„Optické zjasňovače (OBA) stoja za najväčším zlomom v hodnotení tlačoviny za posledných niekoľko rokov. Je zaujímavé sledovať, ako vývoj tlačových materiálov s OBA ovplyvňuje kvalitu tlače a spôsoby merania tlačoviny.“

Farby musia byť kontrolované pod správnym svetlom

V polygrafickom priemysle sme zvyknutí sa odvolávať na osvetlenie o teplote chromatičnosti 5 000 K (stupňa Kelvina), ktoré simuluje jedinečné denné svetlo D50. Vo veľa prípadoch sa problematika osvetlenia podceňuje a nevenuje sa je dostatočná pozornosť. Problematika osvetlenia (D50) priamo súvisí a je previazaná s inovovanou polygrafickou normou ISO 21647:2013 (pre ofset ISO 12347-2:2013).

Norma ISO 3664

Norma ISO 3664 – je pomerne rozsiahla, popisuje podmienky porovnávania odrazových a priehľadných predlôh pre typické využitia. Definuje umelé svetlo a podmienky osvetlenia, ktoré v tlačovom procese pri kontrole farebnosti hrajú významnú úlohu. Spomínaná norma bola v roku 2009 podstatne revidovaná a jej najnovšie znenie ISO 3664:2009 definuje nové zdroje a ich spektrálne zloženie (hlavne podiel UV žiarenia) a aspekty správneho osvetlenia.

Ak predchádzajúca norma ISO 3664: 2000 definovala UV metamerismus index (MIVU), aby bol menší alebo rovný 4, tak revidovaná norma ISO 3664: 2009 vyžaduje MIVU <1,5, a odporúča, MIUV <1,0. Čo sa týka tolerancie obsahu UV, v porovnaní s referenciou (D50 100%), tak rozsah je od 60% do 130%. Tieto kritéria zabezpečia oveľa lepšiu zhodu s referenčným denným svetlom D50.

CIE-and-new-and-old-graphiclite-ISO-3664
Po roku 2009 sa začali vyrábať nové fluorescenčné žiarivky s podielom UV zložky, ktoré svojím spektrálnym zložením svetla sa viac približujú dennému svetlu D50 a dokážu rozžiariť fluorescenčné zjasňovacie prísady (OBA), ktoré sú obsiahnuté v niektorých tlačových papieroch. V roku 2010 tieto žiarivky začali výrobcovia štandardne osádzať do osvetľovacích pultov (Waldman, JUST, GTI, X-Rite a ďalší). Výrobcami sú v Európe napr. spoločnosti OSRAM a Philips.

Optické zjasňovače OBA (Optical Brightener Additives)

LightboxVýrobcovia tlačových papierov v súlade s požiadavkami koncového zákazníka, aby všetko bolo „blýskavejšie“, ale zároveň „lacnejšie“, už pred niekoľkými rokmi začali do náterových hmôt pridávať tzv. fluorescenčné zjasňovacie prísady (optické zjasňovače). Žiaľ trendom je, že koncový zákazník chce, aby papier bol stále belší a tlač na ňom vyzerala kontrastnejšie.

Keďže väčšina tlačových papierov je takmer na 100 % tvorená recyklovaným materiálom, ktorý sám o sebe veľmi biely nie je, musí sa chýbajúca belosť doháňať umelo. A tým umelým spôsobom sú optické zjasňovače, teda chemické látky, ktoré dokážu premeniť neviditeľne UV žiarenie na viditeľné žiarenie v oblasti modrých odtieňov.

osram_Press-Proof_D50Na prvý pohlaď je to síce krásny trik, vo svojom dôsledku však vedie k nepríjemnému rozčarovaniu zákazníka z farebnej kvality tlače.

Problematika je ďaleko zložitejšia, ako sa javí na prvý pohľad pre bežného čitateľa. Nie všetci, ktorí sa v oblastiach fotografie, grafiky, umenia, tlače a samostatného svetla pohybujú sú schopní podrobne študovať pojmy: fyzikálne zloženie svetla, metameria, CRI – color rendering index, technológia tlače, zloženie tlačových farieb, riadenie farebných procesov, meracie prístroje a atď. Otázok by určite sa našlo veľa.

Norma ISO 12647-2/Amd1:2007 s optickými zjasňovačmi nerátala!

Zaužívané štandardy tlače, ako je FOGRA39 alebo FOGRA47 definujú tlačové podmienky, ktoré sú založené na papieroch, ktoré obsahujú priemerné množstvo OBA. To platí pre ofsetovú tlač na natierané papiere (PT 1/2) a nenatierané papiere (PT4). Väčšina nátlačkových systémov používa média, ktorých substrát neobsahuje optické zjasňovače.

V prípade, že v tlačovom procese sa použije papier s vyšším obsahom OBA, tak dochádza k vizuálnej nezhode medzi certifikovaným digitálnym nátlačkom, vyrobeným podľa referencie Fogra39L, a medzi ofsetovou tlačou, aj napriek tomu, že je kalibrovaný na zhodu jak s ISO 12647-2, tak aj s touto referenciou – tlač je vždy studenšia, modrejšia, málo teplá.

print_proofmatch
Obr.: Porovnávanie nátlačku s tlačenou produkciou. Vnímanie farby substrátu, ktorý obsahuje OBA bude vyzerať inak, podľa toho, či „svetelný zdroj na prezeranie výtlačkov“ obsahuje viac alebo menej UV zložky.

Konštatovanie

Nové typy žiariviek ISO 3664:2009 majú presne definovaný podiel UV zložky a ich svetlo dokáže aktivovať (rozžiariť) OBA zjasňovače obsiahnuté v papieri. Norma ISO 3664: 2009 jasne pomáha a definuje zodpovedajúcu úroveň UV žiarenie a to ako pre meranie, tak aj pre zobrazovanie. To je veľmi dôležité pri vzájomnej komunikácii v oblasti kontroly a posudzovaní farebnosti.

Nová norma ISO 21647:2013 (pre ofset ISO 12347-2:2013) má snahu túto problematiku riešiť v celom rozsahu. S novou normou je priamo previazaná aj norma ISO 13655, ktorá stanovuje podmienky merania a definuje meracie prístroje. O nej si povieme nabudúce.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo

2 KOMENTÁRE

    • Polygrafia a vlastná tlač má svoje pravidla, ktoré je potrebné dodržiavať. Normy a štandardizácia procesov sú nástroje, ktoré dávajú určitú istotu výrobcovi aj zadávateľovi. Žiaľ vo veľa prípadoch to kompetentní podceňujú.

Komentáre sú uzavreté.