Valná hromada společnosti Koenig & Bauer AG (KBA).

Würzburg. Vedle objasňování čísel podniku za hospodářský rok 2015 a první čtvrtletí 2016 se vyznačovala 91. valná hromada společnosti Koenig & Bauer AG (KBA) ve Vogel Convention Centeru (VCC) ve Würzburgu, vedená předsedou dozorčí rady, Dr. Martinem Hoyosem,  pozitivními výsledky Fit@All-Programmu ukončeného na konci roku 2015 a zaměřením výrobce tiskařských strojů na růstové trhy. Dalšími body programu bylo schválení činnosti představenstva a dozorčí rady, vytvoření schváleného kapitálu a volba členů dozorčí rady.

Nové zaměření vytvoří dostatečný prostor pro jednání

Ve své řeči před akcionáři zdůraznil předseda představenstva pozitivní výsledky provedené restrukturalizace. Claus Bolza-Schünemann: „Otočili jsme mnoho kamenů. O to více nás těší, že firma KBA zůstala v této přelomové fázi stabilní a my jsme v přelomovém roce 2015 překonali předpokládanou EBT marži 2 % téměř o polovinu. To, že se podařilo realizovat tento obsáhlý program bez významného oslabení finanční síly, vytváří manévrovací prostor do budoucna.“

Učni opět na palubě

Na konci března 2016 pracovalo v podnicích skupiny KBA bez učňů, praktikantů, uvolněných zaměstnanců a pracovníků v předdůchodovém věku ještě 4.714 zaměstnanců. Tím je rozsáhlá úprava personálu posledních let do velké míry ukončena. Bolza-Schünemann: „Ve velkých závodech existují vzhledem k vysokému vytížení úzká místa v oblasti personálu ve výrobě a montáži. Po letech jsme opět převzali řadu mladých odborných pracovníků po vyučení do pevného pracovního poměru. Ze stejného důvodu jsme si v roce 2015 ponechali i na podnik naší velikosti relativně vysoký podíl učňů ve výši 7 % z personálu.“

Razantní vzestup kurzu, ale ještě žádné dividendy

Burza ocenila důslednou realizaci nového zaměření a z toho vyplývající pozitivní vývoj výnosu. Kurz akcie KBA se do konce roku 2015 více než ztrojnásobil na téměř 33 € a mezitím dále vzrostl. Bolza-Schünemann řekl k akcionářům: „To je i ve Váš prospěch. Bohužel Vám dnes ještě nemůžeme, i přes řádný koncernový výsledek, vzhledem k bilanční ztrátě z předchozích let, která ještě nebyla u společnosti Koenig & Bauer AG kompenzována ročními přebytky, navrhnout vyplacení dividend za hospodářský rok 2015.“

KBA_F2_29671-136_g
Pozitivní výhledy do roku 2016

Vzhledem i k nadále dobré situaci v zakázkách vstupuje skupina KBA do příštích měsíců s optimismem. K tomu říká šéf KBA: „Doufáme, že světové hospodářské rámcové podmínky zůstanou pro náš obchod přiměřeně stabilní a budeme tak moci usilovat pro rok 2016 o nárůst obratu na téměř 1,1 miliardu € s EBT výnosem mezi 3 a 4 %.“ V současnosti chce výrobce tiskařských strojů zvýšit výsledek před zdaněním (EBT) na 4 – 6 % obratu.

Šance růstu v digitálním tisku a potisku obalů

Po restrukturalizaci se představenstvo zaměřuje ve zvýšené míře na generování růstu. Dobré šance proto vidí v růstových trzích – digitálním tisku a potisku obalů. Již dnes připadá v koncernu okolo 70 % obchodu s novými stroji na firmy vyrábějící obaly. Okolo 20 % obratu dosahuje skupina v tisku bankovek a pouze jen 10 % v mediálních oblastech jako je tisk knih, časopisů a novin.

V přímém potisku kartonáže, plechu a tisku na sklo je výrobce tiskařských strojů se svými obchodními jednotkami KBA-Sheetfed, KBA-MetalPrint a KBA-Kammann jedničkou na mezinárodních trzích. Pozici ve flexibilním potisku obalů a v průmyslové technice značení lze přitom dále budovat. Na tyto trhy se soustředí firmy KBA Flexotecnica a KBA Metronic. Pro obaly z vlnité lepenky staví KBA Digital & Web ve Würzburgu z pověření partnera HP Inc. v současnosti celosvětově největší inkjet kotoučový stroj s šířkou pásu materiálu 2,8 m.

Dalším příkladem pro aplikace zaměřené na budoucnost je digitální tisk dekorů, pro který společnost KBA vyrábí až 2,25 m široká inkjet zařízení.

Nová dozorčí rada

Prof. Dr.-Ing. Horst Peter Wölfel, bývalý děkan katedry dynamiky strojů na Technické univerzitě v Darmstadtu a úspěšný podnikatel, vystoupil jako zástupce vlastníků podílů z důvodu dosažení hranice důchodového věku po 29 letech z dozorčí rady. Za jeho nástupce zvolilo shromáždění akcionářů Dr. Andrease Pleßkeho do kontrolního grémia. Dr. Pleßke významnou měrou doprovázel jako Chief Restructuring Officer (CRO) v představenstvu mateřské společnosti od května 2014 až do svého plánovaného odchodu na konci dubna 2016 úspěšnou realizaci programu restrukturalizace Fit@All a dovedl ho s velkým mistrovstvím k úspěchu. Matthias Hatschek, podnikatel ze St. Martina v Rakousku, který náleží k dozorčí radě jako zástupce akcionářů od roku 2006, byl zvolen do grémia na dalších pět let.

Zaměstnanci nově zvolili v dubnu 2016 šest svých zástupců v dozorčí radě. Se dvěma ženami ze šesti členů v dozorčí radě reprezentující kapitál a zaměstnance splňuje částečně nově vytvořená dozorčí rada společnosti Koenig & Bauer AG 30% podíl žen požadovaný zákonem.

Akcionáři souhlasili valnou většinou se všemi k hlasování určenými body programu s výjimkou vytvoření nového schváleného kapitálu.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo