Produkciu tlačových strojov predvádzala pani Anne-Kathrin Gerlach a pán Dirk Winkler (vpravo).

V dňoch 11. – 13. decembra 2014 sa zišlo zhruba sto českých, slovenských a poľských tlačiarov, ktorí tlačia na strojoch Rapida v predvianočných Drážďanoch na už tradičnej každoročnej akcii VSOP klubu (Very Smart Offset Printers). Zatiaľ čo pre českých a slovenských užívateľov strojov Rapida to bolo už šieste stretnutie, poľskí tlačiari sa akcie zúčastnili prvýkrát.

VSOP – stretnutie tlačiarov z Poľska, Čiech a Slovenska

Odborná časť prebehla v piatok 12. decembra vo výrobnom závode KBA v Radebeule. Odborníci z KBA informovali účastníkov o aktuálnych tržných trendoch, technických a technologických novinkách na hárkových ofsetových tlačových strojoch Rapida, ale takisto o nových servisných službách pre tlačiarne, a aj o rozšírení sortimentu výrobkov v digitálnej tlači. Dirk Winkler, zodpovedný v KBA Radebeul za technológiu tlače, poskytol účastníkom akcie prehľad o možnostiach automatizácie na strojoch Rapida, zameraných na praktické využitie.

Sascha Fischer, šéf KBA Complete Services & Key Account Manager Europa, predstavil integrované a vo svojej triede najlepšie technologické riešenia, vedúce ku zvýšeniu efektivity práce v tlačiarňach. Manažér projektu digitálnej tlače, pán Klaus Eppich, informoval pod titulom „Digitálna tlač – made by KBA“ nielen o stave ďalšieho vývoja tlačového stroja KBA RotaJET 76, ale i o novej platforme strojov RotaJET L určených pre použitie vo veľkoobjemovej komerčnej a priemyslovej tlači.

Vďaka pôsobivým predvádzacím akciám tlačových strojov v polovičnom, strednom a veľkom formáte samozrejme sa nepozabudlo ani na prax. Na šesťfarebnom tlačovom stroji Rapida 106, vybavenom hárkovým zariadením pre potlač hárkov, rezaných priamo z role a modulom pre nanášanie fólie za studena, bola technológiou UV tlače potlačená piatimi farbami fólia na inmould etikety, ktorá však bola v jednom prechode strojom ešte navyše zušľachtená za studena aplikovanou striebornou fóliou a disperzným lakom. Následne na to boli rovnaké etikety vyrobené z hárkového materiálu Masterscreen 100 PVC.

Na tlačovom stroji Rapida 75 bola prezentovaná tlač plagátu LED UV farbami v troch rôznych stupňoch zušľachtenia: bez laku, s celoplošným lakovaním UV lakom a s lakovaním lakom pre špeciálny efekt. Na šesťfarebnom tlačovom stroji Rapida 145 boli vytlačené tak isto tri odlišné zákazky opäť v nonstop režime s automatickou výmenou stohu pri produkčnej rýchlosti 17 000 hárkov za hodinu.

Na vysekávacom stroji DC R 105 od Montexu mohli tlačiari z regionu KBA CEE vidieť, ako na tomto stroji funguje rylovanie a vysekávanie skladačiek. Bola pri tom mimo iné pre prezentáciu vyseknutá vrstva vrchného materiálu samolepiacich etikiet, vytlačených predtým v hárkoch na tlačovom stroji Rapida 106.

Na záver potom tlačový stroj Rapida 106 (vybavený desiatimi tlačovými jednotkami, obracacím zariadením, samostatnými frikčnými pohonmi formových valcov a LED UV sušiakmi) vytlačil v rýchlom slede niekoľko zákaziek systémom rýchlej výmeny zákaziek striedavo z piatich tlačových jednotiek pred a z piatich tlačových jednotiek za obracacím zariadením.

O príjemnú a uvoľnenú atmosféru sa pri tejto rozsiahlej výmene skúseností a informácií postaral tiež sprievodný vianočný program, zahrňujúci nielen návštevu svetovo známeho Drážďanského vianočného trhu Striezelmarkt, ale i okružnú jazdu mestom a spoločnej večernej akcie.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo