Ve své úvodní řeči předložil Ralf Sammeck, jednatel divize KBA-Sheetfed a člen představenstva Koenig & Bauer, více než 640 návštěvníkům z řad odborníků data a fakta úspěšného vývoje společnosti Koenig & Bauer za uplynulé roky.

Koenig & Bauer patří v Evropě k průkopníkům v oboru digitalizace obchodních procesů. V rámci akce Open-House „Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services“ se 6. až 8. června přesvědčilo víc než 600 uživatelů z téměř 40 zemí o tom, jak digitální transformace mění moderní všední den v tiskárnách, optimalizuje procesy, poskytuje zákazníkům nové zážitky a zvyšuje podnikům ziskovost.

Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services

Návštěvníci z řad odborníků shlédli během působivých life shows různá řešení k zeštíhlení procesů ve všech fázích výroby tisku, dále Lean Management a standardizaci, které mají za cíl předcházet chybám. Následovala řešení pro servis s přidanou hodnotou s využitím shromážděných dat, díky kterým jsou procesy transparentnější a údržbu lze lépe plánovat.

Ralf Sammeck, jednatel divize KBA-Sheetfed a člen představenstva Koenig & Bauer, a Thomas Göcke, vedoucí marketingu a CRM, přivítali návštěvníky a seznámili je s faktory úspěchu společnosti Koenig & Bauer v archovém ofsetu.

Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services
Tyto faktory sahají od strategického směřování přes zaměření na oblasti růstu, na vynikající výrobky a silné partnery až ke spokojenosti zákazníků, zejména díky digitalizaci a s ní spojené nové nabídce v oblasti servisu.

Jejich závěr zněl: „Spojujeme to, co naše zákazníky posouvá kupředu. Propojení lidí, strojů a dat umožňuje nové obchodní modely, které uživatelům zvyšují profit.“

Vystoupení odborníků na inovace

Během akce vystoupili se svými příspěvky Gerriet Danz a Alexander Müller. Gerriet Danz patří již více než 20 let ke špičkovým odborníkům na inovace v německy mluvících zemích. Podporoval jako kreativní ředitel mezinárodní agentury BBDO globální hráče a sám založil několik firem.

Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services_Gerriet Danz
V letošním roce zveřejňoval své blogy v novinách Hamburger Abendblatt ze Silicon Valley. Na základě příkladů předních společností ukazoval, jak kreativita, spolupráce, diverzita a kultura chyb přispívají k vývoji nových obchodních modelů a k tvorbě dodatečného užitku pro zákazníka.

Závěrem pronesl stěžejní myšlenku: „Digitální změna již nikdy nebude tak pomalá jako dnes.“

Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services_ Alexander Müller
Alexander Müller je odborníkem v oblastech digitalizace, inovací a start-upů. Buduje jako CEO a majitel společnosti GEDANKENtanken se svým týmem inovační společnost pro další vzdělávání. Je přesvědčený, že díky digitální revoluci a exponenciálnímu růstu inovací žijeme v epochální době, jejíž důsledky ještě nedokážeme přesně odhadnout.

Nepřetržité digitální procesy v propojené tiskárně

Jako úvodní ukázku vyrobil stroj Rapida 76 vysoce kvalitní luxusní obaly pomocí technologie LED-UV za použití bílé barvy na kartonu s metalizovaným povrchem.

Rapida LiveApps_Koenig & Bauer_Dirk Winkler
Foto: Aplikace Rapida LiveApps usnadňují obsluhu stroje, údržbu, správu skladů a sledování šarží. Dirk Winkler, vedoucí techniky tisku ve společnosti Koenig & Bauer v Radebeulu, ukazuje, jak aplikace změní všední dny v tiskárně.

Během komplexní prezentace sledovali odborníci stoprocentně digitální procesy se systémem MIS Optimus Dash s LogoTronic Professional a Esko Equinox, se strojem Rapida 105 PRO, který tiskl různé zakázky na obaly připravené pomocí MIS, s plochým výsekovým automatem Ipress 106 K PRO, s Rapida LiveApps Family a se servisními řešeními jako PressCall, Visual Press Support, Performance Reports a možnostmi preventivní údržby tzv. Predictive Maintenance. Sven Oswald, mimo jiné moderátor vědeckých pořadů veřejnoprávního rozhlasu Berlín-Brandenburg, vysvětloval a demonstroval možnosti moderní datové komunikace v propojené tiskárně.

Sven Oswald, Henny van Esch za Optimus a Alexander Stern_Koenig & Bauer
Foto: Moderátor prezentace Sven Oswald, Henny van Esch za Optimus a Alexander Stern ze společnosti Koenig & Bauer (zleva doprava) předvedli, jak založit zakázky v systému MIS Optimus Dash jen pomocí několika málo kliků, a jak LogoTronic a MIS spolu při práci v reálném čase komunikují.

Přímo před očima odborníků byly do MIS Optimus Dash založeny zakázky s veškerými potřebnými pracovními kroky. Ti se tak mohli přesvědčit o flexibilitě a rychlosti tohoto moderního systému: od nahrání zakázky až po finální kalkulaci a vystavení faktury.

Po vytvoření zakázky v MIS pokračovala zakázka na stroj Rapida 105 PRO. Tiskaři mají veškeré informace ze systému ihned k dispozici v JDF-Ticketu na ovládacím pultu. Využívají tyto informace o zakázce spolu s daty přednastavení CIP3 z prepressu k automatizovanému nastavení stroje. Po výměně desek, náběhu barev a korektuře soutisku byl zahájen tisk obalů na jogurty v rozšířeném barevném spektru 6c s Esko Equinox.

Rapida 105 PRO_AutoRun
Foto: Autonomní tisk více zakázek na obaly na stroji Rapida 105 PRO s AutoRun a rychlostmi až 17 000 archů/h.

Stálý přehled o produkci a nákladech

Prostřednictvím LogoTronic Professional a funkcí PressWatch a SpeedWatch jsou pro management tiskového provozu neustále k dispozici veškerá strojní i provozní data – také decentralizovaně na smartphonu nebo tabletu. Po dokončeném tisku odešle LogoTronic Professional veškeré výrobní časy a údaje o spotřebě zpět do ovládacího systému Optimus. Přitom se neukládají pouze časy, ale také hlášení specificky podle jednotlivých strojů: každý odběr kontrolního archu nebo přerušení tisku se ukládá k zakázce.

Systém Optimus vygeneruje kalkulaci nákladů ze skutečných výrobních časů jen několika málo kliknutími myší. Provozovatel tak ihned zjistí, zda je výroba ekonomická.


Foto: Thomas Göcke vysvětluje na příkladu času výměny desek, jak lze na základě dat ze strojů Rapida a umělé inteligence v souhře s prediktivním servisem rozpoznat vzorce, aby se předešlo neplánovaným výpadkům.

Po obalech na jogurt vyrobila Rapida 105 PRO další zakázky zcela automaticky. Funkce ErgoTronic AutoRun odstartovala řadu zakázek, přičemž byly použity hodnoty, pracovní kroky a postupy přednastavené obsluhou. Zásah obsluhy během produkce i přípravy již nebyl nutný. Dirk Winkler, vedoucí pro oblast tisku, vysvětloval jednotlivé automaticky probíhající pracovní kroky, a tím je návštěvníkům více přiblížil. Jeden pohled na MIS ukázal, co se v neustálé změně mezi teorií a praxí na stroji 105 PRO odehrávalo.

Během odpolední akce Breakout-Session si menší okruh zájemců ještě mohl prohloubit informace o systému MIS Optimus.

Potištěno a zpracováno živě

Zároveň s tiskem prezentovala společnost Koenig & Bauer jako světovou novinku plochý výsekový automat Ipress 106 K PRO pro výsek skládaných krabiček. Stroj je vybaven osvědčeným nakladačem strojů Rapida.

plochý výsekový automat Ipress 106 K PRO
Mezi vynikající detaily patří integrované oddělování užitků, vysoký komfort obsluhy, absolutní přesnost soutisku, krátké přípravné časy a flexibilní možnosti konfigurace.

Inovativní servisy využívají digitální datové proudy

Na závěr předváděcí akce vyvolal Dirk Winkler záměrně chybu ve vedení archů na stroji Rapida 105 PRO. Přes PressCall proběhla na ovládacím pultu komunikace s hotline Koenig & Bauer. Běžná telefonická volání již nejsou nutná. Veškerá data pro dálkový servis jsou pro hotline přístupná bez prodlevy v čase a přímou cestou. K odstranění chyb využívají tiskaři a pracovníci servisu mj. VisualPressSupport. Tiskař zřídí video-stream s pracovníkem servisu.

Pracovník servisu může provést označení ve videu či uložit obrázky z videa. Kromě toho má možnost zobrazit dokumenty na obrazovce mobilního přístroje na tiskovém stroji, aby tak podpořil hledání řešení. Veškerá data jsou k danému servisnímu případu zdokumentována na platformě CRM, aby byla k dispozici i pro pozdější servisní zásahy.

VisualPressSupport
Foto: Použití inovativních digitálních technik v servisu: Během procesu VisualPressSupport komunikují tiskař a servisní technik přes smartphone. Jeho prostřednictvím lze přeposílat videa, provádět v nich označení, ukládat a archivovat obrázky z videa. Navíc má pracovník servisu možnost zobrazit dokumenty na displeji mobilního přístroje u tiskového stroje, aby podpořil hledání řešení.

Na základě dat, které stroje Rapida poskytují, nabízí Koenig & Bauer řadu dalších možností digitálního servisu. Uživatelé se smlouvou o dálkové údržbě a se statickým spojením přes VPN (platforma Windows) obdrží měsíčně zprávu, tzv. Performance Report, která zobrazí data výkonu (data, která se netýkají zakázky) i KPI (Key Performance Indicators = klíčové indikátory výkonu) jejich stroje v přehledné grafické podobě. Zatímco nabídka přidané hodnoty na základě dat výkonů na strojích instalovaných po celém světě je u jiných společností ještě v začátcích, u Koenig & Bauer je již pevně etablovaná.

Kromě obrázku předešlých výsledků lze datové proudy ze strojů Rapida využívat také pro možnost proaktivně (např. provedení zásahů údržby) a prediktivně (předvídatelně na základě zkušeností) předpovědět události na stroji. K tomu vyvíjí Koenig & Bauer pomocí algoritmů umělé inteligence a metod optimalizace např. nástroje Machine Deep Learning Tools, kterými lze na základě vzorce včas rozpoznat neplánované výpadky, předejít jim a dokázat dobře naplánovat potřebnou údržbu. Toto permanentní sledování předpokládá samozřejmě souhlas uživatele. Dlouhodobým cílem je chybám předejít, a nečekat, až nastanou. Systémem zjištěná data jsou k dispozici na zákaznickém portálu u uživatele.

Breakout-Session pro velkoobjemový tisk obalů

Během dalších akcí tzv. Breakout-Sessions viděli odborníci velkoobjemovou výrobu obalů ve středním i velkém formátu, a dále výrobu luxusních obalů na stroji Rapida 106 s dvojitým lakováním a se zapojením rotačního výsekového stroje Rapida RDC 106.

Rapida RDC 106
Foto: Rotační výsekový automat Rapida RDC 106 předvedl při Breakout-Session nedostižný výkon vysekávání.

Při tisku vysokého nákladu na šestibarvovém stroji Rapida 145 zaujaly především rychlost tisku 18 000 archů/h a autonomní tisk pomocí AutoRun. Byly vyrobeny obaly pro potraviny a prací prostředky v nonstop provozu za použití konvenčních a nízko migračních barev od firmy Huber, disperzního laku FoodSafe od firmy Actega a kartonu GC1 s gramáží 270 g/m2 d firmy BillerudKorsnäs.

Sedmibarevná Rapida 106 s lakovacím agregátem vyrobila další skládací krabice rychlostí až 20 000 archů/h. Přitom byly elementy, které obraz určují, tištěny v barevném prostoru 4c a v 7c pomocí Esko Equinox, aby byly výhody sedmibarevného tisku při reprodukci speciálních barev patrné na jediném archu.

Tisk a zpracování luxusních obalů

Na šestibarvovém stroji Rapida 106 s dvojitým lakováním byly vyrobeny obaly pro výrobky z oblasti Health Care a kosmetiky. Výroba běžela v procesu LED-UV s nanášením fólie za studena a UV-lakováním včetně tzv. mikroembosování přes druhý lakovací agregát. Předvedeny byly také rychlé výměny zakázek a nejnovější generace měřicí techniky QualiTronic mj. s regulací vybarvení pomocí  QualiTronic ColorControl.

Rapida 106
Foto: Výroba luxusních obalů s fólií na stroji Rapida 106 s dvojitým lakováním. Tým moderátorů (zleva doprava) Sven Kretzschmar, Mariann Thutewohlová a Anne-Kathrin Gerlachová odpovídá na každou otázku s nadšením a vysokou odborností.


Foto: Rychlostí až 20 000 archů/h předvádí Rapida 106, jak si poradí s výrobou vysokých nákladů. Sascha Fischer, vedoucí produktového managementu, vysvětluje jedinečné vlastnosti stroje a tiskovou produkci.

Na rotačním výsekovém automatu Rapida RDC 106, který je s rychlostí až 17 000 archů/h nejrychlejším výsekem světa, proběhlo zpracování obou zakázek. Stroj Rapida RDC se jako zařízení pro tři segmenty (obaly, Inmould etikety a akcidenční tisk) a pět procesů (výsek/násek, výlup s odsáváním odpadu, rilování/ražba, rozlam) již úspěšně na trhu prosadil. Jeden z prvních uživatelů se rozhodl už pro druhý stroj této řady.

Obaly pro oblast Health Care byly opatřeny Braillovým písmem pro nevidomé. Současně byly rylovány, vyseknuty a rozlomeny. K oddělení užitků bylo k dispozici zařízení Master Blanker od firmy Laserck. Po rychlé výměně zakázky byl obal na kosmetiku na stroji Rapida RDC 106 rylován, vyseknut a rozlomen. S rychlostí až 15 000 archů/h ukázal stroj Rapida RDC 106 opět svůj dosud nepřekonaný výkon přímo ve výrobním procesu.

O společnosti Koenig & Bauer

Koenig & Bauer je jedním z největších výrobců tiskových strojů na světě, s nejširším výrobním programem v oboru. Již 200 let podporuje tato společnost tiskaře inovativní technikou, přesnými procesy a širokým spektrem servisu. Portfolio sahá od tisku bankovek přes potisk balení z kartonu, fólií, plechu a skla až k tisku knih, potisku displejů, značení, tisku časopisů, reklam a novin. Ofsetový tisk a flexotisk, jak archů tak rotační, bezvodý ofsetový tisk, oceloryt, simultánní tisk a sítotisk nebo i digitální inkjet – společnost Koenig & Bauer je činná téměř ve všech tiskových technologiích a často zaujímá na trhu vedoucí postavení.

Ve fiskálním roce 2017 dosáhlo cca 5 600 vysoce kvalifikovaných pracovnic a pracovníků po celém světě roční tržby přes 1,2 miliardy eur.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo