Na počátku příběhu řady firem stojí invence a nadšení jednoho nebo dvou lidí, kteří chtějí ve svém životě vyzkoušet něco nového. Ne jinak tomu bylo v případě majitelů firmy Marma Polskie Folie Sp. z o.o., kteří dnes, téměř po 30 letech působení na trhu, mohou s jistotou prohlásit, že vstup do světa podnikání byl správný krok a že jejich práce a úsilí přinesly zasloužené ovoce.

Společnost Marma používá nově pro flexotisk řešení od firmy Koenig & Bauer

Tato firma z regionu Podkarpatí je v současnosti evropským lídrem v oboru plastických hmot a na našem kontinentu neexistuje druhý podobný podnik, který by nabízel tak širokou paletu výrobků. Vedení firmy Marma Polskie Folie navíc spolupracuje se světovými koncerny po celém světě.

Marta PółtorakSpolečnost s takto širokým spektrem aktivit založili manželé Marta a Mariusz Półtorakovi, kteří o vlastním podnikání přemýšleli už v době svých studií. První krůčky ve výrobě se učili dělat ve firmě Zakłady Tworzyw Sztucznych, kde se vyráběly plastové sáčky. Półtorakovi chtěli rozvíjet vlastní podnikání, a proto hledali nové zdroje financování. Dnes vzpomínají na to, že jako jedni z prvních se rozhodli pro firemní leasing automobilů a svěřili své účetnictví externí firmě. Za těmito rozhodnutími následovaly další, například získání úvěru na stroj a vybudování výrobní linky.

Dalším důležitým krokem bylo v roce 1991 založení firmy Marma Polskie Folie v Řešově, která se stala nástupcem právě podniku Zakłady Tworzyw Sztucznych. Funkci předsedkyně představenstva v ní plní od chvíle založení paní Marta Półtorak. První výrobní závod se nacházel v Przeworsku, později se majitelé rozhodli odkoupit bývalý objekt podniku na zpracování ovoce a zeleniny v obci Kańczuga, kde bylo před zahájením výroby fólií pro zemědělství a zahradnictví nezbytné provést celkovou rekonstrukci. Dnes se tam vyrábí řada výrobků, například zemědělské fólie (pro hydroponické pěstování a silážování), sedmivrstvé folie, lamináty, krabicové obaly, moderní obaly pro potravinářský a chemický průmysl, flexotisk.

K nárůstu obratů firmy nepochybně přispělo nadšení majitelů a odvaha aplikovat různé výrobní novinky, které k nim přicházely od evropských dodavatelů materiálů. Důležitou součástí rozvoje podniku se stala spolupráce s chemickými koncerny a účast na mezinárodních veletrzích. Období prosperity přispělo k rozhodnutí zaměřit výrobní program více na obaly a koupit druhý výrobní závod. Tím se stala firma ChemPack v městě Kędzierzyn-Koźle.

Dobré období na jedničku s hvězdičkou

Rozšíření portfolia činností se ukázalo být trefou do černého, a proto se součástí firmy staly další závody. V roce 2004 majitelé firmy Marma koupili společnost Lenko S.A. v Bílsku-Bělé. Firma s více než stoletou tradicí výroby tkanin prošla po převzetí manžely Półtorakovými reorganizací, aby v ní bylo možné vyrábět materiály ze speciálních umělých vláken. Ta nacházejí uplatnění v průmyslu, stavebnictví a zahradnictví. Investice vložené do moderního vybavení samozřejmě vedly k nárůstu objemu výroby. Pro příklad lze uvést, že dříve se výroba pohybovala kolem 300 tun měsíčně, zatímco dnes je to 1 000 tun za měsíc. Proto není překvapením, že závod v Bílsku-Bělé po určité době přestal zvládat objem poptávky a vedení se rozhodlo postavit další výrobní závod v obci Wilkowice.

Marma Polskie Folie
Součástí společnosti Marma Polskie Folie Sp. z o.o. je dnes celkem pět závodů na zpracování plastických hmot.

Moderní s velkým „M“

Výrobní nabídka skupiny Marma je velmi široká a každý ze závodů má svůj vlastní výrobní profil. Ve Wilkowicích a společnosti Lenko S.A. se vyrábějí polypropylenové tkaniny, pleteniny a netkané textilie. V závodě v Kędzierzyně-Koźle se vyrábějí například ventilové pytle a polyolefinové sítě. Zaměstnanci v závodě Nowa Dęba se zabývají výrobou střešních fólií, které jsou „vlajkovou lodí“ výrobního programu firmy.

Tato pobočka je vybavená německou výrobní linkou, k níž odborníci z Marma Polskie Folie vyvinuli inovativní výrobní technologii. Ta je natolik unikátní, že Němci projevili zájem o její odkoupení, a vedla k tomu, že se firma z Podkarpatí stala světovým lídrem ve stavebním průmyslu a její výrobky lze zakoupit po celém světě. Tato technologie se v Nowé Dębě neustále zdokonaluje.
Závod v Kańczudze je výjimečný tím, že v oblasti potisku a svařování obalů používá nejmodernější řešení na světě. Jeho výrobky jsou určeny nejnáročnějším zákazníkům a vyvážejí se do Anglie, Německa a Skandinávie. Tento závod má široké výrobní portfolio, protože se v něm vyrábějí nejširší zemědělské fólie (až 16 metrů), stavební folie, inovativní a specializované obaly pro exkluzivní zvířecí krmiva, výživové doplňky pro sportovce a také potravinářské výrobky.

Marma Polskie Folie
Celý výrobní systém je vybavený prvotřídními stroji, což je zárukou toho, že obaly mají nejvyšší kvalitu. Marta Półtorak zdůrazňuje, že technologický vývoj je pro firmy, které chtějí být úspěšné, nevyhnutelný, je však potřeba poznamenat, že zavádění nových technologií nevede k masovému propouštění zaměstnanců. Společně s nárůstem výroby roste poptávka po odbornících, například v oblasti kontroly kvality nebo tisku. Proto v závodech snadno nacházejí uplatnění lidé s vyšším vzděláním z oboru technologií zpracování plastů, automatizace a znalostmi digitálních řídicích systémů.

Společnost nabízí svým zaměstnancům také sérii teoretických a praktických školení, aby se mohli lépe a efektivněji adaptovat na novou výrobu. Firma investuje do vlastních výzkumně-vývojových center, která působí v Kańczudze, Nowé Dębě, Kędzierzyně-Koźle a Wilkowicích. Zaměstnanci těchto center absolvují pravidelná školení u svých „kolegů z oboru“ v řadě zahraničních firem.

Ekologie je základ

Je potřeba zdůraznit, že zpracování plastů není pro životní prostředí škodlivé. Během výrobních procesů v závodech společnosti Marma Polskie Folie nedochází k uvolňování škodlivých látek, spotřeba energie je nízká a nedochází ke spotřebě vody. Výrobky jsou inertní vůči životnímu prostředí; nezatěžují přírodu, protože jejich životnost je velmi dlouhá. Hodně závisí na lidech a způsobu, jakým plastické hmoty používají. Výrobní politika firmy určuje ekologické vzorce chování a všechny odpady, které vznikají, jsou zpracovávány.
Ekologické hledisko je nezbytnou součástí také nově vyvíjených technologií, a proto vedení firmy společně se studenty Fakulty plastických hmot Řešovské technické univerzity vedou výzkum na téma řízené oxo-biodegradovatelnosti. Stručně řečeno jde o to, že pokud má výrobek lhůtu spotřeby 4 měsíce, pak by se jeho obal měl po 4 měsících rozložit. Toto řešení by umožnilo řídit životnost obalů u řady potravinářských výrobků.

Marma Polskie Folie
Společnost Marma Polskie Folie využívá k flexotisku stroje Flexotecnica značky Koenig & Bauer.

Neustálé investice do rozvoje

Dynamický rozvoj a dosažené úspěchy manželů Półtorakových jsou výsledkem jejich přístupu k podnikání, který byl od počátku orientovaný na investice do zaměstnanců, strojů a moderních technologií. Spolupráce se zahraničními chemickými koncerny a velmi široká nabídka výrobků jsou zárukou, že i dočasné zpomalení trhu nebude mít na společnost výrazný vliv.
Každých pět let navíc dochází ve všech závodech k výměně strojového parku. Marma Polskie Folie využívá k flexotisku stroje Flexotecnica značky Koenig & Bauer. K dosažení prodejních výsledků značně přispěl Mariusz Półtorak, kterého manželka nazývá vizionářem, který důsledně aplikuje své nápady do života.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo