Agentúra ISS ESG ocenila Ricoh statusom „Prime“ v hodnotení udržateľnosti podnikov.

Spoločnosť Ricoh si vyslúžila status „Prime“ v hodnotení udržateľnosti podnikov agentúry ISS ESG, obchodného útvaru pre investičné riešenia poprednej svetovej poradenskej spoločnosti Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).

Agentúra ISS ESG analyzuje viac ako 8000 spoločností z environmentálneho, sociálneho a riadiaceho hľadiska (ESG). Oceňuje spoločnosti s výkonnosťou ESG nad hraničnou hodnotou pre špecifický sektor, čo znamená, že absolútne spĺňajú ambiciózne požiadavky na výkonnosť.

Vďaka svojim vysoko uznávaným iniciatívam v oblastiach dekarbonizácie, ochrany zdrojov, ľudských práv, ako aj zdravia a bezpečnosti dosiahla aj spoločnosť Ricoh pozíciu v hodnotení top 10 % v oblasti elektronických zariadení a spotrebičov.

Spoločnosť Ricoh určila sedem významných úloh, ako vyriešiť sociálne výzvy prostredníctvom podnikania a udržať silnú riadiacu infraštruktúru. Sedemnásť cieľov ESG skupiny Ricoh je prepojených s každou zásadnou úlohou a sú súčasťou všetkých obchodných operácií. Spoločnosť Ricoh sa tiež zaviazala prispievať k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050.

Pre spoločnosť Ricoh je ideálna trvalo udržateľná spoločnosť taká, v ktorej je udržiavaná rovnováha troch P – rovnováha medzi prosperitou, ľuďmi a planétou.

Súvisiace odkazy:
ISS ESG Corporate Rating
Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo