Bez investícií do inovácií hrozí tretine malých a stredných európskych firiem do roku 2020 bankrot. Prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhaľuje kľúčové oblasti pre prosperujúcu budúcnosť – zákazníci, kultúra a technológie. 59 % podnikov nie je pripravených na digitálny zvrat vo svojom odvetví.

Malým a stredným firmám (MSP) v Európe hrozí, že padnú za obeť digitálnemu zvratu, regulačným nariadeniam a ekonomickým zmenám, ktoré zásadne menia štruktúru a organizáciu ich trhov. Podľa nového prieskumu, ktorý si nechala spracovať spoločnosť Ricoh Europe, 34 % z 3 300 opýtaných lídrov SMB z 23 krajín uviedlo, že do roku 2020 budú nútení ukončiť podnikanie, pokiaľ nebudú v reakcii na tieto zmeny investovať do inovácií.

Malé a stredné firmy, z ktorých 56 % sa snaží zvyšovať svoj zisk a 54 % rozširuje svoju činnosť, musia byť pripravené spochybniť tradičné predstavy o raste. I keď 92 % respondentov uznáva, že digitálny zvrat už teraz ovplyvňuje ich odvetvie, 59 % z nich ešte nie je schopných využiť jeho výhody. Dokonca štvrtina firiem predpokladá, že v priebehu dvoch rokov nebude schopná rýchle reagovať na zmeny vládnych nariadení a 20 % na rast v oblasti robotizácie.

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe, povedal: „Tento výskum je niečo ako budíček, ale dobrá správa je, že vedúci predstavitelia MSP si prebiehajúce zmeny na svojich trhoch a potrebu inovovať veľmi dobre uvedomujú. Teraz je čas začať konať proaktívne a postaviť sa digitálnemu rozvratu čelom. Všetky firmy, ktoré podceňujú prípravu a neprispôsobia svoje procesy a stratégie, riskujú svoju budúcnosť a ponechávajú jej vývoj otvorený náhode.“

Výskum odhalil tri kľúčové oblasti, na ktoré by sa mali MSP zamerať a uplatňovať v nich nové technológie:

  1. MSP musia vytvárať užšie vzťahy so zákazníkmi a pomocou technológií informovať o vývoji produktov a služieb a sprostredkovávať ich – 54 % respondentov si uvedomuje, že potrebujú rozvíjať prebiehajúce vzťahy so svojimi zákazníkmi
  2. MSP musia používať na pracoviskách inteligentnejšie technológie, a tak zmeniť pracovné procesy, zvyšovať svoju pohotovosť, rýchlosť a efektivitu – 74 % vedúcich pracovníkov tvrdí, že technológie prispievajú k ich schopnosti inovovať firmu
  3. MSP musia podporovať plný potenciál talentovaných jednotlivcov pomocou technológií, ktoré zamestnanca povzbudzujú k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a rozvíjaniu tvorivého myslenia – 42 % respondentov chce rozvíjať bezpečné prostredie, kde si prakticky overí, či sú nápady zamestnancov úspešné

„Spolupracujeme s malými a strednými firmami v celej Európe, ktoré si už uvedomujú prínos inovácií v novom svetle, či už sa jedná o zoštíhlenie činností pri zavádzaní nových produktov na trh, a tým pádom skrátenie ich priebehu na polovičnú dobu. Využívanie cloudových služieb v záujme zrýchlenia podnikových procesov alebo experimentovanie s novými prostriedkami, ako zapojiť zákazníkov a zamestnancov.“ uzatvára Mills.

Zdroj: RICOH

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo