Stroj Vareo prezentovaný ako svetová premiéra na výstave Hunkeler Innovationdays vo švajčiarskom Lucerne bol stredom pozornosti na stánku spoločnosti Müller Martini. Množstvo návštevníkov chcelo vidieť naživo novú linku určenú na lepenú väzbu.

Müller Martini – „VAREO geniálny stroj“


Spoločnosť Müller Martini predvádzala stroj Vareo, ktorý s mechanickým výkonom až 1350 taktov za hodinu ponúka maximálnu flexibilitu. V Lucerne spolu s partnermi Hunkeler, Heidelberg, ATS a Polar vo flexibilnej zostave strojov, sa vyrábala kompletná brožúra. Tá sa skladala z digitálne vytlačeného obsahu (rotačná tlač) a obálky. Následne bola zlepená tavným lepidlom a v poslednom pracovnom kroku sa podrobila konečnému trojstrannému orezu. Na tejto konfigurácii spoločnosť Müller Martini previedla priebežnú kontrolu obsahu a obálky pomocou čiarového kódu. Všetky zúčastnené agregáty používali rovnaký systém čiarového kódu, aby vždy bolo zabezpečené, že sa produkt správne zostaví a zalepí.

Ideálny pre malé náklady

„Vareo je geniálny stroj“, povedal Gottfried Leuenberger, vedúci úseku ďalšieho spracovania tlačovín v tlačiarenskej a vydavateľskej firme W. Gassmann AG v Bielu (Švajčiarsko). „Takéto riešenia sú potrebné, pretože náklady sa stále znižujú. Zvlášť má upútala vynikajúca kvalita konečných produktov“. Aj na Tronda Erika Isaksena, zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Livonia Print v Rize (Lotyšsko), urobil nový stroj Vareo dojem: „Perfektný stroj pre digitálnu tlač – ideálny na malé náklady“.

Pre Samira Grabu, generálneho riaditeľa spoločnosti Société Imprimerie Beta v Ariane (Tunis) je Vareo „optimálnym riešením à-la-carte, pretože je na jednej strane predurčený na malé náklady v digitálnej tlači, na druhej strane ale aj pre segment stredných nákladov z ofsetovej tlače. Za veľmi zaujímavú považujem novú technológiu stroja Vareo – malý, ale šikovný stroj“. Spoločnosť Beta vybavená dvomi linkami na lepenú väzbu Acoro A7 a jednou znášacou drôtošičkou 335 od spoločnosti Müller Martini ešte výhradne tlačí ofsetom. Pre Samira Grabu je ale dôležité, „aby sme sa pripravili na budúcnosť. Preto pre mňa bola výstava Hunkeler Innovationdays vynikajúcou príležitosťou, ako sa informovať, kam smeruje trh a aké riešenia ponúka“.

Linka na lepenú väzbu Vareo je predurčená pre menšie náklady v digitálnej tlači, ale i pre segment stredných nákladov z ofsetovej tlače.

Všestranný pre ofsetovú aj digitálnu tlač

Pritom Samir Graba konštatoval, že všestranný „Vareo“ so svojim vynikajúcim pomerom ceny a výkonnosti využíva svojich predností nielen v digitálnej tlači s najmenšími nákladmi až po 1 exemplár na zákazku, ale i pri stredných nákladov – je to jedno, či ide o brožúry vyrobené ofsetom, či digitálnou tlačou. Vďaka tomu je to ideálny stroj na lepenú väzbu pre knihárstva a tlačiarne, ktoré pracujú s konvenčnými tlačovými postupmi a uvažujú o prestupe do digitálnej tlače – alebo ju už používajú.

Flexibilné vybavenie stroja Vareo umožňuje najrozmanitejšie aplikácie. Fotoknihy, personalizované katalógy, alebo vysoko kvalitné brožúry sa dajú vďaka extrémne krátkym časom prestavby (z A4 na A5 napr. za čas kratší ako jedna minúta) a krátkym výrobným lehotám vyrábať hospodárne. V najkratšej dobe sa tak vyrábajú kvalitné knihy, pričom už prvý exemplár je predajný.

Stroj Presto II Digital ako znášací stroj

Okrem stroja „Vareo“ predviedla spoločnosť Müller Martini na svojom stánku na výstave Hunkeler Innovationdays, ako sa výborne hodí znášacia drôtošička Presto II Digital aj k znášaniu potlačených hárkov. Pritom sa dajú spracovávať produkty natlačené tak digitálne, ako aj ofsetovou tlačou.

Digitálne potlačené hárky sa skladajú na skladacom stroji Stahlfolder TH 56 a na stroji Presto II Digital sa znášajú – predtým než sa hotový knižný blok v tej istej pracovnej sekvencii zviaže lepenou väzbou na lepičke Vareo.

„Pretože sami sa zúčastňujeme po novom v digitálnom úseku“, hovorí Gottfried Leuenberger, „touto témou sa samozrejme intenzívne zaoberám. Naša znášacia drôtošička Primera je pripravená pre digitálnu tlač, takže na výstave sa zvlášť venujem in-line stroju Presto II Digital ako riešeniu ďalšieho spracovávania tlačovín predstavené spoločnosťou Müller Martini. Pretože osobne nepochybujem: budúcnosť je digitálna“. Aj napriek tomu spoločnosť Livonia disponujúca takmer 20 systémami od spoločnosti Müller Martini k ďalšiemu spracovaniu tlačovín (z toho len jeden systém je starší ako päť rokov) neprodukuje malé náklady a minimálny náklad ich zákaziek je 500 exemplárov, bolo pre Tronda Erika Isaksena „zaujímavé vidieť, čo sa na trhu najmenších nákladov deje. Pretože v roku 2015 nie je žiadny iný významný veľtrh, bola výstava Hunkeler Innovationdays výbornou príležitosťou sa porozhliadnuť, aký ďalší vývoj výrobcovia strojov od veľtrhu drupa v roku 2012 vykazujú.“

Jasný smer k menším nákladom

Dlhoročné partnerstvo spája so spoločnosťou Müller Martini na základe troch niťošičiek Ventura, dvoch liniek na lepenú väzbu Acoro A5, knihárskej linky Diamant a jednej znášacej drôtošičky 335 aj spoločnosť ABC Press v Eppindust. Teraz chce juhoafrický podnik vstúpiť do digitálnej tlače. „Pretože trend ide aj u nás“, hovorí Roger Gladwell, vedúci úseku Computer-to-Plate, „jasný smerom k nižším nákladom a k väčšiemu počtu opakovaných zákaziek. Preto bolo pre nás obzvlášť zaujímavé vidieť v Lucerne na živo, aké riešenia k ďalšiemu spracovaniu tlačovín spoločnosť Müller Martini ponúka.“

V digitálnej tlači je už dlhšie činná spoločnosť Mail Ordner Solutions India PVT. Ltd. v indickom Bombaji. „Špecializujeme sa na Direct Mailing“, hovorí riaditeľ Prithviraj M. Desai, „ale príležitostne produkujeme aj knihy. Na stánku Müller Martini bolo vidieť, technológie digitálnej výroby časopisov a kníh a ich smerovanie“.

Zdroj TS: Muller Martini AG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo