Viac ako 150 tisíc návštevníkov z rôznych segmentov výrobného priemyslu si pozrelo udalosť, ktorá sa konala od 29. mája do 1. júna na milánskom výstavisku Fiera Milano v Taliansku.

Pod jednou strechou sa po prvýkrát konal veľtrh, ktorý spojil viacero malých veľtrhov: PLAST, veľtrh pre plastikársky a gumárenský priemysel; IPACK-IMA, pre technológie spracovania a balenia; MEAT-TECH, špecializovaný na spracovanie a balenie mäsa; PRINT4ALL, nový formát určený pre komerčný a priemyselný tlačový priemysel; INTRALOGISTICAITALIA, orientovaný na inovatívne riešenia a integrované systémy pre priemyselnú manipuláciu, správu skladov, skladovanie materiálov a logistiku.

Fiera Milano
Formát veľtrhu navrhnutý a realizovaný organizátorom Fiera Milano, v spolupráci s odvetvovými združeniami vyslal silnú správu talianskemu aj medzinárodnému výrobnému priemyslu.

„Kombinovanie menších veľtrhov a výstav v logike dodávateľského reťazca nielenže funguje, ale pôsobí aj ako multiplikátor príležitostí, čím podporuje konkurencieschopnosť podnikov na čoraz globálnom trhu.“

Podujatie odhalilo, ako sa hlavné odvetvové trendy neustále vyvíjajú a ako jednotlivé sektory čoraz viac medzi sebou i s ostatnými hráčmi komunikujú vo výrobnom reťazci.

Veľtrh ponúkol viacúrovňový pohľad na svetový trh s priemyselnými strojmi, čo umožnilo predstaviť aj špičku talianskych výrobcov: v priemere talianske spoločnosti vyvážajú 70 % strojov, ktoré vyrábajú, pričom tieto výrobky smerujú na trhy do celého sveta.

Vďaka prepojeným technológiám inšpirovanými paradigmom Industry 4.0, robotmi a špičkovou automatizáciou, systémami rozšírenej reality a digitálnych výrobných liniek, sa výstava zamerala aj na udržateľnosť, bezpečnosť procesov a výrobkov a tiež na dôležitosť vzdelávania. V skutočnosti sa popri inovatívnych systémoch objavila potreba dobre pripravených profesionálnych údajov, pričom sa otvára téma, ako digitalizácia prispeje k vytváraniu nových vysokokvalifikovaných profesií.

PRINT4ALL prezentoval tlačový priemysel

PRINT4ALL bol tiež o analýze trhu, pochopení jeho potrieb a zvažovaní jeho trendov. Organizátor prostredníctvom výskumnej spoločnosti KeypointIntelligence-Infotrends zrealizoval medzinárodný prieskum medzi dodávateľmi tlačových služieb. Jeho cieľom bolo získať a poskytnúť stále aktuálnejšie informácie a užitočný nástroj na pochopenie trendov na trhu a potrieb profesionálov. Získané výsledky a údaje, by mohli poskytnúť výrobcom ďalší nástroj na pochopenie skutočných technologických a komunikačných potrieb svojich zákazníkov, aby navrhli vhodné riešenia pre každého.

Na tlačovej konferencii konanej v čase veľtrhu boli zverejnené výsledky. Následne uvádzame niektoré podstatné informácie o komerčnej tlači a odvetví Sign & Display, ktoré určite záujmu aj našich tlačiarov a ostatných podnikajúcich v segmente tlače a reklamy.

Hlavným posolstvom je, že digitálna tlač predstavuje stále dôležitejší strategický nástroj pre väčšinu tlačiarní v týchto dvoch segmentoch trhu. Nástroj, ktorý sa často dopĺňa k tradičnej tlači a ktorý je pre európske polygrafické spoločnosti mimoriadne dôležitý.

Celkovo 315 komerčných tlačiarní odpovedalo na prieskum, z ktorých prevažná väčšina podniká v Taliansku. Z hľadiska veľkosti je vzorka respondentov reprezentatívna pre celý komerčný segment tlače: 53 % malo obrat menej ako 1 milión eur, 33 % obrat od 1 do 9,9 miliónov eur a 14 % obrat rovný na alebo nad 10 miliónov eur. Vzorka je tiež reprezentatívna z hľadiska aplikácie. Reklamná tlač tvorí najväčší podiel (41 %), ktorý zahŕňa brožúry, reklamu, katalógy a podobne, potom nasleduje vydavateľská tlač (21 %), ktorá zahŕňa knihy, časopisy, vestníky a iné podobné médiá. Segment obalov a etikiet predstavuje 13 % opýtaných, pričom táto skupina pozostáva z výrobcov obalov a etikiet.

Obalový priemysel v Európe je veľmi sledovaný komerčnými tlačiarňami, pretože predstavuje kategóriu, ktorá zažíva nepretržitý rast a nikdy nebude nahradená elektronickými médiami. „Ostatné“ kategórie (14 %) tvoria rôzne druhy tlačených materiálov, napr. tapety a iné dekoratívne materiály, ako aj „tlačenú elektroniku“.

PRINT4ALL
Komerčné tlačiarne, ktoré sa zúčastnili prieskumu, používajú predovšetkým ofsetové stroje a iné konvenčné tlačiarenské technológie. To by nemalo byť prekvapením vzhľadom na historickú úlohu analógovej tlače spolu s dynamizáciou mnohých dodávateľov tradičných technológií. To znamená, že úloha digitálnej tlače sa nemá podceňovať vzhľadom na to, že predstavuje rastúci sektor a často sa používa na doplnenie analógových strojov.
Rozhovory vedené s firmami odhadujú, že v súčasnosti sa tvorí 44 % ich obratu ofsetovou tlačou, po ktorej nasleduje digitálna tlač s 28 %. Podľa predpokladov tie isté spoločnosti očakávajú, že obrat vytvorený ofsetovými strojmi po dvoch rokoch klesne na 41  %. Pokles bude v prospech digitálnej tlače, čím podiel digitálu narastie na 31 %.

Podľa respondentov a na základe stoviek uskutočnených rozhovorov prieskum jasne odhaľuje, že digitálna tlač zohráva dôležitú úlohu pre komerčné tlačiarne a tlačiarne Sign & Display. Digitálna tlač často v symbióze s tradičnými tlačiarenskými strojmi vykazuje vynikajúce výsledky a vyhliadky na budúci rast.

Všetci, ktorí používajú tlačové technológie na výrobu a tí, ktorí ponúkajú propagačné a kreatívne riešenia prostredníctvom tlače pre svojich zákazníkov – musia byť pripravení čeliť zmenám vo svete, v ktorom inovácie a rastúca digitalizácia menia smerovanie podnikania, a zároveň znamenajú revolúciu priemyselnej výroby.

Spracoval: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo