Na trhu obľúbené farebné papiere "Maestro" - výrobca MONDI.

Najmenej komplikovaná voľba pre realizáciu grafického návrhu, alebo inej tlačovej úlohy je tlač na biely papier. Toto riešenie do značnej miery dáva dobrú predstavu o tom, akú farebnú reprodukciu po tlači dostaneme. Táto voľba, ale nemusí vždy naplniť našu inšpiráciu a finálny zámer produktu. Naopak použitie farebného papiera môže byť dobrou voľbou ako vytvoriť zaujímavý projekt a výsledný produkt. Potlač farebného papiera ofsetom, prináša aj určité obmedzenia.

Tlač na farebný papier

Niekoľko užitočných informácií:
V prípade, že sa rozhodnete pustiť do neznámych vôd a rozhodnete sa pre tlač vášho projektu použiť farebný papier (vo väčšine prípadov to bude nenatieraný papier), mali by ste predvídať a akceptovať zmeny, ktoré môžu ovplyvniť výslednú tlač.

farebny-papier

Čo urobiť, aby výtlačok splnil vaše predstavy?

Hlavne majte na pamäti, že štyri procesné ofsetové farby – CMY a K – sú transparentné. Z tohto dôvodu farba substrátu (farebný papier) vždy ovplyvní a zmení farebnosť tlačovej farby a tým aj celkový vzhľad farebnej reprodukcie.

Obrázky tlačené napríklad na krémovom papieri, budú vyvolávať teplejší pocit, pretože v substráte papiera prevažuje žltý odtieň, alebo farebné obrázky vytlačené na modrom papieri budú mať menší kontrast a môžu pôsobiť šedivo. Okrem toho, čím je tmavšia farba papiera, tým viac bude mať vplyv na výslednú farebnosť obrazu.

V prípade, že sa bude tlač realizovať ofsetom na nenatieraný farebný papier, je potrebné rátať aj s nárastom tlačového bodu, pretože tlačová farba má tendenciu presakovať do papierových vlákien viac ako pri natieraných papieroch.

Dá sa predvídať a kontrolovať výsledok tlače?

Pri potlači farebných papierov správa farieb a zaužívané štandardy nefungujú. Cieľom použitia farebných papierov je hlavne upútať vizuálne. V tlačovom procese sa nedá dosiahnuť optimálna reprodukcia farieb, preto je potrebné už pri realizácii projektu s tým rátať! Je to určitý kompromis, ktorý je potrebné zvážiť a venovať mu patričnú pozornosť.

Ideálne pre vašu predstavivosť je získať od dodávateľa papiera „potlačené“ vzorky farebného papiera. V prípade, že neuspejete, tak využite možnosť a dohodnite sa s ofsetovou tlačiarňou, aby pridala vzorky vašich farebných papierov na koniec podobnej tlačenej zákazky (tlač na biely nenatieraný papier). To vám pomôže získať predstavu o tom ako bude vyzerať farebná tlač, a do akej miery budete musieť upraviť napr. pleťové odtiene, alebo iné farebné odtiene.

test_farebny-papier
Podobný, ale oveľa drahší postup je požiadať tlačiareň o „nátlačok na tlačovom stroji“. To znamená pripraviť vlastné kontrolné dáta (dominantné obrázky resp. celé strany), z ktorých tlačiareň vytlačí skúšobné hárky na konkrétny farebný papier. Potom by ste mali na základe vytlačených kontrolných hárkov urobiť úpravu farieb vo vašich elektronických súboroch a následne realizovať finálnu tlač celej zákazky.

Ďalším riešením, hlavne z ekonomického hľadiska, je realizovať „nátlačok formou digitálnej tlače“. Podobne ako pri nátlačku priamo na tlačovom stroji, je možnosť využiť digitálnu technológiu – spravidla suchý toner a vytlačiť z konkrétnych digitálnych súborov na farebný papier kontrolné obrázky, alebo celé farebné strany. Nebude to vyzerať úplne rovnako ako na ofsete, ale vám to dá rozumnú predstavu o tom, čo môžete očakávať.

Ako simulovať farbu papiera v Adobe InDesign?

Keď budete pripravovať projekt, pri ktorom mienite využiť farebný papier, budete potrebovať jednoduchý spôsob simulovania svojho návrhu (dizajn, konštrukciu). Jednou z možností je simulácia farby papiera na monitore. Program Adobe InDesign ponúka, okrem bieleho papiera, aj možnosť simulácie farebného papiera. Simulácia farby papiera na obrazovke je len orientačná a nemá vplyv na finálny výstup dát. Best place to buy cannabis seeds for sale near me USA .

simulacia-papiera

  1. Vyberte Okno> Vzorkovník.
  2. Dvakrát kliknite na farbu papiera v paneli Vzorkovník.
  3. V dialógovom okne Voľby políčka vzorkovníka zadajte hodnotu farby.
  4. Skontrolujte Náhľad (ako vyzerá farba papiera) a potvrďte tlačidlom OK.

Je aj iný spôsob, ako potláčať plnofarebne farebný papier?

Stručne povedané, áno, ale je to komplikované, a bude to vyžadovať úzku komunikáciu s poskytovateľom tlače.

Farebná tlač na kryciu bielu farbu

Nepriehľadná biela (krycia biela) tlačová farba, na rozdiel od štyroch procesných farieb CMYK, nie je transparentná. Tlač s krycou bielou farbou sa aplikuje hlavne na tmavé odtiene papierov a čierne papiere. Pri zákazkách (Biela+CMYK), keď sa aplikuje plnofarebná tlač na kryciu bielu farbu je potrebné pripraviť grafiku a dáta tak, aby spĺňali podmienky pre takúto tlač.

Ofsetová tlačiareň spravidla realizuje 5-farebnú tlač (Biela+CMYK) na „dva prechody strojom“. Pri prvom prechode tlačovým strojom sa na farebný papier potlačia krycou bielou farbou, texty a oblasti, kde majú byť umiestnené farebné fotografie a ostatné farebné objekty. Po tlači a jej uschnutí, sa následne v druhom prechode strojom potlačia na bielu 4-farebne CMYK  obrázky a farebné objekty.

Pri tomto spôsobe realizácie tlače, biela krycia farba vlastne nahrádza biely papier a zabezpečuje, že transparentné procesné farby CMYK vytvoria plnofarebný obraz.

Je potrebné uviesť, že tento postup je drahá voľba, aj keď jeho výsledkom je elegantný vzhľad výsledného produktu a dobré farebné podanie, hlavne ak tlačíte na tmavé odtiene papierov. Pre dosiahnutie maximálneho kontrastu, je lepšie sa vyhnúť in-line tlači bielej krycej farby s procesnými farbami. Oveľa viac sa tento 5-farebný spôsob tlače praktizuje pri výrobe obalov, pri potlači metalízovaných papierov a transparentných médií (hlavne technológiou flexotlače).

Autor: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo