Partnerstvo sa snaží zabezpečiť, aby lesy boli naďalej trvalým zdrojom pre biodiverzitu, klímu a ľudské blaho.

Viedeň, 5. september, 2017 – Skupina Mondi a medzinárodná organizácia WWF oznámili, že svoje globálne partnerstvo predĺžili o ďalšie tri roky.

V roku 2014 spoločnosť Mondi uzatvorila trojročné globálne partnerstvo s organizáciou WWF, ktoré bolo zamerané na podporu ochrany životného prostredia v odvetví výroby obalov a papiera. Toto globálne partnerstvo bolo predĺžené o ďalšie tri roky, čím sa stalo najdlhším aktuálne existujúcim partnerstvom organizácie WWF International tohto druhu.

Toto partnerstvo sa vyvinulo zo spolupráce medzi spoločnosťou Mondi a WWF Južná Afrika prostredníctvom programu WWF-Mondi Wetlands Programme na ochranu mokradí a je jasným signálom toho, že spoločnosť Mondi je odhodlaná preukázať, že zodpovedná ochrana životného prostredia má pre ňu dôležitý obchodný význam.

Záväzok k zachovaniu ekosystémov

Fáza II partnerstva bude zahrňovať a rozširovať ochranu lesov, klímy & výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a ochranu zdrojov čerstvej vody, pričom práca bude organizovaná do troch oblastí:

• Dohľad nad ekosystémami – so zvláštnym dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj lesov v severozápadnom Rusku a spoločné aktivity dohľadu nad správou vody v Južnej Afrike.

• Dohľad nad výrobou – s cieľom preukázať trvalý záväzok spoločnosti Mondi v súvislosti so znižovaním svojej vodnej stopy a jej podiel na nízko-uhlíkovom hospodárstve prostredníctvom ďalšieho znižovania energetickej stopy spoločnosti Mondi.

• Dohľad nad výrobkami – prostredníctvom zodpovedného získavania dreva a vlákien a úsilia zvyšovať dostupnosť dôveryhodne certifikovaných vlákien.

Marco Lambertini, generálny riaditeľ organizácie WWF International, hovorí, že „lesy poskytujú niektoré z najdôležitejších služieb prírody, ktoré sú základom globálnej ekonomiky a sú veľmi dôležité pre podporu života a prosperity miestnych obyvateľov, komunít a ľudstva na celom svete.

Ak sú tieto kľúčové ekosystémy chránené a riadené zodpovedne, môžu naďalej poskytovať hospodárske a sociálne výhody teraz a pre budúce generácie a zároveň prispievať k miestnej a globálnej ekologickej rovnováhe, ktorá je nevyhnutná pre celý život na Zemi. Partnerstvo s Mondi sa zameriava na dosiahnutie tohto cieľa a sme veľmi radi, že budeme pokračovať v tejto novej fáze spolupráce.“

Mondi Group and WWF strategic partnership

Peter Oswald, CEO Skupiny Mondi hovorí, “Toto medzinárodné partnerstvo prispieva k nášmu cieľu zodpovedne sa rozvíjať a zdieľať osvedčené postupy v našom odvetví.Úzko spolupracujeme s organizáciou WWF už mnoho rokov a toto partnerstvo nám naďalej poskytuje skvelú platformu na skúmanie trvalo udržateľných riešení s dôveryhodným partnerom. Partnerstvo sa zameriava na budúcnosť a keďže oslavujeme tento rok 50. výročie skupiny Mondi, máme možnosť oceniť naše minulé úspechy a zároveň sa zamerať na budúcnosť.

Toto partnerstvo sa koniec koncov snaží zabezpečiť, aby lesy boli naďalej trvalým udržateľným zdrojom vlákien vo svete obohatenom rozsiahlymi a odolnými lesmi, ktoré sú prospešné pre biodiverzitu, klímu a ľudské blaho.

O WWF

Organizácia WWF je jednou z najväčších a najuznávanejších nezávislých ochranárskych organizácií na svete s viac ako 5 miliónmi podporovateľov a globálnou sieťou aktívnou vo viac ako 100 krajinách. Poslaním WWF je zastaviť degradáciu životného prostredia Zeme a budovať budúcnosť, v ktorej ľudia žijú v harmónii s prírodou, chránením svetovej biologickej diverzity, zabezpečením trvalo udržateľného využívania obnoviteľných prírodných zdrojov a podporou znižovania znečistenia a nehospodárnej spotreby. Navštívte stránku panda.org/news s najnovšími správami a mediálnymi zdrojmi.

O Mondi

Sme Mondi: KAŽDÝ DEŇ V KONTAKTE
Mondi je medzinárodná skupina vyrábajúca obaly a papier, zamestnávajúca približne 25.000 zamestnancov vo viac ako 30 krajinách. Kľúčové závody skupiny sú v strednej Európe, Rusku, v Severnej Amerike a v Južnej Afrike. V roku 2016, predstavovali tržby spoločnosti Mondi 6,7 miliardy €.  Skupina Mondi je plne integrovaná do procesu výroby papiera a obalových materiálov – od obhospodarovania lesov, výroby celulózy, papiera a kombinovaných plastov, až po vývoj efektívnych a inovatívnych priemyselných a zákazníckych obalových riešení.

S viac ako 100 produktmi prispôsobenými na viac ako 100.000 riešení ponúkame viac, než by ste očakávali. Popredné značky na celom svete sa spoliehajú na naše inovatívne technológie a produkty naprieč rôznymi odvetviami priemyslu, akými sú poľnohospodárstvo, automobilový, stavebný, chemický, potravinársky priemysel, grafický a fotografický priemysel, starostlivosť o domácnosť a osobná hygiena, lekárstvo a farmaceutický priemysel, výroba obalových materiálov, starostlivosť o domáce zvieratá, maloobchod a elektronický obchod a špedícia a doprava.

Zdroj: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo