Vo veku 96 rokov zosnul v Zofingene/Švajčiarsko Hans Müller, zakladateľ skupiny firiem Müller Martini a Pionier v konštruovaní strojov pre polygrafický priemysel.

HANS MÜLLER (1916–2013)

To, čo sa započalo v roku 1946 zostrojením prvého zariadenia-šicím strojom na šitie knižných blokov a brožúr Hansom Müllerom, vyústilo nakoniec do podniku so zastúpením po celom svete s vynikajúcim medzinárodným renomé. Dnes sa inovatívne systémové riešenia a služby Müller Martini na všetkých kontinentoch sveta starajú o to aby sa významné tlačiarne a spracúvajúce podniky úspešne etablovali na polygrafickom trhu.

Mnohé stroje a zariadenia Müller Martini nosia ešte stále rukopis zakladateľa firmy – Hansa Müllera, ktorý stanovil pre priemyselnú printovú produkciu prevratné a významné míľniky. Takto napríklad skonštruoval 5 rokov po prvom zariadení na zošívanie blokov a brožúr svoju prvú lepiacu linku a v roku 1954 prvú pásovú šiciu linku a automatickými nakladačmi zložiek a pripojeným trojrezom. Ak vtedy produkovala konkurencia v šicie linky ktoré dokázali v najlepšom prípade vyprodukovať 1000 šitých V1 produktov za hodinu, dokázala vyššia technická kompetencia Hansa Müllera skonštruovať plnoautomatickú šiciu linku V1 ktorá produkovala štvornásobne rýchlejšie za hodinu, pričom ponúkol prvotriednu kvalitu. V roku 1956 prekvapil odborný svet tzv. «lietajúcimi šicími hlavami», ktoré prvýkrát dokázali šiť bez trhaného pohybu Stop and Go čím dokázal ešte naviac markantne zvýšiť produkčnú rýchlosť jeho šicích liniek.

Založením továrne na výrobu tlačových strojov Grapha v Maulburgu/Nemecko (1964), integráciou firmy Martini AG vo Felbene/Švajčiarsko (1969) a založením firmy VBF Buchtechnologie v Bad Mergentheime/Nemecko (1998) ako aj prostredníctvom vybudovania celosvetovej predajnej- a servisnej siete upevnil koncern svoju pozíciu vedúceho poskytovateľa systémových riešení v grafickom priemysle.

Skutočnosť, že Hans Müller za všetky tie roky vždy staval do popredia záujmy svojich zákazníkov, bolo základom pre úspech jeho podnikania. «Som šťastný, že sa mi podarilo, poskytnúť našim najnáročnejším zákazníkom prostredníctvom našich strojov inovatívne a trhovo aktuálne riešenia. Mnohé z riešení vzniklo na základe úzkej spolupráce a na podnety našich zákazníkov», vyjadril sa raz v interview. Druhým najdoležitejším faktorom úspechu bol jeho vzťah k jeho zamestnancom. «Cítim veľké zadosťučinenie, že som mohol mnohým ľuďom sprostredkovať zaujímavé úlohy

To, že Hans Müller chodil až do svojho vysokého veku dennodenne do svojej kancelárie v hlavnom sídle Müller Martini v Zofingene, dokumentuje jeho spojitosť so svojim podnikom a svojimi zamestnancami. S Hansom Müllerom opustil tento svet ďalší z veľkých pionierov, ktorí po dlhé roky a natrvalo svojim dielom významne poznačili polygrafický priemysel.

Müller Martini AG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo