Médiá sú najmasovejším poskytovateľom informácií – pozitívnych, negatívnych, úsmevných či smutných, neutrálnych … Práve množstvo a obsah týchto mediálnych informácií sa stáva akousi „zbraňou“, ktorú si vytvárame sami proti sebe. Účinky médií na psychiku však nie sú len negatívne. Môžeme nájsť mnoho príkladov kedy práve informácia komunikovaná médiami pozitívne ovplyvnila naše vnímanie a niekedy aj rozhodovanie.

Psychologická teória rozoznáva zámerné, plánované a nezámerné, neplánované dôsledky činnosti masových médií. Obsah a spôsob komunikovanej informácie má vplyv na náš spôsob trávenia voľného času, na to, čo konzumujeme, čo si obliekame, akú hudbu počúvame, akých lídrov si volíme ale aj to ako sa správame, ako prežívame rôzne udalosti, nad čím sa zamýšľame a podobne. Toto široké spektrum vplyvu médií sofistikovane využívajú záujmové skupiny a možno zhodnotiť, že veľmi úspešne.

Čo to však znamená pre nás?

Neustále zvyšujúca sa cena propagácie v médiách prostredníctvom reklamy tlačí na jej tvorcov aby sa za čo najmenšie náklady dosiahol čo najväčší účinok. V súčasnosti sa reklama opiera o psychologické výskumy a analýzy cieľovej skupiny a tvorcom reklamy tým poskytuje know-how ako ovplyvniť spotrebiteľa, zákazníka či klienta aby si produkt kúpil či zaplatil za službu.

Veľké spoločnosti nenadarmo platia rozsiahle výskumy a analýzy, ktoré im nie len zvýšia tržby, dostanú ich do povedomia zákazníka ale dokonca ovplyvnia správanie zákazníka dlhodobo do budúcnosti. Dá sa povedať, že reklama je akousi manipulatívnou súčasťou, ktorá je tu s nami už od počiatkov obchodovania či výmenného obchodu a do istej miery sme ňou ovplyvnení už od začiatku života. Na rôzne vekové a sociálne skupiny vplýva reklama rozdielne pretože ju vnímajú rozdielne.

V súčasnosti sa spotrebiteľ už do značnej miery ,,obrnil“ voči reklame a jej priamemu vplyvu a je preto omnoho náročnejšie pre tvorcov reklamy propagovať čokoľvek spôsobom, ktorý bude zapamätateľný a bude mať želaný účinok. Je však nesporné, že vplyvu reklamy v médiách, všade okolo nás a v každej dobe, v každom veku sa nedá vyhnúť. Je preto ťažké povedať, aká by bola naša psychika bez takéhoto vplyvu.

A čo vy?
Ako vnímate tento fenomén doby?
Vložené peniaze do reklamy doniesli pre vás očakávaný efekt?

Zdroj: Net

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo