Výroba ofsetových platní v Tilburgu sa skončí.

Fujifilm informuje, že ukončí výrobu ofsetových tlačových platní v Európe. Zostávajúca výrobná linka v holandskom závode v Tilburgu sa má odstaviť do konca roka 2023. Výroba sa presunie do tovární v Japonsku a Číne. 

Aké je pozadie tohto rozhodnutia?

Ako jeden z hlavných svetových výrobcov tlačových platní Fujifilm tvrdí, že na trhu ofsetovej tlače neustále klesá dopyt po ofsetových tlačových platniach, čo je v neposlednom rade spôsobené prechodom na iné formy komunikácie, najmä smerom k digitálnym médiám, a diverzifikácia tlačovej produkcie v dôsledku neustáleho rastu digitálnej tlače. Účinky pandémie Covid tento trend urýchlili a mali veľký vplyv na spôsob, akým ľudia konzumujú tlač. Situáciu zhoršuje súčasný nárast cien surovín, volatilita energetického trhu a vplyvy zúriacej inflácie.

V dôsledku toho spoločnosť Fujifilm urobila ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie o zatvorení zostávajúcej linky na výrobu ofsetových tlačových dosiek vo svojom závode v Tilburgu v Holandsku. Výroba platní, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú v Tilburgu, sa presunie do tovární v Japonsku a Číne. Po tomto prevode bude výroba ofsetových tlačových foriem v Tilburgu ukončená. Očakáva sa, že tento proces bude dokončený do konca roku 2023.

Fujifilm
Výrobný závod v Tilburgu.

Japonský výrobca je naďalej odhodlaný „dodávať svoje ofsetové platne na trh EMEA“ a zostať hybnou silou na trhu ofsetových platní ďalším zvyšovaním akceptácie bezprocesných platní. „Spoločnosť Fujifilm sa bude v rámci nového podnikania snažiť čo najlepšie slúžiť zákazníkom v regióne EMEA a bude naďalej zameriavať svoje úsilie na spôsoby, ktorými môže prispieť k budúcnosti trhu ofsetovej tlače.“

Výrobný závod Tilburg bol založený v roku 1982. Vyrába ofsetové platne, fotografický papier a iné médiá. Na začiatku roka zamestnávala spoločnosť 734 ľudí.

Zdroj: Fujifilm

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo