Veľtrh IPEX, organizovaný vo Veľkej Británii, ktorý bol jedným z najvýznamnejších veľtrhov v oblasti tlačiarenského i mediálneho priemyslu sa zruší. Rozhodnutie oznámil po zdĺhavom vyjednávaní s predstaviteľmi odvetvia organizátor Informa. Posledné podujatie IPEX 2017 sa konalo v dňoch od 31. októbra do 3. novembra v NEC (National Exhibition Centre) v Birminghame.

Sláva a pád

Ak sa pozrieme do histórie podujatia, tak posledný IPEX 2017 konaný v Birminghame s menej ako 150 vystavovateľmi z 20 krajín navštívilo len 7 000 návštevníkov. V roku 2014 keď sa IPEX konal na výstavisku ExCeL (Exhibition Centre London) v Londýne prilákal 23 000 návštevníkov a približne 400 vystavovateľov. V roku 2010 v Birminghame podujatie prilákalo okolo 1 000 vystavovateľov a 50 000 návštevníkov. Pre porovnanie v deväťdesiatych rokoch minulého storočia dosahovala návštevnosť viac ako 90 000 návštevníkov.

Veľtrh konaný v NEC v roku 2010, zahŕňal jedenásť hál. V roku 2017 – opäť v NEC ( Birmingham) – už len v najväčšej výstavnej hale 5.

IPEX-2017

Rob Fisher riaditeľ veľtrhu IPEX informuje: „Meniace sa trhové podmienky a chuť na veľké podujatia, ktoré sa zameriavajú na tlač, sú veľmi náročné. Po rozhovoroch a jednaniach s mnohými vystavovateľmi a partnermi sme zhodnotili situáciu a možnosti pre IPEX. Žiaľ dospeli sme k záveru, že požiadavky tohto odvetvia už viac nezodpovedajú našim vlastným, pokiaľ ide o cyklus, rozsah a to, čo je potrebné na to, aby nám pomohlo pri ďalšej podpore značky a rozsahu požadovanej podpory firiem.“

IPEX je jednou z najdlhšie založených výstav na svete pre tlačový priemysel s dedičstvom, ktoré siaha až do 19. storočia. Prvé podujatie sa konalo už v roku 1880. Po celé desaťročia sa toto najprestížnejšie podujatie vo Veľkej Británii konalo v štvorročnom cykle. Mnohí odborníci v oblasti tlačiarenského priemyslu považovali IPEX za druhý (po Drupa) najdôležitejší veľtrh pre polygrafický i grafický priemysel. https://real6.ch/sex-in-zurich/
IPEX, sa vždy konal v polovici obdobia medzi dvoma obchodnými výstavami Drupa, bol takpovediac výstrelom pre nástup a overenie nových produktov, ktoré sa práve dostali na trh po prezretí na Drupa ako technologické demo.

Najväčším svetovým veľtrhom v tomto segmente je Drupa, ktorá sa od roku 1951 koná v Düsseldorfe (Messe Düsseldorf). Nasledujúca Drupa sa uskutoční v dňoch od 16. do 26. júna 2020 v Düsseldorfe.

Spracoval: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo