Fotovoltaické systémy, ako napríklad na streche nového Customer Experience Center Koenig & Bauer v Radebeule, umožňujú v niektorých pobočkách vlastnú výrobu elektriny.

Spoločnosť Koenig & Bauer dosiahla v roku 2021 významný pokrok vo svojich cieľoch udržateľnosti. Do roku 2030 chce výrobca tlačových strojov pracovať vo svojich výrobných závodoch úplne CO2 neutrálne. Zníženie emisií CO2 v Scope 1 a Scope 2 o 58,5 % a podrobná analýza emisií v Scope 3.

Teraz, keď sa všetka jeho elektrina nakupuje z obnoviteľných zdrojov, klesli emisie CO2 Scope 1 a Scope 2 v roku 2021 v hlavných výrobných závodoch skupiny vo Würzburgu a Radebeule o 58,5 % v porovnaní so základným rokom 2019.
Po zaznamenaní 20 561,5 kiloton (kt) emisií CO2 za referenčné obdobie vrátane spotreby paliva z prevažne prenajatého vozového parku – toto číslo v minulom finančnom roku kleslo na 8 530,7 kt CO2 emisií.

Nové výzvy, plány a realizácie na znižovanie spotreby energie

Skupina sa zameriava aj na ďalšie projekty na zlepšenie svojej uhlíkovej stopy. Najneskôr do roku 2024 prejde závod v Radebeule na prevažne CO2 neutrálne diaľkové zásobovanie teplom s využitím zelenej energie. Dodávateľ GETEC spolieha na diaľkové vykurovanie predovšetkým na biomasu z drevených peliet a solárnu tepelnú energiu.

Okrem už inštalovaných fotovoltaických systémov v lokalitách Radebeul a Mödling sa plánuje ďalšie rozširovanie vlastnej výroby elektriny. V lokalite Lausanne plány počítajú s pokrytím približne 20 % spotreby elektriny v základnom zaťažení fotovoltaickým systémom, ktorý na strechu nainštaluje vlastník nehnuteľnosti.
Vo Würzburgu sa preveruje možná vlastná výroba elektriny pomocou fotovoltaických systémov alebo iných zelených zdrojov energie. Okrem toho asi 8 % spotreby zemného plynu v centrále skupiny bude možné nahradiť využitím odpadného tepla z novej taviacej pece v zlievarni.

Počiatočná analýza bola vykonaná s podporou externého poskytovateľa za účelom odhadu emisií CO2 v Scope 3. Táto analýza dospela k číslu 1,755 kt emisií CO2 pre rok 2021 – a na úrovni 99 % predstavujú prevažnú väčšinu uhlíkovej stopy Koenig & Bauer. Priorita, ktorá bola daná znižovaniu spotreby energie produktmi, je zodpovedajúco vysoká a viedla k zvýšeniu energetickej účinnosti, rozšíreniu digitálnych služieb, ako je umelá inteligencia na optimálne využitie kapacity tlače, a klimaticky neutrálna tlač skupiny.

Strategické zameranie nákupu materiálov s najnižšou možnou stopou CO2 a posilnenie prepravy materiálov, hotových výrobkov a servisných dielov šetrné ku klíme sú ďalšími pákami na zníženie emisií CO2 v Scope 3. Cielené stimuly je možné tiež využiť na zníženie emisií CO2 pri dochádzaní zamestnancov do práce.
K tomu by malo prispieť plánované rozšírenie infraštruktúry e-nabíjania na parkoviskách pre zamestnancov. Ďalším priamym príspevkom k ochrane klímy môže byť udržateľné riadenie cestovania.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo