Tlačiareň EFI VUTEk GS3250LX

Výrobcovia vysoko produkčných veľkoformátových tlačiarní prinášajú každým rokom rad zlepšení v jestvujúcich tlačových technológiách, či už ide o ich funkčnosť, technické parametre alebo vlastnosti atramentu. Spoločnosť Efi ročne investuje až 20% zo svojho obratu späť do vývoja. Aj vďaka tomu ako prvý výrobca špičkových tlačových technológií, ponúka Efi producentom tlače unikátnu technológiu UV LED vytvrdzovania atramentu.

UV LED tlačová technológia od Efi … o krok ďalej

Táto technológia prináša užívateľovi výrazné úspory a navyše celkový dopad na životné prostredie je veľmi pozitívne. Zníženie spotreby elektrickej energie až o 30%, žiadne VOC (prchavé) látky, záruka na UV LED lampy 3 roky a tlač na recyklovateľné materiály bez rizika zvlnenia patria medzi základný výpočet prednosti tejto technológie. Unikátnosť technológie spočíva v spôsobe vytvrdzovania atramentov za pomoci UV LED žiarenia, tzv. studeného svetla. Pritom nedochádza ku zníženiu mechanickej odolnosti farby (atramentu) a reálnej produkčnej rýchlosti tlače. Vytvrdzovanie je dostatočné i pri maximálnych rýchlostiach tlače 223 m2/hod, rovnako ako pri modeloch s bežným vytvrdzovaním UV Mercury výbojkami.

V poslednej dobe narastajú požiadavky trhu na potlač polypropylénu (skratka PP alebo POP) , kartónov a recyklovateľných materiálov a to z ekonomických aj ekologických dôvodov. Tieto doskové materiály sú tenšie a v mnohých prípadoch citlivé na UV žiarenie, ktoré produkuje teplo. Pri tlači tak dochádza k ich zvlneniu.

Vďaka novej UV LED technológii je riziko zachytenia tlačovej hlavy o materiál naopak minimalizované. Znižuje sa stratovosť a dochádza k úspore nákladov na materiál pri produkcii. Vytvrdené farby (atramenty) sú navyše veľmi pružné, vhodné k plastickému tvarovaniu a tiež k potlači ďalších netypických materiálov s možnosťou využitia v dizajne interiérov a nábytkárskom priemysle. Možnosť kvalitnej potlači ľahkých a tenkých materiálov spolu prinášajú i úsporu nákladov na dopravu materiálu do produkcie a následne do miesta inštalácie.


Tlačiarne vybavené technológiou UV LED prinášajú výrazne vyššiu stabilitu produkcie. Vytvrdzovanie atramentov je konštantné. Odpadá výmena UV výbojok po 1 000 – 1 500 prevádzkových hodinách a nutná regulácia intenzity žiarenia v priebehu ich životnosti. Pri opakujúcich sa zákazkách napr. za 2-3 roky, je tak možné garantovať zadávateľovi rovnaký farebný výstup ako pri minulých zákazkách. Po zapnutí je tlačiareň pripravená k okamžitej prevádzke. Odpadajú časové straty pre ohrev a chladenie UV lámp. Tlačiareň počas tlače nie je vystavená pôsobeniu tepla, vykazuje tak vyššiu stabilitu a predpokladaná životnosť jednotlivých súčastí tlačiarni je dlhšia.

V súčasnej dobe má spoločnosť Efi s uvedenou UV LED technológiou vo svojej ponuke tri modely hybridný efi VUTEk GS2000Lx, efi VUTEk GS3250Lx, efi VUTEk HS100 a jeden rolový efi VUTEk GS3250LXr.

Autorizovaným distribútorom a servisným strediskom spoločnosti Efi pre Českú republiku a Slovensko je spoločnosť COMIMPEX PRINT s.r.o.

Zdroj: M.I.P.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo