Nový prieskum, ktorý si zadala spoločnosť Ricoh, odhalil, že nové tlačové technológie môžu zásadne ovplyvniť európsky zdravotnícky systém, od uvoľnenia rozpočtových tlakov až po individualizovaný prístup k starostlivosti o chronicky chorých.

Podľa výsledkov výskumu sa 68% profesionálnych zdravotníkov domnieva, že nové tlačové technológie majú potenciál pre prevratné zmeny v sektore zdravotníctva.. Okrem pokrokovej výroby protetických náhrad na mieru alebo výroby liekov na objednávku 74% odborníkov v zdravotníctve už dnes využíva nové tlačové technológie, čo vedie k zvýšeniu miery presnej diagnostiky a k zníženiu úmrtnosti. Navyše 51% respondentov tvrdí, že aplikácia nových tlačových technológií pre rýchlejšiu výrobu implantátov pacientom na mieru, ako sú kostné alebo zubné štepy, výrazne znižuje dobu nutnú pre hospitalizáciu a súčasne je rozhodujúca pre skrátenie doby rekonvalescencie.

Stephen Palmer, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Czech Republic a Slovakia, komentuje:

„Už čoskoro sa ukáže, že využívanie inovatívnych tlačových technológií je pre zdravotnícke systémy nutnosťou, aby so zadaním „za menej robiť viac“ mohli aj naďalej poskytovať vysoko kvalitnú starostlivosť. Nové technológie, ako je 3D tlač orgánov z gélu na vodnej báze, už dnes prinášajú chirurgom možnosť učiť sa ešte pred samotnou operáciou. Tlač liekov, vrstvu za vrstvou, cielených na konkrétne ochorenie, sa môže o chvíľu stať realitou.“

So zvyšujúcou sa dĺžkou života a významným nárastom výskytu chronických chorôb naprieč Európou, sa liečba stáva zložitejšou, pretože ochorenia pacientov trápia dlhšiu časť ich života. V reakcii na to 65% respondentov z radov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti používa nové tlačové technológie na prípravu materiálov podľa rôznych individuálnych potrieb pacientov, a to aj pre starších pacientov alebo pacientov vo vzdialených lokalitách. 46% profesionálnych zdravotníkov dokonca uvádza, že bez investícií do 3D tlače sa do piatich rokov začnú stretávať s ťažkosťami pri uspokojovaní potrieb pacientov.

„Výhody pre zdravotnícke zariadenia nevyplývajú iba z využívania pokrokových, špičkových inovácií v oblasti tlačových technológií. Zdravotníctvo je sektor nesmierne zaťažený administratívou. Prechodom na digitálne systémy môžu zdravotníci podstatne skrátiť a ušetriť čas, ktorý venujú administratívnej práci, znížiť náklady a zvýšiť zabezpečenie dát,“ dodáva Palmer.

Zdroj: RICOH

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo