K vzdelávaciemu spektru v KBA patrí aj duálne štúdium v odbore strojárenstva a elektrotechniky.

V týchto týždňoch začína 77 mladých učňov v skupine Koenig & Bauer (KBA) obsiahle odborné vzdelávanie pre budúce povolanie. V podniku kde sa vyrábajú hárkové ofsetové stroje Radebeul (KBA-Sheetfed Solutions, KBA-Industrial Solutions) sa 30 a v kmeňovom podniku Würzburg (KBA-Digital & Web Solutions, KBA-NotaSys, KBA-Industrial Solutions) 28 mladým ľudom dostane praktickej orientovanej prípravy na profesijný život. V dcérskych spoločnostiach v Bad Oeynhausene (KBA-Kammann), Frankenthale (Albert-Frankenthal), Mödlingu pri Viedni (KBA-Mödling), Stuttgarte (KBA-MetalPrint) a Veitshöchheime (KBA-Metronic) štartuje ďalších 19 učňov.

77 nových učňov v desiatich rôznych profesiách


Z vysokej úrovne vzdelávania profitujú i iné podniky príslušných regiónov, ktoré posielajú svoj dorast školiť do KBA. Okrem toho v saskom výrobnom závode KBA po prvýkrát začnú výučbu na profesiu mechatronik aj dvaja azylanti pakistanského pôvodu. V štátnej podnikové škole KBA vo Würzburgu získavajú svoje profesijné vzdelanie priemysloví mechanici a mechatronici KBA-Metronic. Podiel učníc sa s 12 % pohybuje nad priemerom v kovospracujúcom priemysle.


Obr.: Ročník učňov 2015 v KBA – Radebeule.

Popri hlavných profesií ako mechatronik, priemyslový mechanik, či obrábač sú to elektronici rôznych odborností, konštrukční mechanici, produktoví dizajnéri, priemysloví obchodníci a informatici. K vzdelávaciemu spektru v KBA patrí aj duálne štúdium v odbore strojárenstva a elektrotechniky.


Obr.: Technický dorast v KBA vo Würzburgu počas poznávacieho týždňa v júli 2015

Predseda predstavenstva KBA Claus Bolza-Schünemann sa teší na čerstvý vietor v podniku: „Vysoký počet celkom 400 učňov a praktikantov a nadpriemerný podiel vzdelávania ukazujú na tradične vysokú prioritu kvalifikácie budúcich odborníkov v KBA. Hlavným stavebným kameňom všetkých vzdelávacích odborov je začleňovanie dorastu do nášho technický náročného medzinárodného obchodu. Tým môžeme ponúknuť mladým ľudom vynikajúce možnosti vzdelávania, ktoré sa rok čo rok prejavuje mimoriadne dobrými výsledkami pri záverečných skúškach.“

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo