Technológiu tuhého atramentu vyvinula v roku 1986 americká spoločnosť Tektronix, ktorá sa od druhej svetovej vojny špecializovala najmä na vývoj presnej meracej techniky. Ubehlo dlhých päť rokov, kým bola predstavená prvá funkčná tlačiareň na báze tuhého atramentu.

Priekopnícke začiatky

Ako história uvádza už prvé tlačiarne s novou technológiou boli pomerne úspešné, ale na rozdiel od dnešných moderných tlačiarní využívali tlačové hlavy, ktoré nanášali roztavenú hmotu priamo na papier. To vyžadovalo razantné pohyby pomerne objemných súčiastok, čo spôsobovalo výrazné kmitanie celého zariadenia. Priame nanášanie navyše nedosahovalo dnešnú presnosť prekrývania jednotlivých farebných zložiek.

Zlom prišiel s prenosovým valcom

V roku 1995 predstavil Tektronix inováciu svojej technológie, ktorá spočívala vo využití tlačového valca. Atrament je v tomto prípade nanášaný na špeciálny valec, ktorý ho potom prenesie priamo na papier. Vďaka tomuto vylepšeniu, ktoré využívajú aj dnešné tlačové stroje, bolo možné zaistiť tichú prevádzku zariadenia, ako aj presnú tlač. Navyše tak technológia tuhého atramentu získala ďalšiu nezanedbateľnú výhodu a tou je šetrnosť k papieru. Papier pri tomto spôsobe tlače nie je nadmerne zahrievaný ako v laserových tlačiarňach a nedostáva sa do priameho kontaktu s tekutinou (ako v prípade tradičných atramentových tlačiarní). Tlačiarne a tlačové veľkoobjemové produkčné systémy na báze tuhého atramentu preto môžu využívať širokú škálu médií a garantovať kvalitné tlačové výstupy, napríklad aj na recyklovanom papieri. Vytlačené stránky sa navyše nijako nekrútia a neohýbajú, čo rozširuje možnosti rýchleho dokončovania.

Pod krídla Xeroxu

Milióny spokojných užívateľov na celom svete dnes ťažia z výhod, ktoré im prinášajú farebné bloky (náplne) tuhého atramentu. Tie sú samy o sebe obalom, takže redukujú množstvo odpadu a navyše sú netoxické. Bezkazetové náplne tuhého atramentu sa jednoducho vkladajú do atramentových zásobníkov a sú špeciálne tvarované tak, aby sa dali vložiť len na správne miesto v zásobníku. Pritom sa dajú kedykoľvek doplniť, čím sa minimalizuje doba odstávky tlačiarne.

V roku 2000 získala divíziu farebnej tlače a zobrazovania spoločnosti Tektronix firma Xerox. Tá odvtedy ďalej rozvíja technológiu tuhého atramentu a pravidelne predstavuje inovované zariadenia, ktoré ju využívajú. Spoločnosť Xerox v súčasnosti vo svojom portfóliu ponúka farebné stolové tlačiarne Phaser s „Solid-Ink“ technológiou, vo formáte A4 ColorQube 8570 a ColorQube 8870, vo formáte A3+ model ColorQube 8900. Vlajkovou loďou v tomto segmente je modelový rad Xerox ColorQube 9300.

 
Obr. bloky tuhého atramentu a jednoduché doplnenie počas tlače

Tuhý atrament verzus klasický atrament

V bežnom ponímaní ak by sme hovorili o atramentovej tlači, tak by sme mali na mysli klasický atrament ako tekutinu. Pri tuhom atramente ide v skutočnosti o taveninu, ktorá vzniká (premenou) z tuhého stavu vplyvom tepla na taveninu. Po tlači na rozdiel od klasického atramentu nemusí uschnúť, ale vplyvom ochladenia jednoducho stuhne. V spojitosti s klasickou atramentovou (inkjet) tlačou tuhý atrament nemôže zaschnúť v tryskách tlačových hláv (čo sa bežne stáva pri tekutom atramente) a takisto pri tuhom atramente nedochádza k jeho rozpitiu na výtlačku. Tuhý atrament totiž ostáva viazaný na povrchu papiera, čo vedie v konečnom výsledku k živším farbám na výtlačku a tiež schopnosti produkovať širšie farebné spektrum.


Obr. Tlačové atramentové hlavy a ich umiestnenie nad prenosovým valcom.

Vlastná tlač je realizovaná za pomoci tlačových hláv, ktoré sa axiálne pohybujú a cez ich trysky postupne riadok za riadkom sa presne strieka farebný obraz na rotujúci prenosový bubon. Po tom čo je obraz aplikovaný na povrch bubna, ten sa následne v ďalšom technologickom kroku prenesie z bubna na papier resp. iné potláčané médium. Tým, že pri tejto technológii obraz nevzniká priamo, ale je prenášaný, tak hovoríme, že ide o nepriamu tlač. Vlastná tlač je realizovaná za pomoci tlačových hláv, ktoré sa axiálne pohybujú a cez ich trysky postupne riadok za riadkom sa presne strieka farebný obraz na rotujúci prenosový bubon. Po tom čo je obraz aplikovaný na povrch bubna, ten sa následne v ďalšom technologickom kroku prenesie z bubna na papier resp. iné potláčané médium. Tým, že pri tejto technológii obraz nevzniká priamo, ale je prenášaný, tak hovoríme, že ide o nepriamu tlač.

1. Povrch valca sa vyčisti od zvyšku atramentu, na to sa využíva jemná vrstva silikónového oleja.

2. Na rovnomerne vyhrievaný valec tlačová hlava nastrieka (obraz) mikroskopické kvapky roztaveného atramentu.

3. Predhriaty papier sa dostáva do kontaktu z prenosovým valcom. Za tepla a tlaku sa v jednom prechode obraz prenesie na papier.


Obr. Grafický znázornený priebeh tlače na zariadení Xerox ColorQube 9300

Farebná produkcia

Inovatívna technológia na báze tuhého atramentu od spoločnosti Xerox prináša podnikom a firmám na celom svete jednoduchú a cenovo prijateľnú každodennú farebnú tlač. Technológia tuhého atramentu sa ukázala byť dobrým riešením hlavne pre kancelárie a pracovné skupiny užívateľov. ColorQube zariadenia sa vyznačuje prelomovo nízkymi nákladmi na tlač a ekologickou prevádzkou, bez zníženia kvality zobrazenia alebo výkonnosti. Celkové náklady na farebnú tlač sú až o 62 percent nižšie ako pri farebných laserových tlačiarňach, čo predstavuje výrazné úspory v priebehu celého životného cyklu tlačiarne.

Určitou nevýhodou tejto technológie je, že vyžaduje čas cca. 12 až 15 minút, aby bola pripravená na tlač zo studeného stavu (počas tejto doby sa v celom tlačovom systéme roztaví atrament). Z toho dôvodu keď sa tlačiareň zapne, tak ju najlepšie nechať v zapnutom stave počas celej pracovnej doby. Tlačové zariadenia sa dajú aj naprogramovať cez funkciu „Intelligent Ready“, kedy zariadenie sa samo zapne a prejde do pohotovostného stavu ešte pre začiatkom pracovnej doby.

Kvalita a veľká flexibilita

Zariadenia Xerox ColorQube využívajú najnovší tlačový systém HSSI (High Speed Solid Ink), ktorý umožňuje dosiahnuť vysokú rýchlosť tlače a maximálne tlačové objemy. Výtlačky z tlačiarní ColorQube sa vyznačujú veľmi dobrou kvalitou zobrazenia a jasnými farbami, a to aj na recyklovanom, čí lacnejšom papieri. Je potrebné spomenúť, že výtlačky produkované technológiou tuhého atramentu sú pri určitom uhle pohľadu lesklejšie ako výtlačky produkované ofsetovou, elektrografickou, alebo inkjetovou technológiou tlače.

 
obr. Xerox ColorQube 9300 – ukážka tlače  na recyklovanom papieri

Znížený dopad na životné prostredie

Veľké množstvo súčiastok je navrhnuté tak, aby vydržalo po celú dobu životnosti zariadenia ColorQube. Tlačiareň obsahuje len jedinú vymeniteľnú súčiastku – čistiacu jednotku s dlhou životnosťou. Časté dopĺňanie nepotrebujú ani kocky tuhého atramentu – z jednej sady sa dá vytlačiť viac ako 5o-tisíc stránok pri normovanom pokrytí.

Zariadenia ColorQube sú certifikované v rámci ENERGY STAR a vytvárajú o 90 percent menej odpadu z obalov oproti porovnateľným tonerovým zariadeniam.

Inovatívny spôsob účtovania
Zariadenia ColorQube 9300 ColorQube 8900, ColorQube 8870 ponúka nový spôsob účtovania tlače „Hybrid Color“ spoločnosti Xerox. Podľa tohto plánu platí zákazník iba také množstvo farby, ktoré na danú stránku skutočne použije. Účtovanie „Hybrid Color“ nerozlišuje ani formát tlačeného dokumentu, ani množstvo čiernych tlačových bodov. Jediným kritériom je množstvo farebných bodov tvoriacich obraz. Nový spôsob účtovania tlače odstraňuje tradičné stanovovanie cien, u ktorého sú náklady na celofarebnú stránku rovnaké ako na stránku s minimom farby.

Na záver
Je potrebné konštatovať, že tlačové zariadenia Xerox ColorQube predstavujú hlavne ekonomický výhodnú tlačovú technológiu, ktorá je pre dnešné kancelárie aktuálna. Ekologická prevádzka, kvalitou postačujúca tlač na lacnejšie typy papierov a úspora nákladov v spojení s využívaním farieb podľa potreby je to, čo by si mali zákazníci u týchto zariadení povšimnúť.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo