Hlavné zameranie veľtrhu Xfair sú technológie a ich aplikácie: Návštevníkom budú predstavené nové perspektívy a možnosti.

Medzinárodná polygrafická a cross-mediálna show s odborným veľtrhom a kongresom vo Viedni, v Marx Halle, od 4. do 6 apríla 2017.

Kolotoč medzinárodných veľtrhov špecializujúcich sa na oblasť tlače, reklamu a výrobu obalov koncom roka skončil. V apríli tohto roku sa pre Rakúsko a jeho okolitých susedov chystá ďalšia akcia – druhý ročník veľtrhu Xfair, medzinárodného veľtrhu a kongresu pre všetky oblastí tlače a cross-mediálne oblastí – opäť vo Viedni, v osvedčenej Marx Halle.

Tlač, digitálna produkcia, reklama, výroba obalov a ešte oveľa viac!

Po minuloročnom októbrovom World Publishing Expo, to bude ďalšia medzinárodná udalosť v oblasti tlačových technológií v metropole na Dunaji.  Táto akcia opäť osloví okrem rakúskeho publika aj odborníkov z okolitých susedných štátov, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, ale aj ďalších záujemcov o odborné informácie z tejto branže. Ambície organizátorov po prvej úspešnej akcii Xfair, ktorá prebehla v apríli 2015 za účasti viac než 100 vystavovateľov a návštevy 2000 vysoko kvalifikovaných odborných návštevníkov, sú pre rok 2017 opäť vysoké.

Chceme, aby veľtrh Xfair bol viac, než len slávnosťou tlačeaby predstavil kompletne terajšie výrobné technológie, od klasickej cez digitálnu produkčnú tlač, veľkoformátovú digitálnu tlač pre všetky oblasti (napríklad pre nápisy/signage, textil, obaly), prípravu a spracovanie dát, prípravu tlače, dokončujúceho spracovania a zušľachťovania tlačovín. Samozrejme bude zameraný i na oblasť potláčaných substrátov, ako aj na mnohé požiadavky – ešte väčší dôraz pre oblasť špeciálnych reklamných technológií, výroby obalov, 3D tlač..,“ vysvetľuje Xfair promotér Rudolf Messer.

Technológie a zábava

Hlavné zameranie veľtrhu Xfair sú technológie a ich aplikácie. Návštevníkom budú predstavené nové perspektívy a možnosti, ako môžu s novými, alebo  i súčasnými technológiami viac zvyšovať kvalitu a produktivitu, aby sa odlíšili od konkurencie.

xfair_5
Popri veľtrhu budú prostredníctvom integrovaného kongresu a ďalších odborných prednášok a prebiehajúcich firemných prezentácií (workshopov) sprostredkované odborné skúsenosti. Vo výstavnej Marx Halle ponúkajú bistra občerstvenie a pohodlné posedenie pre výmenu názorov a nadviazanie nových profesných kontaktov medzi účastníkmi veľtrhu.

Samozrejme, že sa bude sláviť, tak ako sa patrí na ozajstný „festival tlače“, ktorý by ste si nemali nechať ujsť. Predlžený večer výstavy umožní vystavovateľom sa ďalej postarať o svojich hostí. Na druhý deň veľtrhu pozve usporiadateľ a vybraný sponzori na „neviazaný“ večer so živou hudbou a pohostením.

Mimoriadne potešujúce uznanie získal minulý Xfair aj z oficiálnych miest Viedne. Viedenský starosta Michael Häupl, predseda Viedenskej hospodárskej komory, Walter Ruck a prezidentka „Wien Tourismus“ Renate Braunerová, ocenili veľtrh diplomom, ktorý bol minulý rok v máji udelený v slávnostnom sále viedenskej radnici.

Veľký záujem vystavovateľov

Vzhľadom na úspech prvého ročníka veľtrhu v roku 2015 praktický všetci účastníci prisľúbili, že sa opäť zúčastnia a veľa z nich si už rezervovali miesto pre svoje stánky. Taktiež viacero spoločností, ktoré boli pred prvým veľtrhom skeptické a nechceli riskovať svoju účasť v prvom ročníku, avizovali teraz svoju prítomnosť.

xfair_1
Koncom októbra boli dostupné výstavné plochy pre rok 2017 už viac než z dvoch tretín prenajaté.

Veľtrhu sa opäť zúčastní najväčší svetový výrobca tlačových strojov Heidelberg s ťažiskom exponátov pre oblasť digitálnej tlače a dokončujúceho spracovania. Taktiež firma Müller Martini, ktorá bude v susedstve firmy Heidelberg, opäť predvedie svoj program pre dokončujúce spracovanie. Bude vystavovať systémy pre dokončujúce spracovanie, ktoré budú v nadväznosti na tlačové systémy Heidelberg, priamo v ostrej prevádzke. Tak isto aj spoločnosť Ferag bude vystavovať na Xfair kde si rezervovala stánok na ploche 40 m2.

Podujatia sa zúčastní aj väčšina ostatných profesionálnych predajcov technológie dokončujúceho spracovania. Účasť na veľtrhu plánuje aj firma Horizon…, a aby nebolo príliš pretechnizované, cech kníhtlačiarov bude prezentovať vo svojom stánku remeselné umenie kníhtlačiarov.

xfair_3
Technologickým ťažiskom je prirodzene digitálna tlač – hlavne v oblasti veľkoformátovej tlači, kde budú zastúpení všetci známi výrobcovia, ako obvykle prostredníctvom miestnych obchodných zástupcov – napr. HP, Mimaki, Roland DG, Epson, Durst, atď… Svoje stánky si objednali s firmou Chromos v oblasti produkčnej tlači celosvetové firmy Xeikon a HP Indigo. Na veľtrhu sa bude prezentovať tiež firma Ricoh.

Výroba reklamy a obalov

Aj v oblasti výroby reklamy, materiálov a periférií avizovali svoju účasť firmy s vedúcim postavením na trhu. Rovnako sa veľtrhu zúčastní CEE Wrap Masters, kde sa bude súťažiť v polepe o hodnotné ceny. Hneď vedľa bude stáť 18 metrov dlhý Show Bus od Yellotools, kde budú návštevníkov zoznamovať signmakerí s najnovšími technikami a kde sa bude dať možno získať všetko potrebné „nádobíčko“.

xfair_2
Ďalšou atrakciou pre tých, ktorí sa zaujímajú špeciálne o výrobu obalov, bude samostatné sekcia „Packaging Market“, kde sa môžu návštevníci v komprimovanej forme zoznámiť s najnovšími trendami a s vývojom v oblasti materiálov, špeciálneho zušľachťovania, zabezpečovacou technikou, atď. Okrem toho sa opäť objavia vynikajúce príklady balenia produktov.

Samozrejme nebude chýbať „kútik 3D tlače“, ktorý bude informovať o najnovšom vývoji a aplikáciách v oblasti aditívnych produkčných postupov. A kto bude mať záujem, môže sa nechať zvečniť na stánku „3D Schiner Repro“ vo forme miniatúry.

Aktuálne informácie o vystavovateľoch a atrakciách veľtrhu Xfair sú k dispozícii na web. stránke http://www.xfair.at/2017/

Na web. stránke je k dispozícii tlačidlo pre online rezervačný kupón. Kto sa elektronický zaregistruje, bude mať vstup na veľtrh Xfair zadarmo.

Na stránke sú k dispozícii formuláre pre účasť firiem.
Kontakt: Rudol Messer,
+43/699/11655760, info@xfair.at

Zdroj: Xfair

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo