Obchodná jednotka firmy Koenig & Bauer zaoberajúce sa ceninami bude vystupovať pod menom Koenig & Bauer Banknote Solutions.

Premenovanie obchodnej jednotky firmy Koenig & Bauer zaoberajúcej sa ceninami je dôležitým míľnikom. Spoločnosť od 1. októbra nesie meno Koenig & Bauer Banknote Solutions. Všetky koncernové spoločnosti firmy Koenig & Bauer od tohto dátumu majú jednotný názov. Na organizáciu a štruktúru v segmente nemá nové meno žiadny vplyv.

Claus Bolza-Schünemann, predseda predstavenstva firmy Koenig & Bauer

„Sme na tento krok veľmi pyšní, pretože nové meno Koenig & Bauer Banknote Solutions podčiarkuje jedinečné kompetencie spoločnosti.“

Eric Boissonnas, výkonný riaditeľ spoločnosti Koenig & Bauer Banknote Solutions

„Zmena názvu spoločnosti z KBA-NotaSys na Koenig & Bauer Banknote Solutions odráža operatívnu a štrukturálnu situáciu trvajúcu už niekoľko rokov a garantuje jednotnosť v rámci celej skupiny. Chceme značku Koenig & Bauer plne integrovať a ponúkať naše jedinečné know-how pod jednotným globálnym označením.“

Andreas Pleßke, člen predstavenstva firmy Koenig & Bauer pre segment „Special“

„Banknote Solutions“ zdôrazňuje kompetencie a popredné postavenie firmy Koenig & Bauer na trhu v oblasti vysoko vyspelej bezpečnostnej tlače. „Bankovky sú pre ľudí na celom svete aj naďalej tým najbezpečnejším platobným prostriedkom, preto tlač bankoviek bude aj v budúcnosti neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti.“

KBA-NotaSys na Koenig & Bauer Banknote Solutions
Riešenie pre tlač bankoviek s vysokým stupňom zabezpečenia podporujú ich životnosť a udržateľnosť medzi platobnými prostriedkami po celom svete.

„Hotové peniaze hrajú kľúčovú úlohu a budú existovať paralelne so všetkými ostatnými platobnými systémami,“ zdôrazňuje Eric Boissonnas vzhľadom na význam hotových peňazí v budúcnosti. „Inovatívne technológie a nápady budú bezpečnosť hotových peňazí a ich použiteľnosť ďalej zvyšovať.“

Koenig & Bauer Banknote Solutions
Ako dodávateľ kompletných riešení a partner pre priemysel ponúka spoločnosť Koenig & Bauer Banknote Solutions širokú paletu výrobkov a služieb.

Skupina Koenig & Bauer je so svojou viac ako 200 ročnou históriou najstarším výrobcom tlačových strojov na svete

S približne 5 800 zamestnancami po celom svete a obratom vo výške 1,2 mld. Eur ponúka najširšie portfólio výrobkov v odbore. Spoločnosť Koenig & Bauer Banknote Solutions je súčasťou segmentu Special, ktorý sa špecializuje na riešenia pre tlač s vysokým stupňom zabezpečenia, najmä v oblasti tlače bankoviek.

S premenovaním boli kompletne prepracované webové stránky, logo, prezentácie na sociálnych sieťach aj príslušný obrazový materiál. Prostredníctvom nového videa zdôrazňuje spoločnosť Koenig & Bauer Banknote Solutions náročnú výrobu produktov s vysokým stupňom zabezpečenia.

Video je k dispozícii pod týmto odkazom (https://youtu.be/ui1C_GdOGi4) alebo na nových webových stránkach banknote-solutions.koenig-bauer.com.

Zdroj: Koenig & Bauer Banknote Solutions

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo