Recyklácia spotrebiteľských nápojových kartónov.

Jedno z hlavných európskych recyklačných stredísk pre nápojové obaly spúšťa prevádzku, podporovanú spoločnosťami Stora Enso a Tetra Pak.

• Najmodernejšia linka v poľskom výrobnom závode Stora Enso strojnásobí ročnú kapacitu recyklácie nápojových obalov v krajine
• Potenciál recyklovať celý objem nápojových obalov predaných v Poľsku a ďalšie objemy zo strednej a východnej Európy
• Premenou použitých papierových obalov na nové papierové obalové materiály linka udržiava kvalitné zdroje v obehu, čím sa znižuje používanie pôvodného obsahu

Nová recyklačná linka je spoločnou investíciou spoločností Stora Enso a Tetra Pak vo výške približne 29 miliónov EUR.

Stora Enso investovala približne 17 miliónov EUR a Tetra Pak spolu s českou spoločnosťou Plastigram Industries investovali celkovo približne 12 miliónov EUR do výstavby novej linky na rozvlákňovanie, ktorá bude zhodnocovať kartónové vlákna.
Linka má potenciál strojnásobiť ročnú kapacitu recyklácie nápojových kartónov v krajine – z 25 000 na 75 000 ton – a poskytuje priestor na absorbovanie celého objemu nápojových obalov predaných v Poľsku, ako aj ďalších objemov zo susedných krajín, a to: Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Lotyšsko, Estónsko a Litva.

Tetra Pak and Stora Enso
Recyklácia spotrebiteľských nápojových obalov.

Najmodernejšia linka na rozvlákňovanie v závode Stora Enso v Ostrołęke v Poľsku sa zaoberá výlučne separáciou materiálu z nápojových obalov/kartónov, oddeľovaním vlákien z polymérov a hliníka. Vlákna sa potom recyklujú na kartónové materiály, čo účinne prispieva k cirkulácii materiálu premenou použitých papierových obalov na nové obalové materiály na papierovej báze. Toto nové zariadenie na recykláciu papiera dopĺňa česká spoločnosť Plastigram Industries, ktorá spolu s Tetra Pak industrializuje riešenie recyklácie polyAl do nových produktov.
Poznámka: Nevláknová zložka kartónových obalov je známa ako polyAl, ktorý označuje vrstvy polyolefínov a hliníka, ktoré sa používajú ako bariéra proti kyslíku a vlhkosti na ochranu obsahu potravín v aseptických kartónových obaloch.

|Tetra Pak a Stora Enso|
Spolupráca Tetra Pak so Stora Enso sa pretavila do jedného z najväčších recyklačných centier pre nápojové obaly v Európe. Je to tiež vynikajúci príklad toho, ako systémové a kolektívne opatrenia môžu pomôcť udržať kvalitné obnoviteľné materiály, ako sú papierové vlákna, v slučke. Ako súčasť Aliancie pre nápojové obaly a životné prostredie (ACE) obe spoločnosti podporujú ambíciu odvetvia zvýšiť v EÚ do roku 2030 mieru recyklácie nápojových obalov na 90 % a mieru recyklácie na 70 %.

Nové moderné riešenie predstavuje významný prírastok k európskej recyklačnej kapacite a konkrétny krok vpred v cirkulárnosti spotrebiteľského balenia. Nová linka je nastavená tak, aby urýchlila recykláciu nápojových obalov v celej strednej a východnej Európe, čo signalizuje ochotu priemyslu nápojových kartónov podporovať ciele cirkulárnosti navrhovaného nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) a ukazuje kľúčovú úlohu recyklácie a pomoc pri ekologickom prechode sektora balenia potravín. Obalový priemysel už investoval približne 200 miliónov EUR do zvýšenia kapacity na recykláciu nápojových kartónov v EÚ a plánuje investovať ďalších 120 miliónov EUR do roku 2027.

Zdroj: Stora Enso

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo