Na prvý pohľad to nie je nič zvláštne. Na skle napísaný dátum a miesto: 10-22-38 Astoria. Kópia je navyše trochu rozmazaná, ale to nič nemení na skutočnosti, že je to prvá xerografická kópia vôbec!

Tento rok, dňa 22. októbra uplynie 75 rokov od chvíle, kedy Chester Carlson v prenajatej izbe domu na ulici Astoria v newyorskej štvrti Queens urobil prvý xerografický obrázok na svete. Tento skromný vynález neskôr viedol až k založeniu spoločnosti Xerox a vzniku úplne nového priemyselného odvetvia. Xerografický proces dodnes prebieha vo väčšine kancelárií.


Vyštudovaný fyzik a právnik Carlson bol profesionálny vynálezca a inovátor. Jeho bloky pretekali širokou škálou nápadov, od otočnej tabule až po prístroj na čistenie topánok. Na počesť Carlsonovej zvedavosti a pozoruhodných vynálezov, ktoré zmenili tvár priemyslu na desiatky rokov dopredu, spúšťa spoločnosť Xerox oslavy inovácie.


„Nastal čas pozrieť sa do minulosti a to aj urobíme, ale len na krátku chvíľu. Skutočný dôraz našich osláv budeme klásť na budúcnosť – na to, ako by Xerox mohol prispieť k ešte väčšiemu zjednodušeniu práce všetkých,“ uviedla prezidentka spoločnosti Xerox Ursula Burns.


obr. Xerox -model 914 (rok výroby1959)
S experimentom Astoria chcel Carlson „o niečo zvýšiť produktivitu kancelárskych pracovníkov a kancelársku prácu ako takú zjednodušiť a spraviť menej nudnou.“  Od tej doby sa veľkosť a celkový záber spoločnosti Xerox významne zväčšil, základné princípy ale zostali zachované. Tím inžinierov, vedcov a výskumníkov nezaostáva vo vynálezoch, ktoré uľahčujú nielen prácu, ale aj život ako taký, či už je to v oblasti dopravy, vzdelávania alebo zdravotníctva.

Zdroj: Xerox

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo