Starobylé mesto Olomouc je v Českej republike jedným z najvýznamnejších centier polygrafického priemyslu a FGP Studio je jednou z najväčších tlačiarní v Olomouckom kraji. Rozvoj firmy FGP Studio je neodmysliteľne spojený s tlačovými strojmi KBA.


Obr. Budova tlačiarne FGP v Olomouci

Ojedinelá investícia v Česku

„So značkou KBA sme vyrástli, sme dlhodobým partnerom druhého najväčšieho výrobcu tlačových strojov na svete,“ konštatuje pán Miloslav Kyjevský, majiteľ tlačiarne.

Podobne ako rad ďalších českých tlačiarov začal aj Miloslav Kyjevský budovať v roku 1990 tlačiareň „na zelenej lúke“. Tento rok v lete pán Kyjevský realizoval investíciu, ktorá je najväčšia v histórii jeho firmy. FGP Studio má niekoľko kľúčových zákazníkov, ktorým (ich potrebám) prispôsobuje aj výrobné technológie. Vo výrobnej hale tlačiarne je teraz v prevádzke flotila štyroch nových tlačových strojov KBA, dva vo formáte B2 a dva vo formáte A2. Osemfarebka Rapida 75, päťfarebka Rapida 75 s lakovacou jednotkou, štvorfarebka Rapida 66 a dvojfarebka Rapida 66 predstavujú výraznú modernizáciu strojového parku, čo tlačiarni umožňuje ďalší rozvoj tlačových služieb pre zákazníkov.

S najvyššou výbavou

Tlačiareň FGP Studio kupuje vždy nové stroje s najvyššou možnou výbavou, hlavne v oblasti automatizácie obsluhy, čo je aj prípad súčasnej etapy obnovy a modernizácie tlačovej technológie. „Čo je výrobca schopný v konfigurácii a výbave ponúknuť, to my chceme mať. Stroje KBA sú na vysokej technickej úrovni a splňujú to, čo od nich očakávame. Preferujeme spoľahlivosť pri spracovávaní bežných merkantilných zákaziek,“ popisuje pán Kyjevský jeden z princípov svojej investičnej politiky.


Obr.: Nová vlajková loď – ofsetový hárkový tlačový stroj KBA Rapida / RA 75-8 SW4

Vlajkovou loďou v tlačiarni FGP Studio sa stal osemfarbový tlačový stroj Rapida 75 s obracacím zariadením 4 + 4.

Stroj je vybavený riadiacim systémom EgroTronic. Tlačiar má k dispozícii okrem iného centrálne nastavenie formátu a paralelné umývací systém CleanTronic Synchro pre umývanie tlakových cylindrov, ofsetových valcov a farebníkov. Pre kontrolu kvality tlače mu slúži automatický spektrofotometer s motorickým posunom Techkon SpectroDrive. Podobne vyspelú výbavu má i tlačový stroj Rapida 75-5+L, ktorý v FGP Studiu slúži pre realizáciu najnáročnejších tlačových úloh s lakovaním. Stroj je navyše vybavený kamerou k nastaveniu sútlače v systéme ErgoTronic ACR (Automatic Camera Register).

Pre časť produkcie, ktorá sa v FGP Studiu výhodne/optimálne tlačí vo formáte A2, si tlačiareň zabezpečila stroje Rapida 66-4 a Rapida 66-2. Podobne ako tlačové stroje KBA Rapida 75 vo formáte B2 predstavujú aj stroje KBA Rapida 66 na svetovom trhu špičku vo formáte A2.


Obr.: Majiteľ tlačiarne pán Miloslav Kyjevský (vľavo), jednateľ spoločnosti KBA CEE pán Jan Korenc (uprostred), obchodný zástupca KBA CEE pán Bohuslav Poláček (vpravo)

Starostlivosť o stroje sa vypláca

Hárkové stroje KBA umožnili Miloslavu Kyjevskému realizovať takýto systém využitia výrobných kapacít, o ktorom vždycky sníval. Stroje tlačia v intenzívnej trojzmennej prevádzke. Vždy v závere týždňa sa tlačiari a ich pomocníci venujú dôkladnému vyčisteniu a údržbe strojov, čo je spolu so zmluvou o profylaktickej starostlivosti a diaľkovej diagnostike zo strany KBA zárukou, že stroje sú udržiavané v perfektnom stave. „Kvalitnú starostlivosť nám stroje oplácajú spoľahlivosťou,“ hovorí pán Kyjevský, a dodáva: „Keď predávame starší stroj ako second-hand, nechce nový majiteľ často ani uveriť, v akom perfektnom stave je napríklad po 120-miliónoch obratov.“

FGP studio je rodinná firma, ktorá zamestnáva päťdesiat pracovníkov. Okrem zakladateľa a majiteľa Miloslava Kyjevského v nej pracuje tiež syn Lukáš a dcéra Katarína, ktorí sa po štúdiách polygrafie a chémie v Prahe vrátili do rodného mesta Olomouci. Lukáš Kyjevský vedie pre-press, Katarina Kyjevská pracuje ako vedúca výroby. S modernými strojmi rastie i výkon a kvalifikácia tlačiarov. Firma nezanedbáva školenie a vzdelávanie personálu, čo sa týka nielen strojov, ale i farieb, lakov a ostatných materiálov. Možnosti nových tlačových strojov KBA v kombinácii so špičkovými materiálmi sú plne k dispozícii zákazníkom a posilňujú pozíciu tlačiarne FGP Studio na trhu.

Zdroj TS: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo