Ultradlhý obalový stroj so 17 tlačovými a zušľachťovacími vežami v montážnej hale.

V oddelení finálnej montáže v spoločnosti Koenig & Bauer je jasne vidieť, že hárkové ofsetové stroje Rapida, najmä vo formáte B1, získavajú stále viac tlačových a dokončovacích jednotiek.

Vznikajú veľkolepé kombinácie tlače, lakovania a sušenia v podobe, ktorá by ešte pred pár rokmi bola nemysliteľná

Tieto zariadenia tým sledujú trend k vyšším a vyšším stupňom povrchovej úpravy v obalovom priemysle. To zvyšuje tlak na komplexnejšie technológie, aby bolo možné tieto vysoko zušľachtené produkty vyrábať ekonomicky výhodne. Okrem toho často ide o využitie potlačeného a zušľachteného kartónu ako primárneho obalu šetrného k životnému prostrediu a odstránenie ďalšieho plastového obalu.

Tento trend je už niekoľko rokov viditeľný v tlačiarenských spoločnostiach, ktoré vyrábajú obaly na cigarety. V minulosti Koenig & Bauer pre tieto špeciálne aplikácie dodával hárkové ofsetové stroje so 17, 18 a dokonca 19 tlačovými a dokončovacími jednotkami a celkovou dĺžkou až 35 metrov.

Aj ďalšie priemyselné odvetvia teraz sledujú ekonomickú potrebu dlhých, individuálne vybavených systémov pre komplexné zušľachťovanie produktov. Pozrime sa na tieto kombinácie podrobnejšie.

Stroje pre jednostrannú tlač s lakom, pred a za tlačou vrátane nanášania fólie

Táto technika sa využíva okrem iného na výrobu farmaceutických, kozmetických a cigaretových obalov.
Charakteristické sú: lakovacia veža a dve medzisušenia hneď za nakladačom a nakladaním tlačeného substrátu. Nasleduje veľký počet tlačových jednotiek, z ktorých prvé (dve) sa často používajú na nanášanie fólie za studena. S možnosťou tlače priamych farieb alebo tlače šiestimi alebo siedmimi farbami na rozšírenie farebného priestoru (gamutu) môže počet tlačových jednotiek ľahko prekročiť magickú desiatku.
Na tlačové jednotky nadväzujú ďalšie lakovacie veže a zodpovedajúci počet medzisušení a tiež trikrát predĺžený vykladač (3,8 metra).

Rapida 106 X
Rapida 106 X so 17 tlačovými a lakovacími vežami: lakovanie pred aj za tlačou.

Pri takýchto strojoch je súčasným „štandardom“ 17 až 19 tlačových a dokončovacích jednotiek. Dnes sa používajú v stredoeurópskych priemyselných krajinách, ale aj v regiónoch, kde sa s tak komplexnými systémami len ťažko počíta. A už dávno nejde o ojedinelé inštalácie. Ich počet sa neustále zvyšuje.

Okrem tlače a vysoko kvalitného, ​​veľmi rozmanitého inline zušľachťovania (vrátane viacnásobného UV lakovania) ponúkajú tieto stroje Rapida nadpriemerný produkčný výkon až 15 000 hárkov/h. Súčasťou vybavenia je obvykle materiálová logistika a široký sortiment aniloxových valcov pre rôzne hrúbky nánosu a typy lakov. S funkciou AniloxLoader na stroji Rapida 106 X sa aniloxové valce menia plne automaticky a v najkratšom možnom čase. DriveTronic SFC taktiež umožňuje meniť lakovacie formy za menej ako minútu – paralelne s ostatnými prípravnými procesmi na stroji.

Stroje pre jednostrannú tlač s tlačovými vežami za lakovaním

Tieto stroje často využívajú výrobcovia kartónových krabíc pre potravinársky priemysel (najmä na balenie pečiva a cukroviniek), ale nájdu uplatnenie aj vo všeobecnom obalovom sektore, na kozmetiku a produkty starostlivosti o telo, potreby pre domácnosť a chovateľské potreby. Sú ideálnym výrobným prostriedkom na výrobu vysoko zušľachtených skladaných krabičiek, rukávov a „wrapov“: na jednej strane na ochranu produktu a na druhej strane na jeho optimálnu prezentáciu.

Rapida 106 X
Tlačové veže za lakovaním umožňujú okrem iného presné a nákladovo efektívne efekty s matným lakom.

Po ôsmich až desiatich tlačových jednotkách nasleduje lakovacia veža, medzisušenie, ďalšia tlačová jednotka a niekedy ďalšia lakovacia veža. Týmto spôsobom je možné napr. celoplošné lakovať v prvej lakovacej veži a potom naniesť matný lak v tlačovej jednotke – s presnou sútlačou ako pri tlači a nákladovo efektívne, pretože nie je potrebná žiadna fotopolymérová doska/forma. Navyše pri tomto spôsobe nanášania farby nevznikajú nevzhľadné roztlačené okraje. Bez problémov je možné realizovať aj drip-off efekty. Pokiaľ je požadovaný klasický proces dvojitého lakovania (napr. s metalickými alebo haptickými lakmi), je možné stlačením tlačidla tlačovú jednotku vyradiť z výrobného procesu a použiť druhú lakovaciu vežu.

Ďalšou možnou aplikáciou je príprava lakovacej veže, ktorá nie je vyžadovaná počas tlačovej produkcie aktuálnej úlohy, pre ďalšiu úlohu, aby sa minimalizovali doby prípravy pri zmene úloh. V závislosti na konfigurácii, stupni zušľachtenia a použitých materiáloch produkujú tieto stroje Rapida, ktoré napr. s 13 jednotkami, trojnásobným vykladačom, vyvýšením základu a prídavnou galériou môžu mať dĺžku až 30 metrov, rýchlosťou až 18 000 alebo dokonca 20 000 hárkov za hodinu. Samozrejme aj oni majú často rozsiahly balíček pre UV zušľachťovanie.

Stroje s obracaním s tlačovými a lakovacími vežami pred a za obracacím zariadením

Tieto konfigurácie strojov sú takisto zamerané na výrobcov obalov pre kozmetický a cukrársky priemysel. Hlavne ide o produkciu pre značkové spoločnostiam. Klasické stroje s obracaním tlačia pred obracacím zariadením jednu alebo dve farby – napr. recept alebo návod na použitie výrobku vo vnútornej časti obalu. Nasleduje lakovanie, sušenie a obracanie hárku.

Na zadnej strane hárku, ktorá bude neskôr vonkajšou stranou skladanej krabice alebo kartónovej krabice, je potlač vykonaná s vysokou farebnosťou a znovu s jednoduchým alebo viacnásobným lakovaním pre zaujímavé matné/lesklé a haptické efekty a pre zvýšenú viditeľnosť v mieste predaja. Metalizovaný kartón a fóliu je možné spracovať pomocou príslušných prídavných opčných balíčkov. Použitie zariadenia na nanášanie fólie za studena s rôznou úrovňou automatizácie je taktiež možné.

Rapida 106 X
Stroje s obracaním s tlačovými a lakovacími vežami pred a za obracacím zariadením zušľachťujú skladanú krabičku a zvyšujú jej viditeľnosť v mieste predaja.

Tieto stroje s obracaním majú spravidla 13 až 16 tlačových a dokončovacích jednotiek a teda celkovú dĺžku okolo 30 metrov. Obracacie zariadenie obvykle býva za 5. alebo 6. jednotkou. Sú možné rôzne procesy sušenia – napr. pre disperzné laky na vnútornej strane a UV lak na vonkajšej strane kartónových krabíc. Mechanický tlačový výkon je až 18 000 hárkov/h v závislosti od podkladu, dizajnu a pomocných materiálov.

Medzi ďalšie nákladovo efektívne komponenty patrí automatizácia na rýchle zmeny zákaziek (simultánna výmena tlačových platní a lakovacích foriem, AniloxLoader, CleanTronic Synchro). Rovnako varianty logistiky súvisiace s aplikáciou pre plne automatickú logistiku stohov. To znamená, že technológia je vysoko produktívna ako pri veľmi veľkých nákladoch, tak pri častých zmenách úloh.

Stroje s obracaním s viacnásobným lakovaním na lícovej strane hárku, tlač a lakovanie na rubovej strane

Dve alebo dokonca tri lakovacie veže a zodpovedajúce sušenie, obracanie, potom požadovaný počet tlačových jednotiek a jedna alebo dve ďalšie lakovacie veže – tak vyzerá to najlepšie v inline zušľachťovaní produktu hárkovým ofsetom. Tieto stroje ukazujú veľmi jasne: Tlačiarenské stroje sú systémy na nanášanie vrstiev. Pretože pri takýchto aplikáciách ide okrem iného o nanášanie vrstiev, ktoré zabraňujú kartónu absorbovať vlhkosť alebo poskytujú inú odolnosť (napr. voči mastnote), aby si zachoval svoju tuhosť a tvar. Na druhej strane vrstvy zabraňujú migrácii zložiek z lepenky a farieb do potravín a nápojov.

Rapida 106 X
Stroje s obracaním, viacnásobným lakovaním na lícovej strane archu a tlačou a lakovaním na rubovej strane: okrem tlače a zušľachťovania vytvárajú tieto stroje vrstvy laku, ktoré je možné použiť na zmenu vlastností kartónu.

V súvislosti s kartónovými a papierovými výrobkami alebo laminovanými kartónovými krabicami a tiež pomocnými látkami, ktoré sú 100% vhodné pre priamy styk s potravinami, existuje široká škála výrobkov, ktoré sú na takýchto strojoch vyrábané veľmi hospodárne napr.: obaly na mrazené produkty, tortové krabice a tácky, obaly a tácky na jemné dezerty, tortové košíčky, kraftový papier ako vonkajšie a prezentačné obaly, krabičky na desiatu, ako ich poznáme z reťazcov rýchleho občerstvenia, stohovateľné krabičky a tácky pre cateringové spoločnosti, obaly na pizzu a množstvo iných príkladov.

Stroje v tejto kategórii majú viac lakovacích a sušiacich jednotiek ako tlačových jednotiek. Vysoká úroveň know-how procesného inžinierstva a dlhoročné skúsenosti sa pri použití takejto špeciálnej technológie oplatí.

Extrémna špecializácia pre hospodárnu výrobu

Všetky štyri technologické trendy ukazujú, aké sú v obalovom priemysle možnosti špecializovať sa na určitý sortiment produktov a vyrábať v tejto oblasti s vysokou hospodárnosťou a orientáciou na budúcnosť. Rovnako ako veľa iných obalových strojov aj hárkové ofsetové systémy sú stále viac „presne“ prispôsobované konečným produktom.

Rapida 106 X
Rapida 106 X nastavuje medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o tlačový výkon a dobu prípravy: V CEC (Customer Experience Center) Koenig & Bauer je možné vidieť a zažiť trendy procesného inžinierstva.

Hoci éra šiestich, siedmich a osemfarbových tlačových strojov s aplikáciou laku alebo dvojitého laku aj naďalej dominuje tlači obalov, a bude tomu tak aj v dohľadnej budúcnosti, je potrebné si uvedomiť, že trend smerom k vysoko komplexným zariadeniam, ktoré sú presne prispôsobené k príslušným konečným produktom, „neustále silnie“.

Koenig & Bauer má dobrú pozíciu v B1 aj vo veľkých formátoch. S najmodernejšou technológiou Rapida, ktorá celosvetovo stanovuje štandardy z hľadiska tlačového výkonu, ultrakrátkych prípravných časov a vysokej úrovne automatizácie procesov, dominuje Koenig & Bauer na trhu obalov.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo