Město Opava jako centrum Slezska v České republice je s téměř 60 tisíci obyvateli důležitým průmyslovým střediskem. Tiskárny se sídlem v Opavě patří k významným polygrafickým podnikům nejen v rámci Česka. Model Obaly je součástí švýcarské skupiny Model a v Opavě je největší polygrafickou a obalářskou firmou. Její výrobní kapacitu v ofsetovém tisku tvoří archové stroje KBA.

Model Obaly Opava je v Česku lídrem vysoce kvalitního packagingu

Schopnost společnosti Model Obaly Opava nabízet na českém i evropském trhu obaly ve špičkové kvalitě byla nedávno ještě víc posílena instalací nového tiskového stroje KBA Rapida 106-8+L+T+T+1. Stroj je svojí konfigurací a výbavou unikátní nejen v Česku, ale prakticky i v celosvětovém měřítku. Základ konfigurace tvoří osm tiskových věží, lakovací jednotka, dvě sušicí věže a další tisková jednotka. Stroj je vybaven nadstavbou Vinfoil Infigo pro studenou ražbu. Konfigurace Rapidy 106 je skutečně ojedinělá i v rámci strojů KBA ve formátu B1, které byly doposud vyexpedovány ze závodu KBA v Radebeulu.


Obr. Nová Rapida 106 u společnosti Model Obaly je vybavena četnými automatizačními a nadstandardními prvky. V pozadí nadstavba studené ražby s fólií.

Obaly v nejvyšší kvalitě

Model Obaly v Opavě je tiskárna známá výrobou obalů v nejvyšší kvalitě a právě v tomto segmentu trhu je kapacita nové Rapidy 106 nejvíc využita. Poslední tiskový agregát slouží především k finálnímu in-line zušlechtění tiskovým lakem. Nová Rapida 106 tiskárně umožňuje oslovovat výrobce nejluxusnějších obalů, k jejichž tisku zdaleka nestačí standardní konfigurace. Rapida 106 firmě přinesla rozšíření sortimentu. Zároveň se posiluje výrobní kapacita ve formátu B1. Kromě luxusních skládaných obalů se Model Obaly Opava zabývá i potiskem plastů. Nová Rapida 106 je vybavena i pro tisk na flexibilní nesavé materiály.

„O tiskovém stroji ve formátu B1 v takto nadstandardní konfiguraci uvažovalo vedení společnosti Model Obaly v Opavě už poměrně dlouho,“ uvedl pan Jiří Matýsek, vedoucí manažer úseku výroby hladkých a kašírovaných skládaček. Kontrakt se společností KBA byl podepsán v létě 2011 a stroj byl nainstalován na počátku roku 2012. Vysoce nadstandardní konfiguraci a výbavu stroje charakterizuje už jeho úplný název KBA Rapida 106 SIS SPC-8+L+T+T+1 CX FO FAPC ALV2 675. Složení tiskového stroje v Model Obaly v Opavě prokazuje flexibilitu konstrukčních a technologických řešení KBA, která se dokáží přizpůsobit těm nejnáročnějším požadavkům zákazníka.


obr. Jiří Matýsek (uprostřed), technický vedoucí společnosti Model Obaly, tým tiskařů a Hynek Grebeň (vlevo), ředitel prodeje a servisu společnosti KBA-CEE, se těší z podařené instalace stroje Rapida 106

KBA Rapida 106 v super výbavě

Tiskaři v Model Obaly v Opavě mají k dispozici systém DriveTronic SIS (Sensoric Infeed System), který je založen na beználožkovém nakládání archů. Obsluha stroje využívá plně automatickou výměnu tiskových desek FAPC. Systém SPC (Simultaneous Plate Change) umožňuje souběžnou výměnu tiskových forem na všech tiskových jednotkách. Provedení CX je určeno pro potisk kartonu až do tloušťky archu 1,2 mm. Součástí konfigurace je vykladač s prodloužením ALV2 na 2400 mm. Pro zvýšení kapacity nakladače i vykladače byl stroj nainstalován na podstavci o výšce 675 mm. Součástí výbavy je také systém KBA DriveTronic Plate Ident, jenž kontroluje, zdali jsou správné tiskové desky nasazeny na odpovídajících formových cylindrech, zároveň však také na bázi registračních značek na tiskové desce automaticky seřídí soutisk.


Obr. Ve velínu stroje kontroluje Jiří Matýsek kvalitu náročné zakázky

Jako jeden z prvních tiskových strojů nainstalovaných v České republice je nová Rapida 106 v tiskárně Model Obaly v Opavě vybavena nadstavbou pro in-line aplikaci studené ražby s fólií. Systém je umístěn nad druhou tiskovou věží a svojí konstrukcí a provedením se liší od konkurenčních řešení. Výbavu stroje pro aplikaci fólie za studena lze bez váhání označit za unikátní. Příslušná nadstavba Vinfoil Infigo SF 110 GF WS MFU má ve výbavě také automatickou výměnu fólií, dvě obracecí tyče pro dělení fóliového pásu a hlavně je v provedení MFU (Multiple Foil Use), které využívá dvojnásobné zpětné vedení dráhy fólie. Provedení MFU šetří až 88 % fólie. Při výběru dodavatele byla jednou z podmínek úspora fólie na danou zakázku. V praxi se prokazuje úspornost řešení, které nabídla společnost KBA. Systém Vinfoil Infigo SF 110 v nadstandardním provedení zajišťuje, že se fólie nemusí odvíjet v celé šířce role, ani po celém obvodu válce. Fólie může být v závislosti na motivu použita několikrát.

Průběh tisku je pod kontrolou kamerového inspekčního systému QualiTronic, který porovnává naskenovaný obraz s výchozí předlohou a v případě odchylek ve vybarvení provádí automatické doladění barevníků. Součástí výbavy tiskového stroje je automatický systém logistiky včetně přísunu palety do nakladače a výjezdu potištěného stohu z vykladače. Nakladač i vykladač jsou nainstalovány v provedení automatického non-stopu. Maximální produkční výkon stroje v nadstandardní konfiguraci nainstalovaného v Model Obaly Opava dosahuje 15 000 archů za hodinu, a to jak bez aplikace fólie za studena, tak i s ní.

Konfigurace nové Rapidy 106 umožňuje nanesení lepidla na první tiskové jednotce. Na druhé věži probíhá aplikace fólie a následuje šest tiskových jednotek pro tisk barev. Lakovací jednotka umožňuje polakovat archy disperzním nebo UV lakem. Po průchodu dvěma sušicími věžemi může in-line zpracování pokračovat dalším zušlechtěním tiskovým lakem. Finishing potom probíhá v prodlouženém vykladači pomocí teplovzdušného, IR i UV sušení. Hybridní konfigurace umožňuje tisk klasickými i UV barvami. Za každým tiskovým agregátem je umístěn sušicí modul s možností aplikace zářiče s výkonem až 200W/cm. Systém sušení je značně variabilní. UV lampy lze měnit podle charakteru zakázky a je dokonce možné přemístit i potřebný sušicí modul z prodlouženého vykladače za vybranou tiskovou věž. Sušicí kazety lze tedy střídat v podstatě libovolně.

Společnost Model Obaly Opava plně respektuje ekologické standardy polygrafické výroby. Důležitým příspěvkem k péči o pracovní a životní prostředí je v případě nové Rapidy 106 skutečnost, že se díky modernizovaným pomocným agregátům snížila hlučnost i tepelná zátěž příslušné tiskové haly. Ke snížení hluku přispělo i odhlučnění nakládací hlavy a náhrada veškerých kompresorů a vývěv systémem PIAB.


obr. Na nakladači s plně automatickou logistikou stohování lze dobře rozpoznat zvýšení stroje

Pět archových strojů KBA

Společnost Model Obaly v Opavě je dlouhodobým uživatelem tiskových strojů KBA. Nyní disponuje v úseku ofsetového tisku pěti stroji ve formátech B0, B1 a B2. Ve formátu B0 provozuje dva tiskové stroje Rapida 142, oba v konfiguraci šesti tiskových věží a lakovací jednotky. Novější Rapida 142-6+L je uzpůsobena pro hybridní využití při tisku UV i klasickými barvami. Ve formátu B1 se tiskne na starší Rapidě 104-5+L a na nejnovější Rapidě 106-8+L+1. Pro tisk malých sérií obalů se používá v formátu B2 Rapida 74 G-5+LTTL ALV. Tento stroj, který tiskne bezvodým ofsetem, byl v Model Obaly Opava nainstalován jako první v České republice. Nejen jím tiskárna dokazuje, že se orientuje na špičkové nové technologie. Kromě ofsetového tisku v úseku výroby hladkých a kašírovaných skládaček Model Obaly v Opavě využívá v dalších výrobních halách také stroje a technologie pro flexotisk a digitální tisk.

„Těžiště ve využití nového tiskového stroje KBA Rapida 106 tkví v produkci obalů pro nejnáročnější segment trhu. Tiskárna může nyní zákazníkům nabízet nové technologie a špičkové produkty, a tím získává další výhodu na vysoce konkurenčním trhu. Kromě investic do nového stroje naše společnost řeší i další zlepšení nabídky svých služeb pro zákazníky. Buduje inovační centrum, v němž bude pracovat několik konstruktérů obalů. Nebudou se zabývat rutinními zakázkami, jejich úkolem bude příprava nových konstrukcí obalů. Centrum bude spolupracovat s vysokými školami i špičkovými designéry,“ konstatoval pan Jiří Matýsek.

Zdroj KBA: Článok bol prebraný v pôvodnom znení.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo