Správa spoločnosti IDC „Nákupné uvažovanie malých a stredných firiem pri zefektívňovaní tlače“, ktorá bola zverejnená v októbri za podpory OKI Europe, poukazuje na dôležitosť environmentálnych aspektov tlače. Napríklad pre 46% opýtaných firiem je podstatná spotreba energie. Správa zdôrazňuje, že podľa posledného výskumu spoločnosti IDC „SMB Hardcopy Survey“ je spotreba energie pre malé a stredné podniky na prvom mieste v oblasti ekológie. Ďalej ich zaujíma možnosť recyklácie hardvéru i spotrebného materiálu, využitie recyklovaného papiera a tiež znižovanie spotreby obalov.

Malé a stredné firmy využívajú výhody ekonomickejšej zelenej tlače

„Napriek tomu, že otázka nákladov je v súčasnej ekonomickej situácii stále nadmieru dôležitá, niet pochybností o tom, že malé a stredné firmy chcú tlačiť s menšími dopadmi na životné prostredie. Zároveň sa ale snažia znižovať náklady,“ hovorí Miroslav Tyburec, riaditeľ Oki Systems pre Českú republiku a Slovensko. „Tento tlak sa bude zvyšovať i v januári 2013, kedy vstúpi do platnosti nová smernica Európskej únie. Tá vyžaduje, aby všetky tlačiarne predané po tomto dátume disponovali režimom automatického vypnutia, ktorý vypne tlačiareň, ak nebola určitú dobu používaná.“

„Nižšia spotreba energie má i pozitívne finančné dopady na podnikanie,“ dodáva Miroslav Tyburec. „Oki, rovnako ako ďalší výrobcovia, pracuje na znižovaní vplyvu tlače na životné prostredie. Hĺbkové rozhovory s IT pracovníkmi s rozhodovacími právomocami, ktoré sa uskutočnili v rámci výskumu spoločnosti IDC, potvrdzujú, že novšie produkty obvykle spotrebujú o 30% menej energie a o 20% menej toneru ako staršie zariadenia. Výsledkom je, že investícia do nového zariadenia sa v dlhšom horizonte vráti, pretože dôjde ku zníženiu nákladov na tlač.“

Zelená politika v oblasti IT

Európske malé a stredné firmy považujú ekologické vlastnosti produktov za nevyhnutné pri zaobstarávaní IT hardvéru, pričom 61% z nich uvádza, že funkcie ako duplexná tlač a nižšia spotreba energie sú už súčasťou ekologickej IT stratégie ich organizácie. Malé a stredné podniky pokladajú za dôležité aj možnosť recyklácie náplní, správanie zamestnancov a povesť nakupovaných značiek. Potvrdzujú, že ich záujmom je celkovo pozitívny prístup k zlepšeniu vplyvu na životné prostredie.

Vzhľadom na často obmedzený priestor v kanceláriách malých a stredných firiem sú dôležitým nákupným kritériom taktiež rozmery tlačiarne. „Odpoveďou na tento problém sú dobre navrhnuté zariadenia formátu A3, ktoré zaberajú len o málo viac miesta ako tlačiarne formátu A4. Tieto modely ponúkajú podstatne viac funkcií, nové možnosti pri tvorbe kancelárskych materiálov a nízke prevádzkové náklady,“ upozorňuje Tyburec.

Zabezpečená tlač

V prieskume uskutočnenom spoločnosťou IDC v roku 2012 medzi európskymi podnikmi sa v prehľade desiatich IT aktivít plánovaných na nasledujúcich 12 mesiacov umiestnila najvyššie ochrana dát. Mnoho európskych podnikov kategórie SMB už využíva rad softvérových nástrojov, ktoré im pomáhajú spravovať tlačiarne, vrátane digitalizácie a uloženia dokumentov, sledovania a reportovania využívania tlačiarne. Takmer štvrtina (23 %) uvádza, že v súčasnej dobe používa softvér na zabezpečenie dokumentov a identifikačné kódy. Pokročilé bezpečnostné softvérové balíčky zaisťujú prísnu autentifikáciu a obmedzenie prístupu, rovnako ako ochranu prostredníctvom kódu PIN. Citlivé dokumenty tak možno vytlačiť jedine po zadaní PIN alebo overení pomocou ID karty. Šifrovanie dokumentov tiež zaručuje, že dokumenty zaslané v rámci siete sú zabezpečené až do doby, kedy sú vytlačené.

„Otázka bezpečnosti v oblasti tlače sa stáva stále dôležitejšou i s ohľadom na nárast práce na diaľku, bezdrôtovú a „follow-me“ tlač,“ hovorí Tyburec. „Rast predaja tlačiarní odráža pokračujúcu dôležitosť kvalitnej tlače pre zachovanie konkurencieschopnosti podnikov. Nové produkty, ktoré sú vďaka nižšej spotrebe energie ekologicky šetrnejšie, sa stávajú i prínosom pre podnikanie vďaka nižším prevádzkovým nákladom i obstarávacej cene. Zároveň je pre najlepšie využitie investície vhodné, aby bol model zapojený do siete, využíval dostupné softvérové nástroje na správu a bezpečnosť tlače. To firmu ochráni pred nekontrolovateľným rastom nákladov a možnou stratou citlivých informácií.“

Zdroj: OKI

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo