Stefan Schülling, člen predstavenstva spoločnosti Epple Druckfarben AG / Andreas Koch, vedúci tlačových farieb v spoločnosti Zeller + Gmelin.

Nemeckí výrobcovia tlačiarenských farieb Epple Druckfarben AG a Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG sa dohodli na spolupráci v oblasti technológie UV tlačových farieb. 

Prvým výsledkom tohto partnerstva je spoločne vyvinutá UV LED tlačová farba pre hárkový ofset. Produkty sú vyvíjané pre rôzne oblasti použitia a budú predávané na celom svete spoločnosťou Epple pod značkou „LightStar“.

Spoločnosti Epple Group a Zeller + Gmelin majú dlhú históriu produktových, trhových a vývojových skúseností, vďaka ktorým sa po celé desaťročia úspešne vedeli presadiť na náročnom trhu tlačových farieb.

Spoločný vývoj, výroba Zeller + Gmelin, predaj Epple

Prípravná a vývojová fáza prvých spoločných projektov ukázala, že spoločnosti spája ich spoločné chápanie kvality a ideálne sa doplňujúce odborné znalosti. Skupina Epple má dlhoročné skúsenosti s výrobou a interným vývojom hárkových ofsetových tlačových farieb a presne pozná potreby svojich zákazníkov.
Zeller + Gmelin je odborníkom na UV technológiu v rôznych segmentoch vrátane UV tlačiarenských farieb a lakov. Spoločným vývojom inovatívnych sérií UV farieb pre rôzne oblasti použitia spájajú partneri svoje odborné znalosti a uskutočňujú jasnú stratégiu.

Vedenie vidí dobrý štart

Stefan Schülling, člen predstavenstva spoločnosti Epple Druckfarben AG, spoluprácu víta: „Zeller + Gmelin má na trhu vynikajúce renomé. Ich výrobky zodpovedajú najvyšším štandardom, ktoré naši zákazníci od spoločnosti Epple tiež poznajú a očakávajú. Z týchto dôvodov sme presvedčení o úspešnej spolupráci.“

Andreas Koch, vedúci tlačových farieb v spoločnosti Zeller + Gmelin, je rovnako presvedčený: „Ako špecialista na UV technológiu tlačových farieb môžeme v ideálnom prípade prispieť svojimi odbornými znalosťami do sortimentu výrobkov Epple Druckfarben. Úzka koordinácia medzi nami a využitie synergií spôsobí v UV oblasti hárkovej ofsetovej tlači prinesie nový smer a bude mať pre tlač absolútny prínos.“

Zdroj: Epple Druckfarben AG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo