65 % respondentov pripravených (už tak robí, alebo plánuje) obmedziť súkromné aj služobné cesty – ale iba 40 % tak zatiaľ urobilo. 68 % respondentov súhlasí s kompletným prechodom na elektromobily – ale iba 16 % si elektromobil obstaralo. A 58 % respondentov je pripravených prejsť na rastlinnú stravu – ale iba 27 % sú vegáni. Dokonca aj pri relatívne jednoduchých rozhodnutiach, ako je bojkotovanie neudržateľných značiek, s ktorým súhlasí 63 % respondentov, zmenilo svoje nákupné návyky iba 29 %.

Realita pre firmy – je na čase konať

Prieskum Climate Reality Barometer naznačuje, že pre mnoho ľudí zostáva klimatická kríza niečím, čo sa ich netýka. Prieskum totiž poukazuje na to, že iba 14 % respondentov považuje veľké podniky za najviac zodpovedné za riešenie klimatickej krízy. V prípade malých podnikov sú to len 3 % (menej ako 5 % odporcov zmeny klímy). Prieskum tiež napovedá, že teraz je čas, aby spoločnosti všetkých veľkostí zobrali na seba väčšiu zodpovednosť.

Spoločnosti môžu podporiť ďalšie podniky a spotrebiteľov prostredníctvom inovatívnych riešení podporujúcich udržateľnosť. V spoločnosti Epson ide napríklad o iniciatívy na zníženie dopadu zákazníka pomocou energeticky účinnej technológie tlače Heat-Free a výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií, ako sú (neplastové) materiály na prírodnej báze.

Okrem poskytovania inovatívnych produktov a materiálov môžu mať podniky výrazný vplyv prostredníctvom propagácie, klimatickej zodpovednosti a zodpovedného obchodného správania. Spoločnosť Epson takéto konanie presadzuje tým, že prechádza na 100% obnoviteľnú elektrickú energiu a zapája sa do iniciatív, ako je projekt obnoviteľných energií RE100. Zároveň pracuje na udržateľných cykloch zdrojov tým, že podporuje recykláciu a opätovné použitie produktov a zapája sa do vysoko efektívnych partnerstiev, ako je spolupráca s organizáciou National Geographic s cieľom chrániť permafrost.

Yasunori Ogava, globálny prezident spoločnosti Epson

„Náš prieskum poukázal na nedostatočné povedomie o klimatickej situácii. Ukazuje sa, že informovanosť, spoločne s vhodným konaním, budú pre riešenie krízy nevyhnutne dôležité aspekty. Cieľom spoločnosti Epson je poskytnúť potrebné informácie a technológie – zo strany našej spoločnosti, ďalších podnikov a spotrebiteľov – a ich pomocou dosiahnuť výrazné zmeny. Udržateľnosť je pre náš obchodný plán zásadná a podporujú ju významné zdroje. Vieme, že nás čaká dlhá cesta. Veríme však, že môžeme úspešne budovať lepšiu budúcnosť.“

Zdroj: global.epson.com

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo