Ricoh Europe oznámil vytvorenie klastra strednej a východnej Európy. Združuje národné spoločností Ricoh Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Poľsko, Maďarsko, Českú republiku a Slovensko.

Fúzia posilňuje prítomnosť v regióne a podporuje expanziu digitálnych služieb

Raphaël Zaccardi, bol vymenovaný za nového generálneho riaditeľa (CEO, Region Ricoh Central & Eastern Europe), preberie riadenie novo zlúčeného regiónu strednej a východnej Európy. Raphaël  Zaccardi, bol zodpovedný predtým za Ricoh Nemecko a zároveň strednú Európu.

Stephen Palmer, bol vymenovaný za generálneho riaditeľa pre východnú Európu (CEO Eastern Europe), bude riadiť národné spoločností Ricoh Poľsko, Maďarsko, Českú republiku a Slovensko. Stephen Palmer zastával viacero pozícii v rámci medzinárodných štruktúr spoločnosti. Od roku 2016 bol výkonným riaditeľom v Ricoh Česká republika a Slovensko, predtým zastával podobnú pozíciu v Ricoh Ireland Limited.

Stephen Palmer, CEO Eastern Europe

„Na základe skúseností získaných v Českej republike a na Slovensku vidím v regióne východnej Európy veľký potenciál. Verím, že spolu dosiahneme naše ambiciózne ciele. Štruktúra fúzie umožní užšiu spoluprácu medzi Poľskom, Maďarskom, Českou republikou a Slovenskom a bude základom nášho úspechu v tomto regióne. Ako dlhoročný člen tímu Ricoh som z tejto novej úlohy veľmi nadšený.“

Raphaël  Zaccardi, CEO Central & Eastern Europe

„Som veľmi rád, že Stephen bude zodpovedný za pobočky Ricoh v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Verím, že jeho bohaté skúsenosti sa premietnu do dosiahnutia predpokladaných cieľov. Vytvorenie skupiny pre strednú a východnú Európu nám umožní dosiahnuť väčšiu synergiu, posilniť národné divízie Ricohu a poskytnúť pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.“

Zdroj: Ricoh Europe

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo