Schwarz Group.

Škandinávsky papierenský gigant Stora Enso podpísal dohodu o predaji svojej papierni Maxau v Karlsruhe/Nemecko a všetkých súvisiacich aktív spoločnosti so spoločnosťou Schwarz Produktion, ktorá je súčasťou Schwarz Group. Hodnota závodu na výrobu papiera je približne 210 miliónov eur. 

Transakcia je súčasťou plánu spoločnosti Stora Enso odpredať štyri z piatich zostávajúcich závodov na výrobu papiera, keďže Stora Enso sa v budúcnosti zameria na obaly, stavebné riešenia a inováciu biomateriálov.

Schwarz Group

Schwarz Group, materská spoločnosť stojaca za Kauflandom, Lidlom, PreZero a ďalšími… je nielen štvrtou najväčšou maloobchodnou skupinou na svete, ale aj spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou a recykláciou odpadu.
Vo finančnom roku 2021 dosiahla skupina Schwarz ročný obrat 133,6 miliardy eur (2020: 125,3 miliardy eur).

Vo vyhlásení spoločnosť uviedla: „Kúpou závodu Schwarz Produktion zabezpečuje spoľahlivé dodávky environmentálne prijateľného a ekologicky udržateľného papiera pre obchodné divízie v rámci Schwarz Group. Vyrobený papier je recyklovateľný a biologicky odbúrateľný, čo je v súlade so záväzkom spoločnosti k udržateľnosti.

„Vynikajúce dopravné spojenie v tejto oblasti, používanie zberového odpadového papiera a takmer nezávislosť od energie, ako aj odborné znalosti zamestnancov boli hlavnými faktormi nášho rozhodnutia investovať do Maxau.“

Očakáva sa, že Schwarz Produktion prevezme vlastníctvo závodu v Maxau začiatkom roka 2023. Jeho plánom je pokračovať vo výrobe papiera, takisto investovať do areálu, jeho údržby a rozvoja technickej infraštruktúry.
Súčasťou transakcie bude aj 440 zamestnancov organizácie závodu v Maxau. Do času prevzatia vlastníctva, Stora Enso bude naďalej prevádzkovať závod Maxau a obsluhovať svojich zákazníkov superkalandrovaného papiera (SC).

stora enso Maxau
Papiereň v Maxau.

Kúpa závodu je premyslenou investíciou

Akvizícia závodu v Maxau bude novým krokom vertikálnej integrácie v maloobchodnej skupine, ktorá bude mať vlastnú výrobu papiera na balenie a tlačenú reklamu. Ceny všetkých druhov publikačných papierov sa za rok zdvojnásobili. Zákazníci si naďalej radi prezerajú reklamné letáky (vyplynulo to z prieskumu). Lidl a Kaufland preto budú pokračovať v tlači reklamných letákov (na rozdiel od niektorých európskych maloobchodných reťazcov, ktorí zrušili alebo obmedzili reklamnú tlač).
Keďže skupina Schwarz sa snaží obmedziť používanie plastov, superkalandrovaný papier – ktorý má zvyčajne lesklú formu – by mohla skupina použiť aj na balenie potravinárskych výrobkov.

|Papiereň v Maxau|

Papier sa v Maxau vyrába od roku 1883 a kapacita výroby papiera je v súčasnosti okolo 530 000 ton superkalandrovaného papiera (SC) a 270 000 ton buničiny zbavenej tlačovej farby ročne. SC papier sa používa prevažne na tlač reklamných príloh, letákov, ale aj televíznych magazínov. Hlavnou surovinou pre jeho výrobu je odpadový papier.
Papiereň má priame napojenie na lodnú a železničnú dopravu. Má aj vlastnú čističku odpadových vôd a elektráreň. Zariadenie vyrába viac ako polovicu elektrickej energie potrebnej z biomasy pomocou kogenerácie tepla a elektriny. Rovnakým spôsobom vytvára aj 100 % procesného tepla.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Schwarz Produktion

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo