Správa IDC MarketScape 2013 Smart MFP označila už po druhý krát spoločnosť Xerox za lídra trhu v oblasti tlače a kopírovania s pevnou základňou v oblasti multifunkčných zariadení (MFP). Podľa správy bolo pre Xerox najdôležitejším vývojovým krokom práve predstavenie technologickej platformy ConnectKey®

Platforma ConnectKey

ConnectKey je softwarový systém implementovaný v multifunkčných zariadeniach Xerox a predstavuje sadu riešení, ktoré reagujú na rastúcu potrebu byť maximálne flexibilný a zároveň potrebu špičkového zabezpečenia dát. Medzi najdôležitejšie prvky riešení patrí schopnosť skenovať a ukladať dokumenty do cloudových úložísk, zasielať dokumenty priamo do workflow a v neposlednom rade jednoduchú a bezpečnú tlač z akéhokoľvek mobilného zariadenia.


“Portfólio spoločnosti Xerox, hlavne platforma ConnectKey, je potvrdením zásadnej úlohy, ktorú súčasné multifunkčné zariadenia hrajú vo firemnom prostredí,” komentuje Dušan Novotný, Product Manager EBG.

Multifunkčné zariadenia sa spájajú s novou generáciou riadených tlačových služieb Xerox

Správa zdôrazňuje prepojenie medzi ConnectKey a jeho dopadom na správu tlačových služieb (MPS) spoločnosti Xerox: “Podstatné je, že Xerox je považovaný za lídra v oblasti správy tlače a dokumentov a jeho multifunkčné zariadenia majú v poskytovaní týchto služieb zásadnú úlohu.”

Prístup spoločnosti Xerox ku správe tlačových služieb má tri fázy: zhodnotenie a optimalizácia, zabezpečenie a integrácia, automatizácia a zjednodušenie. Ide o stratégiu, ktorá má pomôcť premostiť tlačový a digitálny svet. Xerox ponúka viac ako 50 softwarových riešení, ktoré sú cerfifikované pre využitie s jeho MFP platformou vrátane kontroly nákladov, bezpečnosti, overovania, správy zariadení, správy dokumentov, skenovania dokumentov, faxových riešení, mobility, riadení produkčnej tlače a integrácie variabilných dát.

“Naši klienti potrebovali riešenie, ktoré by im pomohlo zredukovať vysoké náklady a neefektívne procesy v rámci ich tlačových prostredí. ConnectKey je našou odpoveďou a ocenením v správe IDC MarketSpace je toho dôkazom,” dopĺňa Dušan Novotný.

Vynikajúce technologické inovácie

Prostredie ConnectKey ďalej získalo ocenenie za vynikajúcu technologickú inováciu Global Frost & Sullivan Award 2013. “ConnectKey prestavuje nový prístup na trhu multifunkčných zariadení, keďže spoločnostiam poskytuje väčšie pohodlie, vyššiu produktivitu, bezpečnosť a kontrolu nákladov,” hovorí Ronald Gruia, riaditeľ Frost & Sullivan.“ Xerox myslel nad rámec klasického hardwaru a zameral sa na software, ktorý beží naprieč portfóliom multifunkčných zariadení a ponúka výrazné zlepšenie ako v užívateľskom rozhraní, tak v systémoch fungujúcich v pozadí.

Frost & Sullivan každý rok udeľuje toto ocenenie spoločnosti, ktorá preukázala inovatívnosť a originalitu v uvedení nového produktu a technológie.

Zdroj: Xerox

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo