Veľtrh obalov, technológií a výrobných procesov Fachpack.

Veľtrh obalov, technológií a výrobných procesov Fachpack bol tri dni ohňostrojom inovácií a inšpirácií pre obalový priemysel. Radosť z osobných stretnutí so zákazníkmi a obchodnými partnermi bolo cítiť vo všetkých výstavných halách.

Približne 24 000 návštevníkov využilo príležitosť nájsť odpovede na svoje odborné otázky týkajúce sa obalov od 788 vystavovateľov z 33 krajín. Každý tretí návštevník cestoval do Norimbergu zo zahraničia.

Prístup na veľtrh pri vchodoch s elektronickým lístkom a potvrdením o zdravotnom stave bol nekomplikovaný a rýchly. Hygienické opatrenia boli účinné; vystavovatelia aj návštevníci dodržali príslušné predpisy.

Veľtrh Fachpack prezentoval široký sortiment produktov v reťazci baliacich procesov: od obalových materiálov a baliacich strojov, cez tlač a konečnú úpravu obalov až po logistické systémy a služby.

41 percent vystavovateľov a zhruba každý tretí návštevník pochádzal zo zahraničia, predovšetkým z Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Holandska, Turecka, Českej republiky, Poľska, Francúzska a Belgicka. Medzi vystavovateľmi figurovalo niekoľko slovenských firiem.

FachPack 2021
FachPack 2021

Záujem bol aj o podporný program. 101 špecializovaných prezentácií vo fórach Packbox, Techbox a Innovationbox sledovalo približne 9 500 divákov.

Návštevníci oceňujú Fachpack ako odborný veľtrh

Nikto vopred nevedel, aké to bude a koľko návštevníkov skutočne príde do Norimbergu v tomto mimoriadnom roku Covid-19 pandémie. To, že ich nakoniec bolo toľko, prekvapilo nielen vystavovateľov, ale aj organizátorov veľtrhov. To ukazuje, že aj napriek všetkým digitálnym možnostiam neexistuje žiadna náhrada za živé podujatie.

Vystavovatelia ocenili predovšetkým vysokú kvalitu odborného publika. Potvrdzujú to výsledky návštevníckeho prieskumu nezávislého inštitútu: približne 90 percent odborných návštevníkov uviedlo, že sa podieľajú na rozhodovaní o nákupe a obstarávaní vo svojej spoločnosti. Asi dve tretiny odborných návštevníkov majú manažérsku pozíciu a viac ako jeden z piatich je v predstavenstve spoločnosti.

Ďalší Fachpack sa uskutoční od 27. do 29. septembra 2022 na norimberskom výstavisku (NürnbergMesse).

Pripravil: František Martančík
Zdroj: FachPack

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo