V dňoch 26. – 27. októbra 2012 v hoteli Sorea Sĺňava v Piešťanoch sa konal 8. medzinárodný odborný seminár sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov bill8.  Zorganizoval ho Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov (FESPA). Pri organizácii podujatia spolupracovala aj česká Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR (ASDČR)


Vyše 90 účastníkov zo Slovenska a zahraničia (Veľká Británia, Maďarsko, ČR, Ukrajina) sa stretlo na podujatí úzko spätom so sitotlačou a profesiou tlačiar. Medzi zúčastnenými boli spriatelené zväzy, majitelia a zástupcovia firiem, ktoré tlačia touto technikou, ale aj zástupcovia dodávateľských firiem, ktorí pre túto technológiu vyrábajú stroje, zariadenia a spotrebné materiály. Nechýbali ani pedagógovia a študenti odborných škôl.

Pozvanie na podujatie prijal aj prezident FESPA Gyorgy Kovács z Maďarska, šéf servisu a služieb zväzom FESPA Chris Smith a Peter Kiddell z Veľkej Británie, Zdeněk Fidranský, prezident ASDČR, a Miloš Machurek, čestný člen českého zväzu a nestor sieťotlače.


Foto 1: → Chris Smith, Peter Kiddell, György Kovács

Premiéra nového loga zväzu

Na otvorení seminára bolo predstavené nové logo zväzu. Ľudovít Bartoš, sekretár zväzu, ho uviedol do života slovami: „Na minuloročnom valnom zhromaždení Sieťotlačového zväzu SR sme sa ako platný člen FESPA rozhodli dlho diskutovanú otázku dotiahnuť do zdarného konca a pridať slovo „digitálny“. Slovo digitálny sme dodali, zaregistrovali a dnes máme naše nové logo.“ Následne za veľkého aplauzu Ľ. Bartoš odhalil nové logo, ktoré symbolizuje sito a kvapku atramentu, ktorá je typická pre digitálnu atramentovú tlač.

Maratón prednášok
Prednášky boli tematicky smerované do oblasti sitotlače, digitálnej tlače, marketingu a reklamy, ekológie a legislatívy. Počas dvoch dní si účastníci seminára vypočuli 14 prednášok.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo