Počas dvoch dní seminára, si mohli účastníci vypočuť zaujímavé a podnetne príspevky v podaní zahraničných i slovenských odborníkov z oblasti sitotlače, digitálnej tlače, reklamy a odborného vzdelávania.

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci s partnerskou organizáciou z Českej republiky (ASDČR), s podporou Európskej federácie sieťotlačových zväzov FESPA pripravil v poradí už 13. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov Bill 13, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v Piešťanoch.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 registrovaných účastníkov, prevažne zástupcov firiem podnikajúcich v odbore. Nechýbali však ani zástupcovia stredných odborných škôl s umeleckým zameraním a hlavne študenti. Podujatia sa zúčastnili aj významní predstavitelia partnerských národných zväzov zo zahraničia a čestní hostia. Pozvanie prijal aj generálny sekretár FESPA pán Sean Holt zo Spojeného kráľovstva.

Bill 13

Tak ako predchádzajúce, aj tento 13 ročník, zo strany organizátorov bol dobre pripravený. Pochvalu si zaslúži bohatý odborným program a vysoká úroveň prednášok. Počas dvoch dní si účastníci mohli vypočuť v súhrne až 15 hodnotných prednášok a prezentácií. Tradične nechýbala ani večerná spoločenská časť podujatia „bačaland“ a bowling.

Čím zaujal odborníkov BILL 13?

FESPA má záujem o hlbšiu spoluprácu s národnými zväzmi

Sean Holt (generálny sekretár FESPA) vo svojom príhovore informoval o štruktúre organizácie FESPA a aktivite zameranej na investovanie časti zisku pre aktívnu pomoc národným zväzom – „profit for purpose“. Ako uviedol, cieľom je investovať do vzdelávania, nových projektov, zdieľania informácii a hlbšej spolupráce.

Ako ďalej zdôraznil: FESPA, okrem organizovania konferencií a výstav, udeľuje každoročne ocenenia, ktoré pomáhajú firmám sa zviditeľniť na trhu. Vyzval tlačiarov, aby do nasledujúceho ročníka súťaže, ktorá sa uskutoční počas výstavy FESPA Berlín 2018, poslali svoje práce. V rámci technickej podpory vydáva FESPA príručky a publikácie, ktoré pomáhajú členom v odbornom raste a pri orientácii na trhu. Na záver Sean Holt pozval všetkých na výstavu FESPA, ktorá sa bude konať 15.-18. mája 2018 v Berlíne (Nemecko).

BILL 13 - Sean Holt
Foto: Sean Holt, generálny sekretár FESPA.

Zošľachťovanie a efekty ako pridaná hodnota

Jacek Stencel z firmy Pasja z Poľska spolu s Rudolfom Jančovičom – Kasi, a.s. Slovensko zhodnotili SitoWorkshop 2017, ktorý sa konal vo februári v tomto roku a bol venovaný UV tlači špeciálnych efektov a zošľachťovaniu tlačenej produkcie.

BILL 13 - Jacek Stencel
Jacek Stencel prezentoval nové efekty vytvorené sitotlačou, ktoré zaujali svojou rafinovanosťou a dokonalým zvládnutím techniky tlače.

BILL 13 - György Kovács
Novinky v oblasti výroby rezanej reklamy z polystyrénu prezentoval György Kovács z Maďarska. Ukážky realizovaných projektov zaujali nápaditosťou a širokými možnosťami použitia tohto materiálu.

Digitálnej forme zošľachťovania a vytváraniu metalických efektov a 3D efektov UV lakovaním sa venoval Peter Lauko zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia.

Výroba potrebuje jasné pravidlá

Chris Smith, bývalý vedúci oddelenia FESPA pre servis členským zväzom hovoril o efektivite a riadení výroby. Rudolf Jančovič Kasi a.s. nadviazal na túto tému a prezentoval „Nový prístup zefektívnenia produkcie – LEAN (Lean Manufacturing)“.

BILL 13 - Rudolf Jančovič Kasi a.s.
Obšírne vysvetlil podstatu a nasadenie tohto systému na príklade americkej sitotlačovej firmy PAi INC – Paramount Apparel International, ktorá sa zavedením LEAN úspešne dostala zo straty a dnes je vysoko zisková.

Potlač textilu má budúcnosť

Tento slogan bol súčasťou prednášky Jozefa Holeša a Petra Ščasného, ktorí prezentovali široké portfólio spoločnosti Spandex Slovakia pre tento narastajúci segment.

Tlačovým digitálnym strojom značky Kornit pre priamu potlač textilu sa venoval Miloš Machurek zo spoločnosti Finish Pardubice z ČR. Výrobca Kornit ponúka tlačové zariadenia vo viacerých modifikáciách v rôznych výkonnostných a formátových triedach.

Sitotlačiarom predstavil Peter Gossanyi zo spoločnosti Brandex Bratislava, „Novú kolekcia textilu 2018“, ktorú môžu ponúkať svojím zákazníkom.

BILL 13 BILL 13
BILL 13 BILL 13
BILL 13 BILL 13
Okrem prednášok zameraných na výrobný segment odzneli aj podnetné a zaujímavé príspevky, ktoré sa venovali: školstvu, duálnemu vzdelávaniu, marketingu aj vydaniu výnimočnej knihy TYPO:Grafik:Um.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo