Máte tlačový proces pod kontrolou?
Ako je to s ofsetovým poťahom?

Dôležitým článkom v reťazci štandardizácie a kontroly ofsetovej tlače je aj ofsetový poťah. Vlastnosti a parametre jeho nastavenia v ofsetovom stroji majú priamy vplyv na kvalitu výslednej tlače. Veľa tlačiarov tento fakt podceňuje a nevenuje mu patričnú pozornosť. Verím, že tento článok zmení niektoré názory a poodkryje ďalšie záhady ofsetovej tlače, resp. prinesie nové poznatky.

 

Ofsetový stroj

Súčasťou každého ofsetového stroja je ofsetový valec, na ktorý sa upína ofsetový poťah, ktorý je v lištách Spravidla štandardná hrúbka poťahu nepostačuje a pre správne dosiahnutie hrúbky sa pod ofsetový poťah vkladajú kalibračné podložky klasické papierové, lepiace z plastu, alebo špeciálne s nadštandardnými vlastnosťami. Následne sa poťah s lištami upne na valec a momentovým kľúčom napne na hodnotu predpísanú výrobcom ofsetového stroja. Ofsetový poťah nesmie byť veľmi napnutý, lebo eliminuje funkciu kompresnej vrstvy, v extrémnych prípadoch môže dôjsť natrhnutiu tkaniny. V opačnom prípade, keď je poťah málo napnutý, dochádza k dublovaniu (zdvojený tlačový bod) a problému s pasovaním.

Teória a prax

V technologickom procese ofsetovej tlače sa z tlačovej formy, ktorá je upevnená na formovom valci, prenáša obraz, kresba, tlačový bod už s nanesenou farbou (z farbiacich valcov) na ofsetový poťah, ktorý je upevnený na ofsetovom valci. V ďalšom technologickom kroku sa obraz, kresba, tlačový bod s farbou prenáša (obtláča sa) na papier, ktorý prechádza medzi ofsetovým a tlakovým valcom ofsetového stroja. Z tohto teda vyplýva, že ofsetový poťah je dôležitým prvkov pri prenose a kvalite tlačového bodu na papier.

 

Aký má vplyv ofsetový poťah na štandardizáciu?

Ofsetový poťah z veľkej časti ovplyvňuje kvalitu tlače, preto je dôležitým prvkom pre proces štandardizácie ofsetovej tlače podľa ISO 12467-2 pre hárkový ofset, rotačný heat-set, ale aj pre ISO 12467-3 rotačnú tlač novín (coldset). Pre zabezpečenie stability tlačového procesu je dôležité, aby ofsetový poťah vykazoval počas celej doby užívania stabilné parametre (hlavne prenos farby a rovnaká veľkosť tlačového bodu). V opačnom prípade by sa menila farebnosť (Delta E) a bol by problém zhotoviť, alebo využiť ICC profil tlačového stroja, ktorý je kľúčovým bodom v CMS pri štandardizácii podľa ISO 12467. Nekvalitný, alebo zle zvolený ofsetový poťah môže komplikovať tlačový proces, ktorý sa stane nestabilným a bude produkovať nekvalitnú tlač.

Výroba ofsetových poťahov a ich história

Vzhľadom na vysoko komplikovanú a náročnú výrobu sa produkciou ofsetových poťahov zaoberá iba niekoľko málo výrobcov. Ak by sme použili veľmi stručný opis jeho výroby, tak ofsetový poťah sa skladá z dvoch časti: podkladovú časť tvorí niekoľko vrstiev kvalitnej tkaniny (spravidla 3 až 4) a ďalšie špeciálne medzivrstvy, ktoré sú medzi sebou zlepované. Vrchnú časť, ktorá v tlačovom procese na seba kontaktuje tlačovú farbu, spravidla tvorí vrstva syntetického kaučuku o špec. prísadami, ktorý sa nanáša na podkladovú vrstvu. To sa robí kalandrovaním alebo nanášaním vo vrstvách dokiaľ sa nedosiahne požadovaná hrúbka poťahu. V konečnej úprave sa ešte povrch jemne obrusuje, aby získal potrebné vlastnosti. Samozrejme, presný postup výroby je chránený patentmi a je ďaleko komplikovanejší ako uvádzaný stručný opis.

História niektorých svetových výrobcov siaha až na začiatok minulého storočia. Prvé ofsetové gumy od americkej spoločnosti DAY boli v roku 1905, taktiež americká spoločnosť Vulcan vyrobila a ponúkla na trh svoje gumy v roku 1915. Postupne začali výrobu aj spoločnosti Mac Dermid, Contitech a ďalší… V súčasnosti ofsetové poťahy vyrába americká spoločnosť Day International/FlintGoup (divízia David M) pod označením „dayGraphica“, nemecká spoločnosť Continental/CONTITECH pod označením „ContiAir“ a „PHOENIX Xtra Blankets“, japonská spoločnosť Kinyosha Co.,Ltd. výrobca poťahov „Kinyo“, Trelleborg Engineered Systems Italy S.p.A.(Reeves) výrobca poťahov „Vulcan“ od Drupy 2008. Výrobca ofsetových poťahov „Rollin“ patrí tiež do skupiny Trelleborg Group. Dá sa povedať, že to sú hlavní svetoví hráči na poli prvovýrobcov ofsetových poťahov (bez výrobcov z Číny, Kórei a Indie).

Vlastnosti a použitie

Rozlišujeme dva druhy (ak vynecháme stripovacie poťahy určené pre parciálne lakovanie) ofsetových poťahov: „konvenčné“ klasická úprava (tzv. tvrdé) a čoraz viac obľúbené poťahy „kompresibilné“, ktoré majú v sebe kompresibilnú vrstvu. Pre lepšie pochopenie výhody kompresibilnej vrstvy je potrebné si povšimnúť a vziať do úvahy tieto skutočnosti. Optimálny tlak medzi formovým valcom a ofsetovým valcom je 70 – 100 N/cm2, tento tlak je optimálny pre transfer tlačového bodu z tlačovej formy na ofsetový poťah a následne z poťahu na papier. Pri nedostatočnom tlaku tlačový bod nebude ostrý, resp. nedofarbený, v horšom prípade jemný 2 – 3 % nebude vôbec prenesený na ofsetový poťah. Pri nadmernom tlaku dôjde k roztlačeniu bodu v celom rozsahu (TVI). Účelom kompresibilnej vrstvy je eliminovať prípadné výkyvy tlaku, ktoré môžu byť spôsobené vibráciou stroja, premenlivou hrúbkou papiera, ale aj inými faktormi, okrem toho znižuje mechanický oter tlačovej platne a udržuje dlhodobo pôvodné nastavenia ofsetového poťahu, tak sa stáva tlačový proces stabilnejší.

Aj keď je veľa univerzálnych ofsetových poťahov, ktoré vyhovujú štandardom, predsa len súčasný tlak na kvalitu a konkurencia núti výrobcov vyvíjať nové a kvalitnejšie poťahy. Vývoj a výroba sa zameriava na konkrétne využitie poťahov pre danú technológiu a oblasť tlače, či už je to rotačný ofset, alebo hárkový ofset. Každá z týchto technológií má svoje špecifiká a to musí byť zohľadnené vo vlastnostiach ofsetového poťahu výrobcom. Poťahy pre web musia akceptovať vysokú rýchlosť stroja, vibrácie stroja, drsnosť papiera a pod. Poťahy pre hárkový ofset sú členené podľa zamerania, napr. tlač s UV farbami, tlač obalov, potlač plechov, hybridnú tlač a iné… Rozhodujúce faktory pre kvalitu ofsetových poťahov sú: prenos a ostrosť tlačového bodu, pevnosť a rozťažnosť v ťahu, stlačiteľnosť(kompresibilita), povrchová úprava, počet vrstiev a celková životnosť.

  

Starostlivosť

Pre zachovanie vlastnosti ofsetového poťahu je obzvlášť nutné prevádzať pravidelnú kontrolu a správne čistenie. Je dôležité, aby bol použitý čistiaci prostriedok vhodný práve pre daný typ poťahu. Vzhľadom na rôznorodosť použitia sú povrchy poťahov vyrábané z rozličných materiálov. Tieto materiály môžu reagovať na čistiace prostriedky. Pri použití obzvlášť agresívnych umývacích prostriedkov môže poťah začať bobtnať, čo sa prejaví hlavne na zhoršení kvality tlače.

Spracoval: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo