Produkt KPS SX + je riešením, ktoré vďaka rozšíreným možnostiam spracovania pokryje širšiu škálu zákaziek.

Cieľom inovácií spoločnosti KURZ je dať výrobcom a spracovateľom príležitosť rýchlo reagovať na trendy, vyrábať transparentne a udržateľne, a vytvárať si tak jasnú konkurenčnú výhodu.

Pojem „razbové fólie“ sa medzi spracovateľmi a výrobcami etabloval ako pojem pre „metalizované zušľachtenie“.

Vzhľadom k nespočetným reklamným správam, ktoré v dnešnej dobe cielia na spotrebiteľov, je boj o pozornosť výrobcov a značiek čoraz tvrdší. Ako špecialista na zušľachtenie KURZ podporuje svojich zákazníkov riešeniami naprieč technológiami v oblastiach digitálnej, horúcej a studenej razby, aby sa práve ich obaly stali atraktívnejšími.

Združujeme svoje kompetencie pod sloganom „The Nature of Attraction“. Tento holistický prístup sme predstavili prvýkrát na virtuálnom veľtrhu drupa 2021.

KURZ predstavil na Drupe nové riešenia pre rôzne segmenty

Odborné webináre sme špecializovali pre dve základné skupiny užívateľov: dizajnéri a brandy, tlačiarne a spracovatelia. S použitím nových riešení chceme zabezpečiť, aby mohol obalový priemysel držať krok s vysokými požiadavkami zákazníkov.
Inovácie posledných rokov ukazujú, kam vedie náš ďalší vývoj. Od špecializovaného výrobcu raziacich fólií k jednému z popredných poskytovateľov komplexných systémov v oblasti razbovej technológie s vlastným vývojom a výrobou strojov.


Dcérska spoločnosť Steinemann DPE vyvinula vlastný rad strojov pre profesionálnych spracovateľov v oblasti digitálnej tlače a digitálneho dokončovania, ktorí sú pod obrovským tlakom v čase i nákladoch. Podporujeme výrobné procesy, ktoré prinášajú výsledky rýchlo a ľahko, a predstavujú tak odlišujúce sa faktory od konkurencie.
Stroj DM-MAXLINER 3D pre digitálne zušľachtenie hárkov zvládne parciálne lakovanie, reliéfne lakovanie s haptickým efektom a metalizáciu v jednom. Nastavuje nové meradlá v oblasti flexibility, kvality a efektivity.

Raziť pomocou LUXOR®/ALUFIN® MSU (Multiple Surface Usage) je možné bez problémov na všetkých mysliteľných povrchoch, a to aj pri vysokorýchlostnej tlači.

V oblasti horúcej razby sme na drupa 2021 predstavili nový produkt LUXOR®/ALUFIN® MSU (Multiple Surface Usage) – efektívnejší a úspornejší. Tento univerzálny produkt dáva spracovateľom väčšiu slobodu, umožňuje zušľachtenie tých najnáročnejších materiálov, ktoré doteraz nebolo možné spracovať. Pre výrobcov rozširuje škálu aplikácií, šetrí čas a peniaze.


Pre hárkovú studenú razbu sme na drupa 2021 predstavili novú formuláciu produktu so širokým spektrom aplikácií, opäť s nižšou spotrebou materiálu a času. Produkt KPS SX + je riešením, ktoré vďaka rozšíreným možnostiam spracovania pokryje širšiu škálu zákaziek.
Jednoduchým nastavením parametrov a dobrou spracovateľnosťou znižuje prípravné aj výrobné časy. Je vhodná aj pre sofistikované dizajny a prechody.

Okrem širokého rozsahu použitia spĺňa základné zákonné požiadavky, ako sú nároky elektronického priemyslu (RoHS) alebo obalového priemyslu (CONEG). Obaly zušľachtené studenou razbou (rovnako aj horúcou razbou) je možné recyklovať.

V samostatnej sekcii sme sa detailnejšie venovali napr. „produktom na ochranu proti falšovaniu“, alebo možnostiam využitia razníc od spoločnosti Hinderer & Mühlich.

Udržateľnosť ako kľúč k úspechu výrobcov

Environmentálnu kompatibilitu v celom dodávateľskom reťazci, a teda aj v oblasti obalov, prezentujeme transparentne a dôveryhodne. Po celé desaťročia sa pojem razbové fólie medzi spracovateľmi a výrobcami etabloval ako pojem pre metalizované dekorácie. Pri razení, teda pri prenose tenkých dekoračných vrstiev, sa na podklad neprenáša žiadna plastová fólia.
Odpadový PET nosič, ktorý bol predtým likvidovaný v cykle priemyselného odpadu, teraz vraciame späť a recyklujeme v rámci systému RECOSYS®.

Nové recyklačné centrum vo Fürthe (Nemecko) dáva udržateľnosti nový rozmer. Použitý PET je odoberaný späť ako cenný materiál, recyklovaný a vrátený do životného cyklu ako nová surovina – granulát RECOPOUND®.

Granulát RECOPOUND®
Granulát RECOPOUND®

Ak ste nestihli niektorý z našich odborných webinárov počas konania veľtrhu drupa 2021, kontaktujte ma pre sprostredkovanie ich záznamov.
Svetlana Holečková, Business Development, PR & Marketing Manager LEONHARD KURZ South-East Europe. E-mail: svetlana.holeckova@czkurz.com.

Zdroj: KURZ

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo