Ocenenie za excelentnú kvalitu súboru časopisov.

Aj tento rok sa uskutočnil v poradí už 22. ročník prestížnej súťaže ZLATÁ PEČAŤ, ktorú organizuje Zväz polygrafie na Slovensku. Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať výrobcov špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie.

22. ročník súťaže

Súťaž Zlatá pečať 2015 oboslalo 13 organizácií a bolo spracovaných 54 hodnotiteľských protokolov za vyše stovku produktov. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 14. 10. 2015 v priestoroch SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava. Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený Ing. Milan Lederleitner.

Členmi hodnotiteľskej komisie boli:
Ing. Milan Lederleitner – SOŠ Polygrafická
Ing. Andrej Franek – Neografia, a.s. Martin
Ing. Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku
Ing. Dušan Šťastný – KASICO, a.s. Bratislava
Miroslav Valášek – Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava
Ing. František Oľha – COFIN, a.s. Ľubotice
Ing. Antónia Franeková – MEDIA/ST, s.r.o. Žilina

Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2015. Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň obosielaných kategórií. Celkovo bolo udelených 22 cien Zlatá pečať.

zlata pecat_zpns
Zlaté pečate si prevzali z rúk prezidenta Zväzu polygrafie na Slovensku Ing. Petra Blublu zástupcovia ocenených tlačiarní a vydavateľstiev.

Kategória Kniha

Tlačiareň NEOGRAFIA, a.s. Martin –  za excelentné spracovanie súboru kníh.
Tlačiareň TBB, a.s. Banská Bystrica –  za excelentné spracovanie súboru kníh.
Tlačiareň Juraj Štefuň – GEORG Žilina –  za vysokú kvalitatívnu úroveň knihy „Žilina vo svetle lámp.“
Tlačiareň FOART, s. r. o. Bratislava –  za celkové spracovanie  kolekcie monografií (V8).
Tlačiareň KASICO, a.s. Bratislava –  za celkové spracovanie knihy „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014.“

zlata pecat_4 zlata pecat_5

Kategória Časopisy

Tlačiareň NEOGRAFIA, a.s. Martin –  za excelentnú kvalitu súboru časopisov.
Tlačiareň Slovenská Grafia, a.s. Bratislava –  za excelentnú kvalitu súboru časopisov.
Vydavateľstvo MEDIA/ST, s.r.o. Žilina –  za excelentnú kvalitu súboru časopisov.

Kategória Noviny

Spoločnosť Petit Press, a.s., prevádzka Tlačiareň Bratislava –  za vysokú kvalitatívnu úroveň kolekcie bulvárnych denníkov.

Kategória Katalógy

Tlačiareň COFIN, a.s. Ľubotice –  za katalóg a zmluva LEONIDE.
Tlačiareň FOART, s. r. o. Bratislava –  za súbor katalóg.

Kategória Kalendáre

Tlačiareň TBB, a.s. Banská Bystrica –  za súbor nástenných kalendárov a diárov.
Tlačiareň FOART, s. r. o Bratislava –  za súbor nástenných kalendárov.
Tlačiareň COFIN, a.s. Ľubotice –  za firemný kalendár Antalis.

zlata pecat_2 zlata pecat_3

Kategória Ostatné tlačoviny

Spoločnosť KASICO, a.s. Bratislava –  za poštové známky – Národný onkologický ústav.
Tlačiareň COFIN, a.s. Ľubotice –  za VIP balíček Opel.
Tlačiareň Chemosvit Fólie, a.s. Svit –  za obaly s parciálnou metalízou.
Tlačiareň Slovenská Grafia, a.s. –  za súbor publikácií určených pre detí.
Tlačiareň TBB, a.s. Banská Bystrica –  za Jan Saudek – Posterbook.

Kategória Netradičné polygrafické spracovanie

Tlačiareň COFIN, a.s. Ľubotice –  za vákuovo tvarovaný poster.
Tlačiareň TBB, a.s. Banská Bystrica –  za netradičné spracovanie súboru kníh.
Tlačiareň Chemosvit Fólie, a.s. Svit –  za netradičné spracovanie obaly s parciálnou metalízou.

Zhodnotenie
Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia na Slovensku si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA, ČASOPISY a NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE a OSTATNÉ TLAČOVINY boli predložené exempláre na vysokej kvalitatívnej úrovni. Slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži Zlatá pečať 2015 sa uskutočnilo 18. novembra 2015 v aule Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.

Všetkým oceneným gratulujeme.

Ing. Milan Lederletner
predseda hodnotiteľskej komisie

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo

2 KOMENTÁRE

Komentáre sú uzavreté.