Hádam najdôležitejším článkom v reťazci štandardizácie a kontroly, ale aj vlastnej ofsetovej tlače je tlačová forma (samozrejme spolu s ofsetovým poťahom). Technológia ofsetovej tlače je úzko spojená s výrobou ofsetových platní.

Výroba ofsetových platní sa v dnešnom globálnom svete stáva záležitosťou veľkých spoločností.

Medzi najväčších svetových výrobcov ofsetových tlačových platní patria spoločnosti AGFA, FUJIFILM a KODAK. Okrem týchto dominantných výrobcov a ich značiek existujú aj ďalší, napríklad španielska spoločnosť IPAGSA, ale aj výrobcovia a dodávatelia z Číny, Kórei, či Indie.

Platne určené pre osvit v CtP zariadeniach

Príchodom technológie (Computer-to-Plate) priameho osvitu na platňu prišli na trh aj nové typy ofsetových platní. Platne sa rozlišujú podľa zdroja osvitového zariadenia. Súčasné CtP zariadenia využívajú prevažne ako zdroj pre priamy osvit na platňu:

  • Infrared laser diode – infračervená laserová dióda so spektrálnou citlivosťou 830 nm
  • Violet laser diode – fialová laserovú dióda so spektrálnou citlivosťou 400 – 410 nm

Aby sme v identifikácii CtP platní boli úplní, je potrebné platne ešte rozdeliť podľa technológie a ich konečného spracovania.

  • Conventional chemically processed – konvenčné CtP platne s kompletným chemickým spracovaním (ofsetová vývojka, voda a konzervácia/pogumovanie).
  • Chemistry-free – bez chémie (Agfa), nie je potrebná vývojka, stačí len oplach a vyčistenie v špec. roztoku (Clean Out Solution) a pogumovanie.
  • Processless – bezprocesné platne, ktoré nevyžadujú po osvite žiadne spracovanie, platne sa aktivujú až v ofsetovom tlačovom stroji.
CtP sensivity plates
CtP sensivity plates

UV 405 nm versus Thermal IR 830 nm

Vývoj sa orientuje hlavne na termálne CtP platne učené pre osvitové zariadenia s citlivosťou IR 830 nm. Dopyt po fotopolymérnych platniach s citlivosťou na fialový laser (405 nm) je výrazne nižší. Pre spracovanie osvitnutých polymérnych platní je potrebný procesor s predohrevom a bežný chemický proces vo vývojke.

Samozrejme, výrobcovia sa snažia presadzovať nové technológie platní, ktoré vyžadujú pre spracovanie znížené množstvo vývojky. V kombinácii s vyvolávacími automatmi, kde je vyvolávací proces softvérovo kontrolovaný sa dosahuje výrazná úspora chémie.

BEZPROCESNÉ platne (Processless), spĺňajú najvyššie environmentálne požiadavky na prostredie. Platne po osvite majú prijateľný kontrast a môžu sa založiť priamo do tlačového stroja kde po spustení stačí na ich aktiváciu niekoľko obratov v tlaku, aby sa platňa vyčistila a mohla prebiehať tlač. Hlavnou výhodou bezprocesných platní je úplné odstránenie chemického odpadu a jeho likvidácia, úspora na vode, vyvolávacej chémii, údržbe vyvolávacieho automatu, elektrickej energie a úspora priestorov.

Trendy – vývoj CtP platní do budúcna?

Predpokladať, že bezprocesné tlačové platne ovládnu trh je momentálne nereálne, skôr vývoj sa bude uberať smerom bezchemickej technológie resp. menej agresívnej chémie a jej kontrole. V hre sú aj nové typy a zloženia emulzií, ktoré sú citlivejšie a znižujú nároky na energiu a životné prostredie.

Súčasný stav CtP osvitových zariadení na Slovensku

Technologická vybavenosť tlačiarní na Slovensku nezaostáva za vyspelými krajinami. Slovenské tlačiarne stihli včas naskočiť do idúceho vlaku, (nahradenie konvenčných spôsobov prípravy ofsetových tlačových foriem technológiou CtP). Najväčší boom aj najviac predaných CtP systémov bolo predaných v rokoch 2007 až 2010. Samozrejme po rokoch môžeme pozorovať trend pravidelnej obmeny. To je dané najmä inováciami technológií v tlačiarňach. Technologickým trendom je upgrade alebo nové zariadenie s vyššou výbavou a vyšším stupňom automatizácie.

Výrobcovia a modely

Na slovenskom trhu rezonujú značky a modely zariadení: Kodak/Trendsetter;  Agfa/Avalon; Heidelberg/Suprasetter a FUJIFILM/Luxel.

Trendy, technológie vs. formáty

Z celkového počtu nainštalovaných jednotlivých CtP sa potvrdzuje jasné zameranie na termálnu IR technológiu. Minoritná časť zariadení je založená na UV (Violet laser diode). Jasným trendom je automatizácia, ktorá prenikla viac menej už do všetkých oblastí polygrafickej výroby. Ďalším trendom je zväčšovanie formátu (B1 a VLF), je to logický spojené s inštaláciami tlačových strojov formátu B1 a väčšieho formátového radu (napr. tlačový stroj Rapida 145 v Neografii).

Príkladom sú posledné VLF inštalácie KODAK MAGNUS VLF Quantum Platesetter v tlačiarňach Neografia Martin a Grafobal, Skalica. MAGNUS VLF Q2400 Platesetter s termálnou technológiou (IR 830 nm) umožňuje spracovať platne až do formátu 1 422 x 1 804 mm.

Zhrnutie: Názory tlačiarov aj odborníkov z polygrafie sa viac menej zhodujú, že príprava tlače (prepress), ako aj samotná tlač (press) momentálne dosahujú svoj technologický vrchol.

Kľúčové slová: Ofsetová tlač, CtP zariadenia, tlačové platne, technológie osvitu.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo