CxF3 (Color Exchange Format) od firmy X-Rite bol prijatý výborom ISO ako štandard k zaisteniu plynulej a efektívnej digitálnej komunikácie, ako potrebná súčasť akéhokoľvek workflow spojeného s riadením a kontrolou farebnosti.


X-Rite Incorporated, celosvetový líder vo vývoji a výrobe technológií pre určovanie, meranie a kontrolu farieb spolu so svojou dcérinou spoločnosťou Pantone LLC oznamuje, že výbor ISO TC120, ktorý ustanovuje globálne štandardy pre grafický priemysel prijal formát výmeny dát X-Rite CxF vo verzii 3 (CxF3) ako nový štandard pre výmenu a verifikáciu farebných dát.

Tento nový štandard (ISO 17972-1:2015) zaručuje presnú a efektívnu komunikáciu súvisiacu s predávaním informácií o farbe naprieč dodávateľským reťazcom. X-Rite sa stotožňuje s cieľom organizácie ISO zjednotiť technické špecifikácie pre produkty a služby v globálnom workflow.

Formát CxF3 je plne otvorený tak, aby všetky aspekty farby mohli byť komunikované nezávisle na softvérovej aplikácii. X-Rite CxF3, teraz pod názvom ISO CxF zaisťuje presnú a efektívnu výmenu digitálnych štandardov, výsledkov meraní a metadát. Zverejnením tejto normy poskytuje priestor pre zdieľanie farebných dát medzi jednotlivými etapami výrobných procesov, v tomto prípade od majiteľa značky až po výrobcu. Rad spoločností a výrobkov už profituje z CxF3 a teraz, keď sa tento formát stal ISO normou, bude jeho dopad oveľa významnejší.

Ako uvádza Laurel Brunner, výkonný riaditeľ Digital Dots Limited, tlač podľa stanovených noriem ISO je prospešná tak pre tlačiarne, ako aj pre mediálne agentúry. Prijatie ISO 17972-1:2015 otvorilo novú dimenziu kvality farebných tlačovín splňujúcich zadané tolerancie a prehľadnejšiu komunikáciu v celom výrobnom reťazci. Spoločnosť X-Rite v tomto smere prispela výraznou formou grafickému priemyslu poskytnutím tohto štandardu v otvorenej podobe.

O X-Rite
X-Rite, Incorporated, založený v roku 1958, má dlhoročné vedúce postavenie vo vývoji teórie farieb a celosvetovo určuje trendy a vyrába technológie pre oblasť merania farebnosti. Súčasťou X-Rite je i firma Pantone, ktorá vyvíja, vyrába a predáva inovatívne riešenia pre meranie a kontrolu farebnosti ako sú meracie zariadenia, programové aplikácie, či farebné štandardy vrátane komplexnej technickej podpory. Spolu spoločnosť X-Rite zamestnáva viac než 800 pracovníkov v 11 krajinách. Sídlo firmy je v Grand Rapids, Michigan, USA, ďalšie zastúpenia sú okrem USA i v Európe, na Blízkom Východe a v Ázii.

Spoločnosť X-Rite Pantone ponúka širokú škálu zariadení pre farebný management používaných v priemyslovej výrobe, koncovými predajcami, tlačiarňam, výrobcom obalov, fotografom, dizajnérom k precíznemu riadeniu a komunikácii farebných odtieňov. Odbornosť firmy X-Rite pomáha užívateľom ľahšie a rýchlejšie docieliť správnych farieb, čo sa zvlášť prejaví zvýšenou kvalitou a znížením nákladov. X-Rite Pantone obsluhuje širokou škálu priemyslových odvetví ako sú napríklad polygrafia, obalový priemysel, grafický dizajn, automobilový priemysel, priemysel náterových hmôt, plastov, textilný priemysel a niektoré medicínske odbory.

O Pantone
Pantone LLC, stopercentná dcérina spoločnosť X-Rite, Inc., je už viac než 50 rokov celosvetovou autoritou v oblasti farebnosti a komunikácii farby aj určovateľom farebných trendov. Jej produkty a služby sú určené hlavne profesionálnym návrhárom, dizajnérom a architektom, sú zdrojom pre farebnú inšpiráciu, podporujúcu kreativitu. Pantone tiež ponúka dizajnérsky inšpiratívne produkty a služby pro koncových spotrebiteľov.

Zdroj: X-Rite

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo